Naděje zemřela rychle a odkryla v plné šíři a hloubce důvod, podívat se na hlavní příčinu její smrti.

převzato
Západ se mýlí v Putinovi hlavně proto, že jen opakuje propagandu vydávanou především vládou USA. Ta instruovala hlavní tvůrce zpráv, že Putin vyhlásí Ukrajině válku, zavede odvod a povolá všechny záložníky. Nic z předpovědí se nesplnilo. Podobně je tomu s popíráním existence ukrajinských nacistů navzdory skutečnosti, že jsou identifikováni, dokonce i Efraimem Zuroffem, ředitelem Centra Simona Wiesenthala. Přesto média tvrdí, že Zelenskyj nemůže být neonacista, protože je Žid, opomíjí skutečnost, že (1) jeho děti byly pokřtěny, on je nepraktikující Žid a (2) ukrajinští nacisté vyhlazovali nejen Židy, ale i Poláky, Rusy atd.

Zelenskyj se stal křesťanem kvůli předsudkům vůči Židům na Ukrajině, ví, že USA nikdy nestíhaly žádné ukrajinské nacisty, protože měly a mají zájem zlikvidovat Rusy. Pouze němečtí nacisté byli postaveni před soud za zabíjení Židů. Putin doufal, že Zelenskyj ukončí zástupnou válku USA proti RF, splní svůj předvolební slib a bude usilovat o mír. Opak se stal. Naděje zemřela rychle a odkryla v plné šíři a hloubce důvod, podívat se na hlavní příčinu její smrti.

8 – 9. květen 1945

Před 77 lety se Německo vzdalo spojeneckým silám. Druhá světová válka skončila. Dnes v lázních, kde jsem začal pracovat na příspěvku, se v RF a mnoha zemích světa připomíná vítězství nad nacismem a fašismem, prezident Putin vysvětluje důvody rozhodnutí o vojenské operaci a ujišťuje Západ, že neustoupí, než bude dosaženo hlavních cílů. Ty se mění mj. i na základě skutečnosti, že málokdo počítal s tak objemným zásobováním Ukrajiny západní vojenskou technikou, školením, výcvikem, různými instalacemi pod zemí a v civilních objektech, a taktikou obsahující braní vlastních občanů včetně dětí jako rukojmí.

Ve Štrasburku v EP se dnes koná finančně náročná konference na téma Budoucnost EU. Mnoho idejí, jak udělat EU více demokratickou, efektivní a lidskou odpovídají staroznámé praxi EK a EU: nevyřešený problém se přeformátuje do nového úkolu, zvětší se rozpočet, počet komisí a jede se dál, jako by se nic nestalo. Není to věštění nebo propaganda, ale zkušenost, která dovoluje tvrdit, že ke skutečné realizaci úkolů nedojde, podobně jako nedojde ani k realizaci nového mýtu prezidenta Macrona: založení Evropského politického sdružení.

Proč Macron přišel s mýtem?  Odpověď je poměrně jednoduchá:1) EU nemůže být jedinou odpovědí na žádosti států na vstup do EU a řešením pro sjednocení Evropy. 2) Vstupní dveře do EU Tbilisi, Kišiněvu a Kyjevu zavřel sám prezident Macron. Tbilisi mělo odevzdat 10. května vyplnění dotazník EK, podobně jako to před několika týdny udělal Kyjev. Kišiněv se k vyplnění dotazníků nedostal, protože EU slib o společné budoucnosti nikoho nenakrmí, lampu nerozsvítí a dům neohřeje. 3) Nikdo veřejně nediskutuje o situaci v EU, která nastane po embargu ruského plynu a ropy a po očekávané změně zásadního postoje USA k Ukrajině.

V Kyjevě inscenuje prezident sám sebe v tragikomedii stojící obrovské množství lidských životů, přijímá návštěvy a sliby Západu. Omámen jejich počtem, prognózami a trávou nemá čas nařídit úřadům odpovědět na žádosti cca 100 tisíců rodičů, tázajících se na osud svých synů povolaných do bojů. Protože zprávy nejsou dobré, komik se vymyslel důvod a řešení: Nelze odpovídat rychle, protože se jedná o informaci, kterou by ruská rozvědka mohla zneužít. Proto žádost musí být odevzdána a projednána na místě povolání do armády, a to po 90 dnech.

Současně v  Budapešti se rozehrál poker mezi předsedkyní EK von der Leyen a premiérem Orbánem. Jde o otočení Maďarska směrem k sankcím a bojkotu RF pomocí vydírání, slibů o společné budoucnosti a solidárnosti EU a uplácením Maďarska. Korupce vlastními penězi je také produkt EK, která žije z peněz členských států, dělá dluhy a ECB tiskne pouze politické euro. O potenciální desynchronizaci Euro a USD a následcích pro EU nebudu psát.

V Berlíně německý kancléř Scholz hledá formulace jak říci něco světu a nic doma, posílá ministryni zahraničí Baerbock na cestu a snaží se současně zamezit potu na pololysé hlavě, který se dere na povrch z výsledků společného výzkumu v USA. Výzkum Daily Express a Democracy International oznamuje, že 43% občanů USA si přeje prohru Ukrajiny, 41% si přejí vítězství, 16% neví. 50% občanů podporuje Republikány a 56% nesouhlasí se zahraniční politikou prezidenta Bidena. Žádná sláva před startem listopadových voleb do Kongresu USA.

Žádnou slávu nepředstavuje ani deficit branců v USA splňujících základní podmínky pro vojenskou službu: muž ve věku 17-20 let by měl vážit 63 kg, žena 54 kg. Kde brát a ne krást, když kvalita a kultura výživy nese s sebou obesitu a nutí vytvořit speciální ministerstvo obesity, podobné tomu v Albionu. Žádnou slávu neobsahuje ani sdělení Spolkového kriminálního úřadu: v roce 2021 bylo registrováno 55 tisíc kriminálních činů, a více útoků na nositele mandátů, především ze strany pravice. Jeví se mi, že radost z uprchlíků s drahými automobily a vysokými nároky nejenom v SRN vadne.

Tomu přispívá i reakce velvyslance Ukrajiny v SRN na zákaz ukrajinské války při oslavách, prohlášení ministra zahraničí Polska k incidentu s velvyslancem RF, kterého provokatéři polili červenou barvou při položení věnce u památníku a do třetice, výrok ministra zahraničí Ukrajiny Kuleby v rámci interview Financial Times – nevčasné rozhodnutí o vstupu Ukrajiny do EU by představovalo podvod EU, a Kyjev takové jednání nikdy nepřijme. Uvedené dokumentuje deficit pokory, morálky, znalosti historie a memneto mori.

Protože žádný strom neroste do nebe a ministr zahraničí Kuleba si neosvojil základní lekce v diplomacii, kategorický imperativ a memento mori, bude s pravděpodobností hraničící s jistotou přinucen vše se doučit s pomocí nejvíce zavrženíhodného skutku: Zrada přítele ze zištných důvodů. Jidáš podle legendy zradil, proto jeho jméno se stalo synonymem podlosti. Traduje se, že Jidášova zrada vedla k Ježíšovu ukřižování a vzkříšení, což podle tradiční křesťanské teologie přineslo lidstvu spásu. Ta ale pro nás nepřijde tak brzo. Proč?

Nevylučuji, že Kongresem odsouhlasený land-lease Ukrajině ve výši 40 miliard USD bude mít zádrhel, později ale potvrdí odepsání Ukrajiny ze strany USA. Ty vědí, že Ukrajina válku vyhrát nemůže, dluh zůstane a zaplatí ho EU. I když mnozí na Západě i v RF si přejí prohru RF, je dnes představitelné, že intenzivní dodávky zbraní, nejenom mnou očekávaná ztráta pěti regionů Ukrajiny a prodloužení hospodářské agonie v USA pomocí land-lease posílí následky sankcí RF proti EU a USA, i když se zatím jedná o polovičaté trestání Západu. Proč?

Prohlášení velitele americké armády Lloyd Austina ve středu, při slyšení v rozpočtovém výboru Sněmovny reprezentantů USA, že – Naším nejdůležitějším cílem zůstává poskytnout Ukrajině [vojenské] schopnosti, které právě teď nejvíce potřebuje, nadcházející týdny budou pro Ukrajinu klíčové, neznamená, že Ukrajina obdrží všechny peníze. USA je pumpují do Ukrajiny ne proto, aby zvítězila, ale aby prodloužila její agónii. Tuší to i šéf ukrajinského kabinetu Denis Šmygal, který téhož dne prohlásil na kanálu Telegram: Dnes vláda schválila dokument, podle kterého ruská aktiva na Ukrajině připadnou státu, konkrétně státnímu podniku Národní investiční fond.

Nevím, zda někdo na pražském hradě, kolik českých politiků, diplomatů, poradců a komentátorů politicky korektních médií ví, že Efraim Zuroff, ředitel Centra Simona Wiesenthala v Izraeli, odsoudil kanadské vojáky za výcvik neonacistických bojovníků na Ukrajině. Vláda Kanady nevykonávala náležitou péči. MO Kanady má povinnost přesně vědět, koho trénuje. Aby toho nebylo málo Zuroff dodal: Není pochyb o tom, že na Ukrajině jsou neonacisté v různých formách, ať už v Azovském pluku nebo v jiných organizacích.

To, co vidím, čtu a nad čím přemýšlím v době práce na příspěvku, představuje paradox. Ten vybízí ptát se a přitom prosit čtenáře nechápat otázku špatně: Proč se vážně nezamyslet nad tím, zda připomínané vítězství před 77 roky skutečně ukončilo válku, když autoři, žháři a hlavní podporovatelé války stále žijí, těší se životu na dluh a připravují další válku?

Jsem dítě vítězství a konce druhé světové války, věčně vděčný za nesmrtelné duše, které položily své životy, aby zastavili fašistickou mašinérii. Vím o válce z vyprávění vyznamenané tchyně za účast v bojích ve Velké vlastenecké válce, vím mnohé od jiných účastníků války, ale jeví se mi faktem, že 9. května 1945 nebyl vytrhnut a zničen kořen, který umožnil znovuzrození nové formy fašismu, nebezpečí globální diktatury a vznik vojenské konfliktu na Ukrajině.

Hluboce přesvědčen tvrdím, že pouze tehdy, když najdeme odvahu podívat se střízlivýma očima na současný problém, budeme schopni skutečně uctít naše odvážné předky, kteří zasvětili svůj život znovuzískání míru pro své děti, vnoučata a lidstvo obecněji. Včetně nevděčných, pomatených bouračů památníků, prosazovatelů nových jmen ulic a přepisovatelů historie, neznajících memento mori. Co mám na mysli? Najdete v následující příloze.

(Příloha – Střípky z lázní)

Adolf Hitler, Benito Mussolini a banky

Protože se jedná o střípky, uvedu pouze několik tézí a odkazů. Nabízím k zamyšlení nepříjemnou myšlenku, že válka nebyla v roce 1945 nikdy skutečně vyhrána, jak se mnozí mylně domnívají. Proč?  Jednoduše proto, že hlavní hybatelé vzestupu fašismu během let 1920-1930 nejenže zůstali nepotrestáni v Norimberku, ale dodnes mají obrovský vliv na transatlantické společenství a pokračují ve své hře, jako by nic nestalo a nedělo.

Válečné mašinérie, které vedli Hitler a Mussolini, nebyly nikdy plně pod jejich svrchovanou kontrolou. Financování, které používali, nepocházelo z bank Itálie nebo Německa. Technologie v petrochemii, výpočetní technice a jinde nepocházely z Německa nebo Itálie. Vládnoucí vědecká ideologie eugeniky, která řídila německé praktiky rasové očisty, nevznikla v myslích německých myslitelů. Kdo tedy byl a je loutkovodičem?

Síť finančníků a průmyslníků

Nebýt mocné sítě finančníků a průmyslníků z let 1920-1940 – Rockefeller, Warburg, Montague Norman, Osborn, Morgan, Harriman nebo Dulles, pak lze s jistotou říci, že fašismus by nikdy nebyl možný jako řešení hospodářských problémů poválečného řádu. Patriarcha Bushovy dynastie si udělal jméno tím, že financoval nacismus spolu se svými obchodními partnery Averellem Harrimenem a Averellovým mladším bratrem E. Rolandem. Ten měl naverbovat Prescotta do Skull and Bones během studia na Yaleově univerzitě. Prescott, v té době ředitel Brown Brothers Harriman, poskytl cenné půjčky k udržení zbankrotované nacistické strany nad vodou během Hitlerovy ztráty podpory v roce 1932. Tenkrát německé obyvatelstvo zvolilo do úřadu antifašistického generála Kurta von Schleichera jako kancléře. Ten byl shledán vinným z obchodování s nepřítelem jako ředitel Union Banking Corporation (UBS) v roce 1942!

Jedenáct měsíců poté, co USA vstoupily do druhé světové války, federální vláda provedla vyšetřování všech nacistických bankovních operací v USA a ptala se: Proč Prescott pokračoval v řízení banky, která byla hluboce zapletena s Bank voor Handel en Scheepvart Fritze Thyssena v Nizozemsku? Thyssen (1873-1951), průmyslový magnát je mj. známý knihou Zaplatil jsem Hitlerovi. Napsal ji novinář Emery Reves a byla vydána v roce1941 v USA. Kniha podporuje Revesovu myšlenku, že němečtí průmyslníci financovali Hitlera a vedli ho k moci.

Zmíněná UBS banka byla svázána s německým koncernem Vereinigte Stahlwerke AG, který ovládal cca 75% německých zásob železné rudy, 41,4% univerzálního plechu, 38,5% pozinkované oceli, 45,5% trubek a 35% výbušnin a zaměstnával cca 200 000 lidí. Thyssen hrál významnou roli v německém obchodním životě jako vedoucí Německého sdružení železářského a ocelářského průmyslu a jako člen představenstva Říšské banky.

Nařízením 248 zabavila federální vláda USA 22. října 1942 Prescottovi veškerý majetek, Rockefellerova Standard Oil vytvořila nový mezinárodní kartel spolu s IG Farben v roce 1929 v rámci Youngova reparačního plánu pro Německo, přijatého v roce 1930. Owen D. Young (1874-1962) byl americký podnikatel, právník a diplomat. Na druhé Haagské konferenci o německých reparacích zastupoval USA. Youngův německý plán splácení dluhu se stal základem pro vznik Bank of International Settlements (BIS), konsolidoval mezinárodní kartel průmyslníků a finančníků londýnského City a Wall Streetu. Není BIS jako BIS!

Kartelová dohoda z roku 1928 (IG Farben, Dupont Industries, Shell a Rockefeller Standard Oil aj.) umožnila standard Oil předat všechny patenty a technologie pro výrobu syntetického benzínu z uhlí společnosti IG Farben. To umožnilo Německu zvýšit produkci z 300 000 tun přírodní ropy v roce 1934 na neuvěřitelných 6,5 milionu tun. Bez transferu patentů a technologií by nedošlo k modernímu mechanizovanému válčení, které charakterizovalo druhou světovou válku.

Dva roky před začátkem Youngova plánu JP Morgan poskytla Mussoliniho fašistickému režimu půjčku ve výši 100 milionů dolarů – přičemž král Demokratické strany Thomas Lamont hrál roli Prescotta Bushe v italské operaci Wall Street. Nebyl to jen JP Morgan, kdo miloval Mussoliniho korporátní fašismus, ale i Henry Luce. Ten dal na obálku svého časopisu Time osmkrát mezi lety 1923 a 1943 Il Duce a neúnavně propagoval fašismus jako řešení hospodářského zázraku pro Ameriku. Řešení hospodářského zázraku pro Ameriku propagoval i časopis Fortune a Life. Proto mnoho Američanů traumatizovaných depresí z roku 1929 přijímalo myšlenku, že americký fašismus může být spásou, protože by mohl dát jídlo.

Brown Brothers Harriman, Bushova nacistická banka byla produktem dřívější fúze z roku 1931, která se uskutečnila mezi bankou Montagu Normana (Brown Brothers) a Harrimanem, Bushem a spol. Montague Norman byl guvernérem Bank of England v letech 1920 až 1944, vůdcem Anglo-German Fellowship Trust a kontrolorem německé Hjalmara Schachta. Ten byl prezidentem Reichsbank (1923-1930) a ministrem hospodářství (1934-1937). Norman byl také primárním kontrolorem (BIS) od jejího založení v roce 1930 po celou druhou světovou válku.

Ačkoli BIS byla založena v rámci Youngova plánu a nominálně řízena Schachtem jako mechanismus pro splácení dluhů z první světové války, švýcarská Centrální banka centrálních bank, jak se často nazývá, byla klíčovým mechanismem pro mezinárodní finančníky k financování nacistické mašinérie. Skutečnost, že BIS byla pod totální kontrolou Montagu Normana, odhalil nizozemský centrální bankéř Johan Beyen, který řekl: Normanova prestiž byla ohromující. Jako apoštol spolupráce centrálních bank udělal z centrálního bankéře jakéhosi arcikněze měnového náboženství. BIS byla ve skutečnosti jeho výtvorem. Zakládajícími členy rady byly soukromé centrální banky Británie, Francie, Německa, Itálie a Belgie a soukromé americké banky JP Morgan, First National of Chicago a First National of New York. Tři americké banky se po válce sloučily a dnes jsou známé jako Citigroup a JP Morgan Chase. V zakládající ústavě byla BIS, ředitelům a zaměstnancům udělena imunita vůči všem svrchovaným vnitrostátním zákonům. Švýcarským orgánům nebyl povolen vstup do prostor BIS. Doporučuji: Tower of Basel: The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World (2013).

Eugenika – Věda o sociálním darwinismu

V roce 1932 hostil New York Třetí eugenickou konferenci, kterou spolu sponzoroval William Draper Jr (bankéř JP Morgan, šéf General Motors a vůdčí osobnost Dillon Read a spol.) a rodina Harrimanů. Na této konferenci se sešli přední eugenici z celého světa, kteří přišli studovat úspěšnou aplikaci eugenických zákonů v USA, která začala v roce 1907 pod záštitou Theodora Roosevelta. Tyto autority se schovávaly za pozlátkem vědy, diskutovali o novém věku řízené evoluce člověka pod globální vědeckou diktaturou.

Vedoucí britský fašista Fairfield Osborn na konferenci řekl, že eugenika – pomáhá a povzbuzuje přežití a množení nejschopnějších; nepřímo by to kontrolovalo a odrazovalo od násobení nevhodného. Pokud jde o to druhé, jen ve Spojených státech je široce uznáváno, že existují miliony lidí, kteří působí jako vlečné sítě nebo kotvy na pokroku lodi státu … Zatímco někteří vysoce kompetentní lidé jsou nezaměstnaní, masa nezaměstnanosti patří mezi méně kompetentní… V přírodě by tito méně zdatní jedinci postupně zmizeli, ale v civilizaci je udržujeme v komunitě v naději, že mohou všichni najít zaměstnání. To je jen další příklad humánní civilizace, která jde přímo proti řádu přírody a podporuje přežití nejschopnějších.

Temné dny velké hospodářské krize proto byly dobrými pro bigotnost a nevědomost. Eugenické zákony byly aplikovány na dvě kanadské provincie a široce se rozšířily po Evropě a Americe kde eugenické zákony se uplatňovaly ke sterilizaci nezpůsobilých. Rockefellerova nadace začala financovat německou eugeniku a především vycházející hvězdu lidského zdokonalování Josepha Mengeleho. Své setkání s Hitlerem 29. ledna 1935, kontrolor kulatého stolu lord Lothian citoval Führerovu vizi árijského spoluřízení Nového světového řádu slovy: Německo, Anglie, Francie, Itálie, Amerika a Skandinávie … by měly dospět k nějaké dohodě, podle níž by zabránily svým státním příslušníkům pomáhat při industrializaci zemí, jako je Čína a Indie. Je sebevražedné podporovat ustavení zpracovatelského průmyslu v zemědělských zemích Asie.

Fašistická mašinérie se ale nechovala tak, jak si přáli v Londýně. Hitler si začal uvědomovat, že jeho vojenská mašinérie dala Německu moc vést Nový světový řád, spíše než hrát druhé housle. Zatímco mnoho londýnských a wall streetových oligarchů bylo ochotno se této nové realitě přizpůsobit, bylo rozhodnuto plán zrušit a bojovat později. K dosažení tohoto cíle byl vymyšlen skandál, který měl ospravedlnit abdikaci pronacistického krále Edwarda VIII. v roce 1936 a usmiřující se premiér Neville Chamberlain byl v roce 1940 nahrazen Winstonem Churchillem, celoživotním rasistou, eugenikem, obdivovatelem Mussoliniho a především oddaným britským imperialistou.

Fašisté versus Franklin Roosevelt.

Profašistický establishment Wall Streetu dostal v roce 1932 protihráče – antifašistického prezidenta Franklin Roosevelta (FDR). Pokus o atentát v únoru 1933 selhal, plány na státní převrat v roce 1934 byly zmařeny vlasteneckým generálem jménem Smedley Butler. Úsilí Wall Street udržet USA mimo válku v naději, že Nový světový řád spolu povedou s Německem, Francií a Itálií, se rozpadalo. FDR zavedl rozsáhlé reformy bankovního sektoru, zmařil pokus o vytvoření globální diktatury bankéřů pod vedením BIS apod.  Japonský útok na Pearl Harbor (1941) polarizoval americkou psychiku tak hluboce, že odpor proti vstupu USA do druhé světové války se rovnal politickému harakiri. Připomínám projev Roosevelta z roku 1938, ve kterém připomněl Kongresu pravou povahu fašismu:

První pravdou je, že svoboda demokracie není bezpečná, pokud lidé tolerují růst soukromé moci do té míry, že se stane silnější než jejich demokratický stát sám. To je ve své podstatě fašismus – vlastnictví vlády jednotlivcem, skupinou nebo jakoukoli jinou ovládající soukromou mocí… Mezi námi dnes roste koncentrace soukromé moci, která nemá v dějinách obdoby. Tato koncentrace vážně narušuje ekonomickou efektivitu soukromého podnikání jako způsobu poskytování zaměstnání pro práci a kapitál a jako způsob zajištění spravedlivějšího rozdělení příjmů a výdělků mezi lidi národa jako celku.

Vstup USA do druhé světové války byl spolu rozhodující faktorem při zničení fašistické mašinérie. Sen Roosevelta, Wallace a spojenců v Evropě, SSSR a Číně o světě řízeném rozsáhlým rozvojem a oboustranně výhodnou spoluprací se nenaplnil. Uzavření BIS, které se diskutovalo během konference v Bretton Woods v červenci 1944, schválení Whiteových rezolucí o rozpuštění BIS a auditu jejích účetních knih nebylo nikdy uvedeno do praxe. White, který se měl stát prvním šéfem MMF, obhajoval Rooseveltův program na vytvoření nového antiimperiálního systému financí, vůdce Fabiánské společnosti a oddaný eugenik John Maynard Keynes bránil banku a tlačil na redefinici poválečného systému kolem jedné světové měny zvané Bancor, kontrolované Bank of England a BIS.

Fašistické obrození v poválečném světě

Trumanova doktrína (1945) a anglo-americký zvláštní vztah nahradily Rooseveltovu antikoloniální vizi, antikomunistický hon na čarodějnice proměnil USA v policejní stát pod dohledem FBI a každý, kdo byl přátelsky nakloněn k SSSR byl cílem destrukce. Osud Rooseveltových spojenců Henry Wallace a Harry Dexter White, jejich smrt v roce 1948 během kampaně za Wallaceovu prezidentskou kandidaturu ukončila antikoloniální éru MMF. Finančníci, kteří přinesli a vypěstovali světový fašismus, se vrátili do práce, infiltrovali všechny brettonwoodské instituce a přeměnili je z nástrojů rozvoje na nástroje zotročení. Doporučuji: Confessions of an Economic Hit man, autor Johna Perkins (2004).

Evropské bankovní domy představující starou šlechtu říše pokračovaly ve své činnosti bez trestu. George Schultz, zorganizoval odstranění amerického dolaru ze zlaté rezervy (1971), ve stejném roce byla vytvořena Rothschildova mezialfová skupina bank, aby zahájila nový věk globalizace. Plovoucí dolar v roce 1971 předznamenal paradigma konzumerismu, post-industrialismu a deregulace. Ta transformovala kdysi produktivní západní státy a národy na spekulativní koše, kasina, bubliny a větrné mlýny, jako náhražku zemědělsko-průmyslových praktik. Dnes v roce 2022 si připomínáme vítězství nad fašismem a nacházíme se na hraně největšího finančního kolapsu v historii s fiktivním kapitálem, zralým k explozi s kořeny globální hyperinflace podobné té, která zničila Výmar v roce 1923. Dnes je představitelná globální hyperinflace.

BIS, která měla být rozpuštěna v roce 1945, dnes kontroluje Radu pro finanční stabilitu, reguluje světový obchod s deriváty, který se stal moderní zbraní hromadného ničení. Výsledkem je větší chaos ve světě než se Hitlerovi kdy mohlo zdát. Proto příště nebude řeč o vítězství nad fašismem, ale bude řeč o zničení kořenů toho, oč usiloval antifašistický duch Roosevelta, jeho moderní následníci a rostoucí řady sjednocených národů s několika miliardami obyvatel, jejichž vůdci si uvědomili, že nesmíme brát jako samozřejmost to, co je mimo historický kontext, že musíme ty, kteří tvrdí, že Dostojevskij, Čajkovskij nebo Puškin by měli být zakázáni, hodnotit jako součást oligarchie totalitního systému a patřičně s nimi jednat. Existence kultury je totiž v každém smyslu existencí národa.

Vojenská operace na Ukrajině a rusofobie jsou částí zástupní války proti RF. Války o zrušení kultury jako takové, o zrušení celého národa a války o prodloužení hegemonie petrodolaru. Boj bude proto tvrdý, dlouhý a pro naši existenci, včetně politiků – synů, dcer, vnuků a vnuček nacistických osobností dnes u moci, existenciální. Souhlasu netřeba.

5 6 hlasy
Hodnocení článku
16 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
maxim
maxim
před 2 lety

Jenom malá poznámka k autorem velice zkráceně naznačeným skrytým dějinám vzniku fašismu s přičiněním bankéřů a finančníků, které téměř nikdo nezná, protože to vyžaduje samostatné studium většině badatelů neznámých dokumentů a starých knih, které byly už dávno promyšleně “někým” vyřazeny z knihoven … Náš tatíček T.G. Masaryk, prezident první České republiky vzniklé z vůle stejných lidí… Číst vice »

idiotronic
idiotronic
před 2 lety
Odpověď uživateli  maxim

Za sto let se může leccos změnit. Mussolini byl autorem disertační práce o Janu Husovi, podporoval aktivity ve prospěch vzniku Československa, v diktátora se vyvinul později. Ostatně stručné zdůvodnění (a často podrobné životopisy) vyznamenaných obsahuje seznam, vyhledatelný přes Google. Těch problematických tam najdete víc a stojí za to si seznam projít.

maxim
maxim
před 2 lety
Odpověď uživateli  idiotronic

To omlouvání neosobností, kterými se nechala společnost zblbnout k ničemu dobrému nevede…, viz. našich pomatenců a Zapadu oblíbenec Václav Havel … Havlem propagovaná otevřená občanská společnost neziskovek je stejná jako ta Mussoliniho “občanská společnost” fasci spolků …, A co Havlův rádce Soros, který se s “vedením” Havla i chlubí, ten to s těmi fasci neziskovými spolky… Číst vice »

idiotronic
idiotronic
před 2 lety
Odpověď uživateli  maxim

Někdy za normalizace jsem si zvykl ignorovat tváře, které zacpávají obrazovky a povšiml jsem si, že uvedením Dukovan do provozu se kmitočet sítě dostal na přesných 50 Hz. Krize roku 1978 tedy přestala hrozit.(krize popsána na wikipedii).Energetika je tedy dimenzována rozumně a problémy nám sem zanášejí rozhodnutí, činěná v zahraničí a protlačovaná zdejšími činiteli,… Číst vice »

spartak
spartak
před 2 lety

Pan Campbell má ukrutou pravdu! “Demokracii” ovládají mocenské skupiny a bílé koně jsou vlastně voliči.

vera
vera
před 2 lety

To jste to dopracovali, Nova Republiko. Ani jeden komentar. Kdysi tu bylo zivo. Otravovali sice trollove a hownasove, ale diskuzi se jim znicit nepodarilo.Naopak.

Pak jste web predelali, a diskuze chcipla. Cili oni nakonec ti trolli vyhrali, ze jo.

cert
cert
před 2 lety
Odpověď uživateli  vera

Vero, i kdyz castecne souhlasim, tak nelze ignorovat i pripadny pokles ctenaru z duvodu cenzury a taky vyhruzky rudeho prokuratora z NSS.
Jinak moderovani diskuze stalo redakci nepochybne spoustu casu a nervu. Prejme jim taky trochu klidu.

Anonym
Anonym
před 2 lety
Odpověď uživateli  vera

Mnoho původních čtenářů o nové adrese Nové republiky ani neví. Je nás tu jen část těch, kteří by tu být chtěli. Já se o její existenci dozvěděla jen náhodou. A “Indického běžce” (zřejmě to měl být běženec) tu vůbec nepostrádám. I když máte pravdu, že svými příspěvky často vyprovokoval ostatní čtenáře k vtipným a brilantním odpovědím.… Číst vice »

vera
vera
před 2 lety
Odpověď uživateli  Anonym

Ale kdepak. To zacalo hned po tom, co Nova Republika predelala system. Davno prec cenzurou. Jo Bezec… vidite.:-) Ale jich bylo vic.

Tragicnost situace ale jiste popudu k diskuzi neprida. To mate pravdu. Taky je tu daleko mene clanku. Autori utekli, ci je NR uz nechce?

kolokol
kolokol
před 2 lety
Odpověď uživateli  vera

Souhlas s tím, že k výraznému snížení počtu příspěvků došlo už po předělání systému. Ale hlavně mnohého balastu. Množství článků pokládám za přiměřené. Není zapotřebí záplava, jak to mají třeba na CZ24news. Kolik z takového počtu člověka opravdu zajímá a kolik nakonec vlastně přečte?!

Naposledy upraveno před 2 lety uživatelem kolokol
Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 2 lety
Odpověď uživateli  kolokol

Asi se dá obecně říci, že změna formátu stránek se podepsala na kvalitě publikovaných příspěvků a jejich sledovanosti (i na jiném) na většině webů, které do toho šly. Kvantita může být (ale nemusí) často ke škodě a má samozřejmě nepříznivý vliv především na komentáře a odezvy. Např. ráno se objeví tematicky zajímavý a autorsky dobře provedený… Číst vice »

Vlastimil
Vlastimil
před 2 lety
Odpověď uživateli  vera

Rád bych proto slyšel Váš názor na prakticky bezbřehou protiruskou nenávist, která se vyvalila jako mořský příboj úderem 24. II. t.r. Němci u nás povraždili statisíce lidí, jak zacházeli s Čechy: zadejte si do googlu např. Český Malín. Nenávidíme snad stejným způsobem Němce ? Dnes jsou zde všichni podělaní z Ukrajinců. Říkám otevřeně nemám… Číst vice »

vera
vera
před 2 lety
Odpověď uživateli  Vlastimil

Protiruska nenavist je dost stara vec. Pamatuju, jak i britsky Economist v jednom kuse publikoval nenavistne clanky vuci Putinovi… dobrych 7, 8 let.

Masove zhloupnuti? No ale jak to vysvetlite?

kolokol
kolokol
před 2 lety
Odpověď uživateli  vera

Na takové vysvětlování máme přece sociology. A pokud budeme kopat hlouběji, tak třeba involuční paleoantropology typu Alexandra Bělova. Na to, že lidký druh kromaňonský hloupne (už celá desetitisíciletí) je důkazů dost a dost. Já teď v důchodu vykopal pedagogický skvost: Logika – Vinogradov. O tu logiku dávného Aristotela mě okradl svého času socialistický vzdělávací… Číst vice »

Naposledy upraveno před 2 lety uživatelem kolokol
JK
JK
před 2 lety
Odpověď uživateli  vera

Mně tedy ten hnojník, v němž stálo za přečtení 5 komentářů ze sta, vůbec nechybí a neumím si ani vymyslet žádné odůvodnění jeho užitečnosti. Jsem spíše pro kvalitu než kvantitu. Tak nějak všeobecně ve svém životě. Takže spokojenost.

Lubez
Lubez
před 2 lety
Odpověď uživateli  vera

Plně souhlasím.
Dnes si tady notuje svou pravdičku pár jedinců a jinak nic.
Případně si odpovídají někteří sami sobě. Fuj