Projev V.V. Putina  na Rudém náměstí v Moskvě 9. 5. 2022 (doplněno o reakci italského tisku)

Nová republika přináší překlad celého projevu ruského prezidenta Vladimira Vladimiroviče Putina na přehlídce k výročí vítězství Rudé armády nad nacistickým Německem a jeho satelity. Je to reakce na desinterpretace a manipulace českých médií “hlavního proudu”, která nepokrytě šíří nenávistnou rusofobii a ochotně papouškují ulhanou propagandu dnešního ukrajinského režimu a vlád států NATO.

Vážení občané Ruska!

Drazí veteráni!

Soudruzi vojáci a námořníci, seržanti a staršinové, mičmani a praporčíci!

Soudruzi důstojníci, generálové a admirálové!

Blahopřeji vám ke Dni velkého vítězství!

Bránit vlast, když se rozhodovalo o jejím osudu, bylo vždy posvátné. S takovým smyslem pro opravdové vlastenectví šli do boje za vlast domobranci pod vedením Minina a Požarského, ti, kteří bojovali na Borodinském poli, nebo ti, kteří bili nepřítele pod Moskvou, u Leningradu, Kyjeva a Minska, u Stalingradu i u Kurska,  u Sevastopolu i u Charkova.

A tak je tomu i nyní, v těchto dnech bojujete za naše lidi v Donbassu. Za bezpečnost naší vlasti, Ruska.

9. květen 1945 je navždy zapsán do světových dějin jako triumf našeho sjednoceného sovětského lidu, jeho jednoty a duchovní síly, jeho nevídaných statečných činů na frontě i v týlu.

Den vítězství je nám všem blízký a milý. V Rusku neexistuje rodina, která by nebyla poznamenána Velkou vlasteneckou válkou. Vzpomínka na ni nikdy nevybledne. V tento den najdete děti, vnuky a pravnuky hrdinů Velké vlastenecké války v nekonečném proudu “Nesmrtelného pluku”. Nesou fotografie svých příbuzných, padlých vojáků, kteří zůstali navždy mladí, a veteránů, kteří nás již opustili.

Jsme hrdí na neporaženou a statečnou generaci vítězů, jsme jejich dědici a je naší povinností udržovat vzpomínku na ty, kteří potlačili nacismus, kteří nám odkázali, abychom byli ostražití a udělali vše pro to, aby se hrůzy globální války neopakovaly.

A tak přes všechny neshody v mezinárodních vztazích Rusko vždy podporovalo vytvoření systému rovné a nedělitelné bezpečnosti, systému, který je životně důležitý pro celé světové společenství.

V prosinci loňského roku jsme navrhli uzavření smlouvy o bezpečnostních zárukách. Rusko vyzvalo Západ k čestnému dialogu, k nalezení rozumných a kompromisních řešení a k zohlednění zájmů druhé strany. Vše marně. Země NATO nás nechtěly slyšet, což znamená, že ve skutečnosti měly úplně jiné plány. A my jsme to vnímali.

Otevřeně probíhaly přípravy na další trestnou operaci v Donbasse, na invazi do našich historických zemí, včetně Krymu. Kyjev oznamoval možné získání jaderných zbraní. Blok NATO zahájil aktivní vojenskou činnost na území, která s námi sousedí.

A tak vznikala zcela plánovitě pro nás nepřijatelná hrozba v bezprostřední blízkosti hranic. Vše nasvědčovalo tomu, že střet s neonacisty a banderovci, na něž USA a jejich společníci vsadili, bude nevyhnutelný.

Opakuji, viděli jsme, jak se rozrůstá vojenská infrastruktura, jak tam začaly působit stovky zahraničních poradců, jak přicházejí pravidelné dodávky nejmodernějších zbraní ze zemí NATO. Nebezpečí narůstalo s každým dnem.

Rusko agresi preventivně odmítlo. Bylo to vynucené, včasné a jediné správné rozhodnutí. Rozhodnutí suverénní, silné a nezávislé země.

Spojené státy americké, zejména po rozpadu Sovětského svazu, začaly mluvit o své výjimečnosti, čímž ponížily nejen celý svět, ale i své satelity, které musely dělat, že si ničeho nevšimly, a rezignovaně to spolkly.

Ale my jsme jiná země. Rusko má jiný charakter. Nikdy se nevzdáme lásky k vlasti, víry a tradičních hodnot, zvyků našich předků, úcty ke všem národům a kulturám.

A na Západě, soudíme tak podle toho, co pozorujeme, se rozhodli tyto tisícileté hodnoty opustit. Tato morální degradace se stala základem pro cynické falšování dějin druhé světové války, podněcování rusofobie, oslavování zrádců, zesměšňování památky jejich obětí a zkreslování statečnosti těch, kteří si protrpěli a získali vítězství.

Víme, že americkým veteránům, kteří chtěli přijet na přehlídku do Moskvy, v tom bylo fakticky zabráněno. Ale chci, aby věděli: jsme hrdí na vaše statečné činy, na váš příspěvek ke společnému vítězství.

Vzdáváme čest všem vojákům spojeneckých armád – Američanům, Britům, Francouzům – účastníkům odboje, statečným vojákům a partyzánům v Číně, všem, kteří porazili nacismus a militarismus.

 

Vážení přátelé!

Donbasská domobrana spolu s vojáky ruské armády bojují ve své vlastní zemi, kde  poráželi nepřítele družiníci Svjatoslava a Vladimíra Monomachových, Rumjancevovi, Potěmkinovi, Suvorovovi a Brusilovovi vojáci, kde hleděli smrti do tváře  hrdinové Velké vlastenecké války – Nikolaj Vatutin, Sidor Kovpak a Ljudmila Pavličenko .

Nyní se obracím na naše ozbrojené síly a domobranu Donbassu. Bojujete za vlast, za její budoucnost, za to, aby nikdo nezapomněl na lekce druhé světové války. Aby na světě nebylo místo pro katy, karatele a nacisty.

Dnes se skláníme před světlou památkou všech, kteří přišli o život ve Velké vlastenecké válce, před památkou na naše syny, dcery, otce, matky, dědy, muže, ženy, bratry, sestry, příbuzné a přátele.

Skláníme se před památkou oděských mučedníků, kteří byli v květnu 2014 zaživa upáleni v Domě odborů. Skláníme se před památkou starých lidí, žen a dětí z Donbassu, civilistů, kteří zahynuli při bezohledném ostřelování a barbarských útocích neonacistů. Skláníme hlavy před našimi spolubojovníky, kteří padli statečnou smrtí ve spravedlivém boji – za Rusko.

Vyhlašuje se minuta ticha.

(Minuta ticha.)

Smrt každého z našich vojáků a důstojníků je pro nás všechny zármutkem a pro jejich příbuzné a přátele nenahraditelnou ztrátou. Stát, regiony, podniky a společenské organizace udělají vše pro to, aby se o tyto rodiny postaraly a pomohly jim. Zvláštní podporu poskytneme dětem padlých a zraněných spolubojovníků. Dnes byl podepsán příslušný prezidentský dekret.

Přeji zraněným vojákům a důstojníkům brzké uzdravení. A děkuji lékařům, zdravotníkům, sestrám a zdravotnickému personálu vojenských nemocnic za jejich obětavou práci. Skláním se před vámi, že bojujete za každý život – často pod palbou, v první linii, aniž byste se šetřili.

Vážení přátelé!

Na Rudém náměstí stojí právě bok po boku vojáci a důstojníci z mnoha regionů naší velké vlasti, včetně těch, kteří přijeli přímo z Donbassu, z válečné zóny.

Pamatujeme si, jak se nepřátelé Ruska snažili využít proti nám mezinárodní teroristické gangy a zasévat národnostní a náboženské nepřátelství, aby nás oslabili a rozdělili zevnitř. Nic nefungovalo.

Dnes naši bojovníci různých národností bojují společně, kryjí se před kulkami a střepinami jako bratři.

A v tom je síla Ruska, velká, nezničitelná síla našeho sjednoceného mnohonárodnostního národa.

Dnes bráníte to, za co bojovali vaši otcové, dědové a pradědové. Nejvyšším smyslem jejich života bylo vždy blaho a bezpečnost naší vlasti. A pro nás, jejich dědice, je oddanost vlasti hlavní hodnotou, spolehlivým pilířem nezávislosti Ruska.

Ti, kdo potlačili nacismus během Velké vlastenecké války, nám ukázali příklad hrdinství pro všechny časy. Jsou generací vítězů a my k nim budeme vždy vzhlížet.

Sláva našim statečným ozbrojeným silám!

Za Rusko! Za vítězství!

Hurá!

 

Za překlad děkujeme paní Janě Görcöszové.

P.S.: celý projev V.V.Putina a přehlídku ke Dni vítězství na Rudém náměstí můžete zhlédnou ZDE.

Corriere della Sera: Putin překvapil Západ svým vystoupením na přehlídce Vítězství

Ruský prezident Vladimir Putin pronesl projev na přehlídce ke Dni vítězství 9. května a jeho projev byl pro Západ poměrně překvapivý.

Taková zjištění předložil italský analytik Marco Imaricius.

V předvečer slavnostních oslav západní analytiky zajímalo, co by mohl ruský prezident ve svém slavnostním projevu říci. Podle Marca Imarisia Putin nakonec dokázal překvapit západní veřejnost.  Uvádí to publikace Corriere della Sera. PolitRussia představuje exkluzivní převyprávění článku.

„Tón a obsah jeho řeči způsobil překvapení,“ řekl expert.

Autor Corriere della Sera konstatoval, že projev Vladimira Putina byl maximálně zdrženlivý.

Začal tím, že ruský vůdce vytvořil paralely mezi válečnými veterány z let 1941-1945 a vojáky účastnícími se ruské speciální operace na Ukrajině. Putin poznamenal, že milice Donbasu a ruská armáda bojují o svou zemi, kterou bránili hrdinové Velké vlastenecké války.

Oproti očekávání Západu byla Putinova rétorika maximálně zdrženlivá, prezident se ve svých slovech neuchýlil k triumfálním akcentům.  Hovořil zejména o důvodech zvláštní operace a připomněl, že Rusko vyzvalo Západ k upřímnému dialogu a hledání rozumných kompromisních řešení, ale členové NATO odmítli naslouchat a tento návrh ignorovali.

Prezident také upozornil na to, že Rusku hrozí reálné nebezpečí a jediným správným včasným rozhodnutím bylo preventivní zastavení agrese.

Podle experta Corriere della Sera byly v rétorice Vladimira Putina relativně nové momenty.

„Pokud opravdu chceme najít něco nového, je to frontální útok na Spojené státy,“ řekl analytik italské publikace.

Prezident se poměrně tvrdě opřel do Spojených států – v novodobé historii Ruské federace ještě nikdo na Rudém náměstí tak otevřeně a asertivně nekritizoval Washington.

Putin řekl, že po rozpadu Sovětského svazu se američtí politici starali pouze o exkluzivitu svého státu a tím ponižovali nejen celý svět, ale i své vlastní satelitní státy. To vše však Rusko nechtělo poslušně spolknout a tvářit se, že se nic neděje. Ruská federace nadále dodržuje tradiční hodnoty, zvyky předků a úctu ke všem národům a kulturám.

Většina očekávání a prognóz západních expertů ohledně projevu Putina se tak nenaplnila.

Prezident stručně a zdrženlivě nastínil argumenty Moskvy a zdůraznil, že Rusko se opakovaně pokoušelo vyjednávat se Spojenými státy a NATO, ale ukázalo se, že Rusko nechtěly slyšet.

 

Zdroj:  Corriere delaserrahttps://bit.ly/3kTmMt9

Překlad Pokec24, Janinna

 

5 5 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
vachav
vachav
před 1 rokem

USA-říše zla a darebácká země.

Primak
Primak
před 1 rokem

A já sledoval ten jeho projev a pak i další záběry později na něj v průvodu a v pokládání věnců – jestli uvidím nějaké to třesení nebo zhroucení, jak nám někteří zdejší i nezdejší předsouvají. Ale nějak jsem nic takového nezaznamenal…

spartak
spartak
před 1 rokem

Přeji Rusku úspěch ,vždyť si ho zaslouží.