Jacques Baud: AKTUALIZACE VOJENSKÉ SITUACE NA UKRAJINĚ K 2. ČERVNU 2022

Autor – emeritní švýcarský plukovník Jacque Baud sloužící 22 let jako špion strategické rozvědky Generálního štábu armády Švýcarské konfederace je odborníkem na státy a armády východní Evropy. Jeho hodnocení válečné situace na Ukrajině, uveřejněné 2.6.2022 vyvolalo velkou vlnu nevole. Naboural totiž propagandistické klišé šířené nejen ve státech NATO, ale i masmédii v neutrálním Švýcarsku.

Na snímku bývalý plukovník švýcarské strategické rozvědky Jacque Baud, dnes vojenský analytik.

 

RUSKÝ POHLED

Je třeba připomenout, že ruská ofenzíva zahájená 24. února se poměrně přesně řídila ruskou vojenskou doktrínou. Fáze 1 byla rozdělena na hlavní osu úsilí směrem k Donbasu, kterou tvořila koalice složená z ruských sil, sil Doněcké lidové republiky (DLR) a Luganské lidové republiky (LLR), a vedlejší osu úsilí směrem ke Kyjevu, na níž se podílely ruské síly. Zcela logicky se v primární ose úsilí nacházejí Vladimírem Putinem deklarované cíle „demilitarizace“ a „denacifikace“ ohrožení Donbasu. Demilitarizace“ se týká ukrajinských sil, které byly přeskupeny v Donbasu v rámci příprav na ofenzívu proti DLR a LLR. Denacifikace“ byla zaměřena především na polovojenské jednotky v Mariupolu.

Podle údajů Pentagonu zahájilo Rusko ofenzívu s přibližně 80 bojovými skupinami (BTG) o celkovém počtu 65 000-80 000 mužů. K nim je třeba připočíst milice DLR a LLR. Vzhledem k tomu, že ukrajinské síly měly v té době 200 000-250 000 mužů, zaútočili Rusové s celkově třikrát až čtyřikrát menší silou. V Donbasu lze poměr sil odhadnout na 1 (koalice) ku 2 (ukrajinské síly).

To se zdá být v rozporu s pravidly vojenského umění. Pouze vzhledově. Ruská vojenská doktrína se dělí na tři hlavní složky: taktiku (taktika), operační umění (operativnoe iskoustvo) a strategii (strategija). Operační umění není typem operace (jak uvádějí někteří odborníci), ale obecným rámcem, v němž jsou vojenské operace koncipovány. Podle ruské vojenské encyklopedie je to úroveň kreativity.

Rusové jsou mistři v operativní práci. Aby mohli zaútočit na síly s horšími prostředky, vytvářejí místní převahu. Manévrovali svými jednotkami tak, aby dosáhli časově a prostorově omezené převahy, která jim umožnila získat výhodu, a poté přesunuli své jednotky, aby si vytvořili další lokální převahu v jiném sektoru.

Dne 24. února použili Rusové k překonání ukrajinské obrany starou koncepci z 20. let 20. století, která byla hojně využívána během druhé světové války: Manévrová skupina (MS), často zaměňovaná s pojmem „operační umění“, je ad hoc vysoce mobilní síla, která se podle principu „tekoucí vody“ tlačí do hloubky nepřátelské obrany. Ukrajinské opěrné body a velké lokality byly obejity bez skutečných bojů. Cílem MS ve skutečnosti nebylo zničit nepřítele, ale získat výhodné pozice pro další operace.

K vytvoření místní převahy je nutné přivést do požadovaného sektoru dostatečné síly a zároveň zabránit protivníkovi v posílení jeho pozic. To je v americké terminologii úloha „shaping operations“. Jejich účelem je přilákat nebo fixovat nepřátelské síly v určitých sektorech, aby se uvolnilo pole pro „rozhodující operace“, tj. ty, které umožňují dosažení cílů.

V první fázi zahájila ruská koalice rozhodující operaci v Donbasu, zatímco v Kyjevské a Záporožské oblasti probíhaly tvarovací operace. 28. března, kdy bylo obklíčeno poslední útočiště  neonacistů v Azovstalu, byl tento cíl podle Financial Times považován za splněný a vyškrtnutý ze seznamu ruských cílů.

To umožnilo ruskému velení přejít k druhé fázi: mohlo stáhnout síly z Mariupolu a soustředit své úsilí na cíl demilitarizace v Donbasu. Ruské velení, které nyní dosáhlo převahy v rozhodující oblasti operace, se rozhodlo stáhnout vojska z kyjevského sektoru, aby posílilo své pozice na jihu země. Rusko využilo příležitosti a vydávalo tento operativní krok za gesto dobré vůle v rámci istanbulských jednání.

Na rozdíl od prohlášení „expertů“ v našich televizích, kteří nás ujišťovali, že Vladimir Putin se snaží dobýt Kyjev, a pak tvrdili, že Rusové „prohráli bitvu o Kyjev,“ se ruská koalice nikdy nepokusila dobýt Kyjev. Podle údajů Pentagonu měli Rusové v oblasti rozmístěno pouze 20 000-25 000 vojáků. Pro srovnání, odhaduje se, že na dobytí Mariupolu, podstatně menšího města, bylo nasazeno asi 40 000 vojáků.

V Donbasu probíhá rozhodující operace v hlavním kotli Slavjansk-Kramatorsk a „záškuby“ se provádějí v sekundárních kotlích, jako je Severodoněck-Lissitčansk. Poté se uplatnil stejný model: operace na krajních bodech zóny nasazení (Charkov na severu a Cherson-Odessa na jihu), aby se zabránilo jakémukoli posílení ukrajinských sil v kotlích. „Protiútoky“ v Charkově a Chersonu, o nichž hovoří kyjevské úřady, a tedy i naše média, jsou ve skutečnosti pouze „protiútoky“ taktického rozsahu. V těchto oblastech jsou ruské síly velmi nedostatečné k provádění rozsáhlých útoků a jejich úloha spočívá „pouze“ ve fixaci ukrajinských sil.

V rámci „okusovacích“ operací ve 2. fázi se tempo postupu ruských sil zpomalilo. To je způsobeno třemi hlavními faktory.

– Zaprvé jde o řešení silných stránek, které MS původně obcházely. Rusové proto zjevně očekávali změnu tempa operací.

– Za druhé, tyto opěrné body jsou obvykle sítě zákopů nebo osad, odkud je obtížné obránce vypudit. Na rozdíl od Západu v Afghánistánu, Iráku nebo Sýrii, který čelil odhodlanému, ale neozbrojenému protivníkovi, ruská koalice bojuje s protivníkem rovnocenného charakteru.

– Za třetí, většinu bojů vedou jednotky DLR a LLR, které jsou místní, mají v bojové zóně známé nebo příbuzné a – v rozporu s tím, co tvrdí naše média – se snaží vyhnout civilním obětem.

Je pravděpodobné, že rychlost postupu koalice zklamala očekávání některých Rusů. Západní vyprávění o bleskové válce je zavádějící, pravděpodobně záměrně, aby vyvolalo tato očekávání a tím i tvrzení o ruské neschopnosti. V tomto duchu byla prohlášení, že Rusko „chce dobýt Kyjev“ „do dvou dnů“ a „ukončit válku do 9. května,“ jen dezinformací, která měla „demonstrovat“ ruské nedostatky.

Toto zpomalení tedy neodpovídá poklesu operačních schopností, ale změně charakteru bojů, která se předpokládala. Faktem zůstává, že válka má své vzestupy a pády a ukrajinské jednotky bojují statečně navzdory neschopnosti velení je podpořit.

 

UKRAJINSKÝ POHLED

Převážná část ukrajinských sil se nachází v Donbasu, který se ocitl v kleštích vytvořených ruskými silami na začátku března 2022. Ačkoli ukrajinská armáda bojuje statečně na taktické úrovni, způsob, jakým její vedení vede operace, má slabiny, které ukazují na strategický debakl.

Zaprvé, ukrajinské štáby, vycvičené vojáky NATO, kteří mají jedinou operační zkušenost z Iráku nebo Afghánistánu, nejsou – stejně jako v roce 2014 – schopny vést dynamické operace. Schopnost vojsk vzdorovat ruským koaličním silám vychází spíše z jejich přípravy terénu než z jejich manévrovacích schopností. Relativní účinnost ukrajinské obrany vyplývá především z kvality jejich zákopové sítě, která připomíná Verdun.

Za druhé se zdá, že kroky ukrajinských sil jsou určovány spíše politicky než skutečností na místě. Zdá se, že některá rozhodnutí jsou přijímána v rozporu s doporučením generálního štábu. To je případ příkazu „držet“ za každou cenu. Tato situace připomíná první světovou válku. Zdá se, že strategie ukrajinské vlády je spíše politická než operativní.

Za třetí, ukrajinské ztráty se zdají být impozantní. Volodymyr Zelenskyj přiznává ztráty 60-100 mužů denně, což zřejmě zdaleka neodpovídá skutečnosti. Cíl udržet Donbas za každou cenu totiž znamená velké ztráty, což sociální sítě zřejmě potvrzují. Ukrajinské velení muselo vyslat 7 brigád teritoriální obrany (teroboronců), určených k plnění úkolů místní obrany, aby posílily bojové formace na východě země.

Špatně připravené jednotky se stávají snadným cílem ruské koalice a jejich počet obětí se zdá být obrovský. Americká média blízká Demokratické straně hodnotí tyto ztráty na 65 % jejich sil. Pro srovnání, odhaduje se, že vojenská formace je neschopná boje při ztrátách 15-25 %. Teroboronisté, kteří jsou do bojových zón vysláni bez jakékoli skutečné přípravy, jsou zdecimováni hned po příjezdu. Tato situace vyvolala ženské demonstrace v celé severní části země včetně Kyjeva, o kterých naše média samozřejmě neinformují.

Připomeňme si, že cílem Ruska není zmocnit se území, ale zničit vojenskou hrozbu pro Donbas. Západ se zde chová špatně. Ukrajinské velení by pravděpodobně udělalo lépe, kdyby nelpělo na neudržitelných pozicích a stáhlo své jednotky, které by byly nevyhnutelně zničeny, na obrannou linii o něco dále, aby mohlo obnovit skutečné protiofenzivní schopnosti. Jinými slovy, namísto budování silných sil na severu a západě země posílá Ukrajina své vojáky, aby byli zničeni v již tak zoufalé situaci. Na taktické úrovni ukrajinská armáda Rusům ztěžuje život, ale na operační úrovni jim to ukrajinské vojenské štáby usnadňují…

V polovině května 2022 spektakulární kapitulace 1 000 bojovníků 36. pěší brigády námořní pěchoty a později asi 2 500 polovojenských jednotek pluku Azov, kteří se opevnili v areálu Azovstal v Mariupolu, vážně narušila obraz odhodlání proti ruskému agresorovi. Následovala vlna vzpour a kapitulací ukrajinských jednotek v Donbasu. Ukrajinské velení, které není schopno tyto jednotky pravidelně vystřídat a zásobovat municí, navzdory slibům, ztrácí důvěru svých mužů. Množí se svědectví a videa ukrajinských vojáků, kteří odmítají pokračovat v boji kvůli nedostatku logistické podpory, jak zmiňuje plukovník Markus Reisner z vídeňské vojenské akademie ve své prezentaci o situaci v donbaských kotlích.

Křehkost ukrajinské vůle k obraně zjevně nereflektují naše mainstreamová média, která zřejmě litují, že tito Ukrajinci nebojují na život a na smrt. Jsou na stejné linii jako dobrovolníci hnutí Azov, kteří vyhrožují Zelenskému za to, že povolil kapitulaci Mariupolu. Jak upozornil ukrajinský sociolog v Jacobinu, médiu blízkém americkým demokratům, zdá se, že Zelenskij není zcela svobodný ve svých rozhodnutích. Zelenskij, který se ocitl v rozporu s názory aparátčíků a západních médií, jež se shodují s názory ukrajinských ultranacionalistů a neonacistů, kteří ho nabádají k pokračování války za každou cenu, s názory armády, která by si přála větší manévrovací svobodu při odvetných akcích proti ruské koalici, a s vlastní ochotou vyjednávat s Ruskem, je přinejmenším v hodně nepříjemné situaci.

Tato situace vytváří napětí, které by podle některých analytiků mohlo vést k puči proti Zelenskému. V této fázi neexistují žádné konkrétní důkazy, které by tuto hypotézu potvrzovaly, ale zdá se, že úřady se jí obávají. Pokračuje likvidace oponentů a nové zákony tvrdě trestají názory, které nesouhlasí s názory vlády. Na rozdíl od Ruska, které zakázalo opoziční skupiny a hnutí na základě financování ze zahraničí, se ukrajinské zákony uplatňují na základě povahy názorů. Mezi strany, na které se sankce vztahují, patří i strana Naši oligarchy Jevhena Murajeva, na kterou se vztahují ruské sankce.

Rozkaz „držet“ za každou cenu totiž značně podkopal důvěru ukrajinské armády. To vysvětluje návrh zákona v Nejvyšší radě, který povoluje důstojníkům střílet své vojáky, kteří se pokusí dezertovat. V roce 2015, kdy ukrajinský parlament čelil stejnému problému, již takový zákon přijal. V roce 2022 však rozhořčení na sociálních sítích a obavy, že to ovlivní podporu Západu, vedly ke stažení návrhu. Mohlo by to být považováno za ukázku příkladné povahy právního státu a demokracie na Ukrajině, ale ve skutečnosti bylo stažení způsobeno také tím, že stávající legislativa již umožňuje policistovi za určitých okolností střílet…

Obraz obyvatelstva odhodlaného bojovat je však zavádějící. Je velmi pravděpodobné, že toto určení existuje v severozápadní části země. V jižní části, kam se novináři vydávají jen zřídka, je však situace mnohem složitější. Obyvatelstvo je z velké části ruskojazyčné nebo má vazby na Rusko. Zneužívání (zneužíváním míní autor teror, mučení a popravy oponentů neonacistických bojůvek typu Azov, Pravého sektoru apod. – pozn. red. N.R. – vd-) ze strany neonacistických polovojenských jednotek mezi Oděsou a Charkovem v letech 2014-2015 zanechalo hluboké jizvy, i když západní země před tím zavírají oči. Podle ukrajinského vojenského důstojníka, s nímž BBC hovořila v Lysičansku, „30 % je proukrajinských, 30 % proruských a 40 % je to jedno“ a většina proukrajinsky orientovaných lidí odešla. Jinými slovy, vůle vzdorovat ruské koalici v této oblasti bude pravděpodobně slabá.

Ukrajinská armáda pravděpodobně bojuje za územní celistvost své země, ale ne za „jeden národ“. Snahy ukrajinských vlád o diferenciaci práv etnických skupin (zákon o domorodých národech) a definice úředních jazyků, abychom jmenovali alespoň některé z nich, nevytvářejí obraz státu, který se snaží sjednotit své obyvatelstvo v jeden národ. Zatímco zneužívání ruskojazyčného obyvatelstva je nejznámější, zneužívání maďarskojazyčného a rumunskojazyčného obyvatelstva do značné míry vysvětluje neochotu Maďarska a Rumunska dodávat zbraně Ukrajině. (Autor pomíjí národ Rusínů, který ukrajinské úřady jako svébytný národ neuznávají a jeho příslušníky vystavují přes 30 let tvrdé “ukrajinizaci –  pozn. red, N.R. – vd-) Obyvatelstvo Mariupolu je ruskojazyčné a zneužívání, kterému bylo vystaveno od roku 2014, způsobilo, že vnímá Ukrajince – ať už právem, nebo neprávem – jako okupanty a Rusy jako osvoboditele.

Proto v Ruskem okupovaných oblastech neexistuje žádné hnutí odporu, jak jsme to viděli v Afghánistánu a Iráku proti Západu.

Navíc, zatímco Ukrajinci se svými ruskými zajatci špatně zacházejí (aniž by to našim médiím vadilo), zacházení Rusů s jejich zajatci je v řadách ukrajinské armády známé, jak si všimla ruská média Readovka (odsouzená ruskou vládou). To pomáhá povzbudit Ukrajince, aby složili zbraně. Zdá se, že Západ nespěchá s mezinárodním a nestranným vyšetřováním zločinů, jako je Buča, a omezuje se na pomoc Ukrajincům. To není zárukou nestrannosti a působí v neprospěch kyjevské vlády, navzdory obviněním vzneseným proti Rusku.

 

STRATEGICKÁ SITUACE

Trend od března 2022 pokračuje: Rusko postupně dosahuje všech svých cílů. Rétorika bezohledných médií, jako je France 5 nebo švýcarská RTS, která systematicky přenášejí informace ukrajinské strany, má zvrácené důsledky. Lidé se více soustředí na romantický obraz hrdinné a zoufalé obrany než na osud Ukrajiny. Claude Wild, švýcarský velvyslanec v Kyjevě, prohlásil, že „Ukrajina vyhrála bitvu o Kyjev, ale v bitvě o Ukrajinu, o Donbas a o jih země je vše stále otevřené […] asymetrie je stále zcela ve prospěch Rusů.“

Paradoxně právě tento narativ Ukrajinu zničil. Iluze ruského kolapsu s následným ukrajinským vítězstvím naznačovala marnost zahájení vyjednávacího procesu, ale místo toho dostávala další zbraně.

Zelenského iniciativy na zahájení dialogu s Ruskem byly systematicky sabotovány ze strany EU, Spojeného království a USA. Dne 25. února 2022 Zelenskij naznačil, že je připraven jednat s Ruskem. O dva dny později přichází EU s balíčkem zbraní v hodnotě 450 milionů eur, aby Ukrajinu přiměla k boji. V březnu se opakoval stejný scénář: 21. března Zelenskij předložil nabídku, která šla směrem k Rusku, o dva dny později přišla EU s druhým balíčkem 500 milionů eur na zbraně. Spojené království a Spojené státy pak na Zelenského vyvíjely nátlak, aby svou nabídku stáhl, a zablokovaly tak jednání v Istanbulu.

Realita na místě však západní donátory přiměla k většímu realismu. Dne 24. března se generál Mark Milley, šéf sboru náčelníků štábů, pokusil zavolat generálu Valeriji Gherassimovovi, šéfovi ruského generálního štábu, ale byl odmítnut. Dne 13. května 2022 zavolal americký ministr obrany Lloyd Austin svému ruskému protějšku Sergeji Šojguovi a požádal ho o příměří. Bylo to poprvé od 18. února, co spolu oba muži hovořili.

Americké vojenské vedení je proto tak náhle aktivní neboť vidí, že se blíží katastrofa pro Ukrajinu, a snaží se získat čas. Pro Rusy však postrádá dostatečnou důvěryhodnost, aby se zapojili. Rusové jsou v současné době v příznivé dynamice a nezdá se, že by návrhy americké armády měly u ministra zahraničí nějakou odezvu. Přesvědčit Rusy by v této fázi vyžadovalo konkrétní gesta, kterých není nikdo schopen ani ochoten je učinit.

 

ÚČINEK SANKCÍ

Nejenže se sankce potýkají s konkrétním dopadem na ruskou ekonomiku, ale jejich dopad na naše hospodářství se začíná projevovat i na politické úrovni. Tak je tomu v Estonsku, Velké Británii, USA a do jisté míry i ve Francii. Vyhlídka na volby v polovině volebního období podporuje republikány ve Spojených státech, aby zpochybnili tyto sankce, které ovlivňují kupní sílu, roli dolaru a obecněji americkou ekonomiku.

Co se týče ruské ekonomiky, nezdá se, že by sankcemi trpěla. Britský list The Guardian, zarytý odpůrce Ruska, musí konstatovat, že „Rusko vyhrává ekonomickou válku.“

Inflace na severní polokouli je důsledkem souběhu nedostatku dodávek v důsledku krize CoViD a obtížnějšího přístupu k surovinám v důsledku západních sankcí. Tato druhá příčina se však Ruska netýká. Podle agentury Bloomberg by Rusko mohlo mít v roce 2022 přebytek obchodní bilance ve výši zhruba 285 miliard dolarů. Tento přebytek však nepochází z nárůstu produkce uhlovodíků, ale v podstatě z růstu cen způsobeného evropskými sankcemi. Podle deníku The Guardian by Rusko v prvních čtyřech měsících roku 2022 dosáhlo přebytku obchodní bilance ve výši 96 miliard dolarů.

Problém je v tom, že Západ dosud uplatňoval sankce pouze vůči zemím, na kterých byl málo závislý, což samozřejmě není případ Ruska. Navíc „experti“ z France 5, RTS nebo BFM TV, kteří srovnávali ruskou ekonomiku s ekonomikou Itálie nebo Španělska, záměrně ignorovali podstatný faktor: Rusko bylo jednou z nejméně zadlužených zemí na světě. Jinými slovy, byl prakticky nezávislý na vnějším světě. Proto se rublu, kterému Bruno Lemaire předpovídal pád v důsledku evropských sankcí, daří lépe než kdy jindy! Americká finanční média Bloomberg ji označila za „nejvýkonnější měnu roku.“

 

BLOKÁDA ČERNOMOŘSKÝCH PŘÍSTAVŮ A ​​POTRAVINOVÁ KRIZE

Pokud jde o vývoz surovin a obilí, navzdory tomu, co tvrdí naše média, nebrání mu Rusko, ale evropské sankce a… Ukrajina.

Námořní přeprava obilí a hnojiv teoreticky není americkými sankcemi dotčena. V praxi však západní společnosti nedůvěřují západním rozhodnutím, která iracionálně kolísají, a váhají s objednávkami. Západní sankce navíc nejen omezují nákup obilí z Ruska tím, že zasahují platební prostředky, ale brání také jeho dodávkám tím, že zakazují pojišťovnám (a zajišťovnám) krýt ruskou lodní dopravu.

Přístavy v Černém moři na ruské straně jsou v provozu, včetně Mariupolu, který začal obnovovat provoz. Pokud jde o přístav Oděsa, ten není blokován Ruskem, které naopak ponechalo otevřené přístupové koridory pro zásobování města. Tyto koridory jsou trvale otevřené a jejich zeměpisné souřadnice jsou v pravidelných intervalech sdělovány na mezinárodních frekvencích.

Ve skutečnosti to byli Ukrajinci, kteří v obavách z vylodění v Oděse sami zaminovali pobřeží starými minami z  dob  Sovětského svazu. Tyto špatně položené miny mají tendenci driftovat a ohrožují veškerou námořní plavbu. Turecké námořnictvo muselo zneškodnit ty, které se dostaly do Bosporu. Jak píše Washington Post, obvinění z ruské blokády mají zřejmě za cíl pouze ospravedlnit případnou západní intervenci.

Za těchto podmínek je podružnou otázkou, proč by Ukrajina měla vyvážet svou produkci po moři… Protože ve skutečnosti by byl nejekonomičtější způsob vývozu ukrajinské pšenice po železnici přes Bělorusko. Pokud však budou sankce proti němu zrušeny! Od Charybdy ke Skylle…

 

NUKLEÁRNÍ ZBRANĚ

Stejně jako ve všech ostatních aspektech ukrajinského konfliktu se média a „experti“ snaží představit Vladimira Putina jako iracionální osobu. Podle nich by ho patová situace ruských sil na Ukrajině mohla přimět ke spuštění jaderných zbraní. Začátkem května, krátce po zkušebním odpálení ruské rakety RS-28 Sarmat, naše média (opět) hrozí iracionálním použitím jaderných zbraní.

Žádné z médií totiž neuvedlo, že koncem dubna 2022 prezident Joe Biden rozhodl o zásadní změně jaderné politiky USA, když opustil zásadu „nepoužít jaderné zbraně jako první.“ Jinými slovy, zatímco dříve USA zvažovaly použití jaderných zbraní pouze pro odstrašení (politika „Sole Purpose“), Biden schválil politiku, „která ponechává otevřenou možnost použít jaderné zbraně nejen jako odvetu za jaderný útok, ale také jako odpověď na nejaderné hrozby.“ Jinými slovy, USA si dovolují kdykoli použít jaderné zbraně.

 

ZÁPADNÍ ZBRANĚ A JEJICH ÚČINNOST

Hlavním argumentem pro podporu dodávek zbraní je západní narativ o předvídané porážce Ruska a vítězném odporu Ukrajiny. Předpokládá se, že k dosažení vítězství stačí „poslední malý impuls.“ Skutečnost je však méně romantická.

Především je třeba připomenout, že zbraně dodávané Spojenými státy jsou poskytovány na základě zákona o půjčce a pronájmu, který byl velmi vhodně (!) přijat 19. ledna 2022. Jinými slovy, dodané zbraně bude muset zaplatit Ukrajina. Pro ilustraci, takový mechanismus byl zaveden na začátku druhé světové války k financování vyzbrojování Spojeného království a Ruska. Své dluhy splatili v roce 2006. O zrušení ukrajinského dluhu zatím nemůže být řeč. Charita je dobrá věc…

Za druhé, zbraně dodané Ukrajině se nedostávají k bojovníkům na frontě. Důvodů je několik.

– Zaprvé, část zbraní, které dorazí do Polska a poté jsou odeslány na Ukrajinu, je odkloněna na evropskou půdu. Například protitankové střely FGM-148 Javelin, které jsou nadějí Západu v boji proti ruským silám, prodávají příslušníci ukrajinské vlády na darknetu za 30 000 dolarů za kus.

– Za druhé, neexistuje žádný skutečný mechanismus pro distribuci těchto zbraní, z nichž nejlepší dostávají jednotky na západě země, což je na úkor bojovníků na frontě.

– Zatřetí, ukrajinské zásoby se rychle dostávají do ruských rukou. Rusové například získali značné množství Javelinů, které předali milicím na Donbasu, kde jsou nyní v zásobě! Nejsou jediní. Například některé ukrajinské vrtulníky, které se snažily evakuovat bojovníky z Mariupolu, byly sestřeleny americkými protiletadlovými raketami Stinger…

Dokonce ani americké zpravodajské služby nevědí, kam zbraně dodané na Ukrajinu směřují. Tato situace znepokojuje generálního tajemníka Interpolu Juergena Stocka, který se obává, že tyto zbraně se dostávají do rukou zločineckých organizací. Děje se tak však za spoluúčasti západních vlád, které se zdráhají zavést bezpečnostní opatření a mechanismy ověřování používání těchto zbraní.

Pokud jde o jejich schopnost změnit poměr sil na místě, je to sporné. Za prvé, jejich množství zdaleka nenahradí stovky podobných ukrajinských zařízení, která Rusové zničili od února 2022. Za druhé, protože se liší od těch, pro které byla ukrajinská armáda vycvičena, ztěžují standardizaci výukových metod a vyžadují odlišnou údržbu. Jinými slovy, nepochybně umožňují způsobit ruské ztráty, ale také komplikují Ukrajincům vedení boje. Jejich pozitivní účinky jsou tedy taktické, ale jejich nevýhody jsou operativní. Jak jsme viděli, ukrajinská slabost se projevuje již na operační úrovni. Tento problém je ukrajinské armádě zjevně zřejmý, a proto vláda zřejmě vydala směrnici, která armádě zakazuje veřejně kritizovat vybavení dodané Západem!

 

ROLE MÉDIÍ

Zvláštností ukrajinské krize je, že jí dominují politici a média, ale armádě a zpravodajským službám je věnován jen omezený prostor. V posledních týdnech se ozývá iracionalita postoje Západu, který je připraven obětovat své vlastní hodnoty v boji proti Vladimiru Putinovi, aniž by se snažil zlepšit osud Ukrajinců. To vše je možné pouze prostřednictvím cenzury (zákazu publikování), propagandy (šíření stranických zpráv) a dezinformací (šíření nepravdivých informací).

Poslední útočiště  bojovníků Azovského pluku v Azovstalu mělo pro Kyjev dvojí symbolickou hodnotu. Jednak představovala odhodlání ukrajinského odporu proti ruské invazi, jednak byla znamením, že Mariupol nepadl. Mýtus byl přehnaný a zhroutil se s kapitulací (mezi 16. a 20. květnem), což způsobilo skutečný šok.

Pro Ukrajinu byl obraz jejího odhodlání k odporu pošramocen. Západu tato událost ukázala, že ukrajinské odhodlání v podstatě nesou neonacističtí polovojenští dobrovolníci, které bezohledná média skromně nazývají „ukrajinskou armádou.“ Obrázky jejich tetování odhalily to, co už dávno víme: jejich oddanost odporným ideologiím. Jako kompenzaci bylo třeba prohlásit, že na ruské straně jsou také neonacisté. Proto se již 22. května objevily články na toto téma v Berliner-ZeitungSpiegelu.

Skutečnost, že v Rusku existují neonacisté, je uznávána. To, že jsou v ozbrojených silách neonacisté, je velmi pravděpodobné. Na rozdíl od Ukrajiny však Rusko taková hnutí zakazuje a v jeho ozbrojených silách neexistují jednotky hlásící se k neonacistickým myšlenkám. Existují samozřejmě neověřené vazby na známou, ale velmi nejasnou skupinu WAGNER, která údajně působí na Ukrajině, ale jejíž přítomnost nebyla nikdy prokázána. (Od doby zveřejnění této zprávy již prokázána byla -vd-)

Videa se svědectvími odsuzujícími zločiny spáchané dobrovolníky Azova jsou systematicky cenzurována pod záminkou, že „podněcují nenávist.“ Ti, kdo poskytují alternativní a vyváženější informace o situaci, jsou okamžitě označováni za „konspirační teoretiky,“ a to jednotlivci (novináři), kteří šíří „zlé“ myšlenky a nikdo z nich nekritizuje cílené zabíjení nebo zločiny proti ukrajinskému obyvatelstvu Donbasu, ani to, že Henry Kissinger byl zařazen na černou listinu webu Mirotvorec, který byl několikrát odsouzen mezinárodními organizacemi, protože vydává k lidovému ospravedlnění „nepřátele Ukrajiny,“ porušuje presumpci neviny a právo na soukromí, když nejde jen o právo na život.

V přístupu k ukrajinské krizi se francouzská a anglicky mluvící média zřetelně liší. Ti první se snaží odmítnout jakýkoli nesouhlasný názor tím, že jednotlivce označují za „spiklence,“ zatímco ti druzí se snaží řešit problém spíše v rovině věcné.

Henry Kissinger byl zařazen na černou listinu “Mirotvorce” za to, že 25.5.2022 na Světovém ekonomické fóru v Davosu navrhl Ukrajině jednat s Ruskem.

Pro některé z nich ukrajinská krize posílila evropskou jednotu, transatlantickou vazbu a význam NATO. Sankce byly jednomyslně uplatňovány v euforii a s vyhlídkou na rychlý kolaps Ruska.

Rusko se však nezhroutilo a sankce začínají mít zvrácený účinek na západní země, které již nemohou ustoupit, aniž by ztratily tvář. Evropská jednota je pouze fasádou, která může v příštích měsících dále praskat v důsledku inflace vyvolané sankcemi. Ve Spojených státech a v Evropě začínají komentátoři zpochybňovat zvládání krize a soulad s Washingtonem, který se zdá být událostmi zcela zahlcen. Pokud jde o NATO, reakce Turecka na švédskou a finskou žádost poukazuje na dvě věci.

– Za prvé, neuvěřitelný diletantismus švédských a finských představitelů, kteří zcela opomněli konzultovat jednotlivé členy Aliance – a především Turecko – a zjistit jejich podporu. Na počátku 90. let, kdy Švýcarsko zvažovalo členství v programu NATO Partnerství pro mír (PfP), byla jednou z našich prvních návštěv Moskva, abychom zjistili, jak vnímají švýcarskou neutralitu v této nové situaci.

– Za druhé, lehkovážnost strategického čtení severských zemí, které mají tendenci se domnívat, že jsou v centru strategických zájmů Ruska. Jejich čtení by mohlo být čtením Polska nebo dokonce Německa. Zejména pro Švédsko by však členství v NATO znamenalo zhoršení jeho strategické pozice.

Podle německé zpravodajské služby (BND) je Ukrajina v nadcházejících týdnech zralá na kolaps. Dodávky zbraní zbytečně prodlužují konflikt, a to především za cenu ukrajinských životů.

Na rozdíl od těch, kteří od února neústupně prohlašují, že Rusko usiluje o dobytí Ukrajiny, jeho konečný cíl není ve skutečnosti znám. Lze očekávat, že ruské síly vstoupí do Podněstří, jak oznámilo ruské ministerstvo obrany. Tím by se víceméně obnovila Novorosie, která měla v roce 2014 velmi krátkou existenci.

V říjnu 2014 se povstalci z jižní Ukrajiny spojili a vytvořili „Spojené síly Novorosie.“ Povstání bylo rychle potlačeno novými úřady v Kyjevě. Na tuto epizodu naše média „zapomínají,“ protože ukazuje, že odpor proti majdanskému „převratu“ se neomezoval jen na Donbas, ale týkal se téměř celého jihu země. V těchto hranicích by pravděpodobně mohl vzniknout nový „stát“ pod vedením Moskvy.

Směřujeme k situaci, kdy Ukrajina a Západ budou muset učinit ústupky, jejichž význam zatím nedokázaly ocenit. Představa, že o statusu Krymu, Donbasu a dokonce i jižní Ukrajiny lze ještě jednat, je iluzí. Tak znělo poselství Henryho Kissingera na květnovém Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Je velmi pravděpodobné, že kdyby Zelenskému bylo umožněno vyjednávat s Ruskem podle vlastního uvážení od začátku ofenzívy, Ukrajina by si mohla udržet většinu jihu pod svou svrchovaností. Kombinace odhodlání Západu prodloužit konflikt a současné odmítání Ukrajiny zapojit se do vyjednávacího procesu dnes staví Rusko do silné pozice. Zdá se, že neschopnost Západu racionálně posoudit svého protivníka vede Ukrajinu ke katastrofě.

Zdroj:  Cf2RKosa zostra, přeložil pan Leo K.

 

Poznámka Nové republiky:

Zatímco většina francouzského tisku a televize přebírají i u nás šířený narativ, tedy pohádku o utrpení ukrajinského lidu umučeného ruskou armádou používající středověké metody, bývalý švýcarský špion plukovník Jacque Baud vydal knihu „Putin, mistr hry“, která silně nabourává obraz války na Ukrajině, její průběh i příčiny. Plukovník Baud se již před tím proslavil svými knihami „Encyklopedie zpravodajských a tajných služeb“, po které následovala „Encyklopedie terorizmu“.

Baud je nejen odborník na východní Evropu, na chemické a nukleární zbraně, ale je to především racionálně uvažující člověk nezatížený ideologiemi a předsudky. A právě tímto obrazoboreckým pohledem, tak vzdáleným uvažování většiny evropských politiků a novinářů přivádí propagandisty NATO takřka k šílenství. V minulosti se proslavil veřejně pronesenými pochybnostmi o tom, že Bin Ládin byl za útokem na newyorská dvojčata 11.září a v roce 2016 dodal, že smrt Bin Ládina, zakladatele Al Kaídy, byla jen kamufláží. Podle Bauda byl Usáma Bin Ládin již léta v pákistánském domácím vězení. „Byl to tedy vězeň, kterého americké komando v roce 2011 popravilo v inscenaci, která měla podpořit Obamovu prezidentskou kampaň“.

V knize „Nové hrozby pro náš svět očima CIA“ Jacque Baud vykládá vojenskou operaci ruské armády na Ukrajině jako původně demilitarizační a denacifikační, nikoli jako zájem o obsazení a anexi území. O pobaltských státech píše, že „postrádají jakoukoli demokratickou tradici”, a jsou “poháněné téměř atavistickou nenávistí k Rusům“ a „mohou být zdrojem pogromů nebo vydírání“. Pokud jde o ostatní země, které po pádu Berlínské zdi dokázaly uniknout diktatuře proletariátu, „hodnoty demokracie a lidských práv pro ně zůstávají navzdory všemu velmi druhořadé“. Na druhou stranu se bývalý špión nemůže ubránit chvále Vladimiru Putinovi, který nikdy nepoznal míru oblíbenosti nižší než 59 %. Ta se v únoru 2022 dokonce vyšplhala na 71 %. Jacques Baud využívá příležitosti a útočí na odpůrce prvního muže Kremlu, zejména napadá Alexeje Navalného, ​​který podle něj nikdy nebyl otráven.

Baudova nová kniha se dobře prodává, konstatuje smutně francouzský mainstreamový web Oumma a má prý vliv na tvorbu veřejného mínění ve Francii. Více než jeden ze dvou Francouzů věří alespoň jedné z Putnových tezí, uvádí Le Journal se dimanche (JDD). Průzkum JDD ukazuje, že kladně přijímají Putinovy projevy především voliči Marine Le Penové (51%), Jeana-Lucka Mélanchona (50) a Erica Zemmoura (37%), tady stran, které odmítají stávající systém podřízenosti Evropy Spojeným státům a jejich mocenským ambicím, odmítají přijímat migranty z Blízkého Východu a Afriky a přejí si obnovení přátelství a spolupráce Francie z Ruskem, které kdysi významně prosazoval francouzský prezident generál De Gaulle.

-vd-

3.3 7 hlasy
Hodnocení článku
1 komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Pave1
Pave1
před 7 měsíci

Díky za článek, smutná pravda.