PRAK Proti Represi A Kriminalizaci osob se představil

Monika Hoření
Monika Hoření

převzato

Narůstající počet vládou, resp. státními orgány politicky perzekvovaných občanů České republiky za své názory vzbudil potřebu u skupiny veřejně činných osob vytvořit iniciativu PRAK. Oč jde? Název je iniciálovou zkratkou slov Proti Represi A Kriminalizaci. Cílem je totiž perzekvovaným lidem, kteří čelí za své veřejně vyslovené názory i existenčním starostem, odborně pomoci a jejich případ zveřejnit.

Mezi zakládajícími členy jsou osobnosti všeobecně známé, které však nepatří do politického ani mediálního mainstreamu: bezpečnostní analytik a někdejší chartista Jan Schneider, spisovatelka a též bývalá chartistka Lenka Procházková, vysokoškolský pedagog Radim Valenčík, makroekonom Jaroslav Šulc, bývalý vysokoškolský učitel Jan Šolta, historik a publicista Josef Skála, bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, geofyzik a seismolog Pavel Kalenda, matematik Tomáš Fürst a advokát Jindřich Rajchl.

Většina z nich vystoupila na pondělní tiskové konferenci (11. července) v sále ČSVTS na Novotného lávce v Praze. Cílem bylo představit iniciativu a její cíle, a vymezit její činnost.

Převahu nabyly netolerance a fanatismus

»Konec studené války na zlomu 80. a 90. let přinesl naději na uskutečnění přání mnoha tehdejších protagonistů, že se otevře prostor svobody, který rozkvete tisíci květy různých názorů. Ty pak vytvoří příležitost směřovat vývoj světa k jeho spravedlivějšímu uspořádání, kdy spory budou řešeny nikoliv silou, ale jednáním,« objasnil hlubší kořeny v úvodu Schneider. Ačkoli by mezilidská i mezinárodní jednání měla směřovat ke snižování napětí, konflikty by měly být ukončeny tak, aby nezavdávaly příčinu konfliktům budoucím, přesto »můžeme jen smutně konstatovat, že převahu opět začaly nabývat podezíravost, pomluvy, nedůvěra, oportunistická snaha zneužít podanou ruku coby výraz slabosti, chamtivost, netolerance, sobectví a fanatismus« a začalo být omezováno svobodné vyjadřování.

»Oponentní, kontroverzní, nebo dokonce i pouze jen jiné než mocensky prosazované názory začaly být vytlačovány z masových sdělovacích prostředků a jejich nositelé ostrakizováni. Namísto názorové plurality a nezbytně související diskuse začala být mocensky vnucována dogmatika jediné správné, ba dokonce jediné možné hypotézy, vyšetřovací verze, jediného správného názoru. Tyto autoritářské a diskriminující tendence, které začaly být uplatňovány jak v médiích, tak ve školních osnovách, ve vědeckém výzkumu a prostřednictvím falešné politické korektnosti i ve společenském chování, považujeme z historického pohledu za vyloženě anticivilizační,« uvádí se v preambuli společenství PRAK, z níž Schneider citoval.

V posledním období tyto tendence nejen v ČR zmohutněly, že se dokonce připravuje uzákonění názorové hegemonie, přičemž všechny »protivné« názory a postoje mají být perzekvovány a jejich nositelé kriminalizovány. Úplným extrémem jsou prohlášení Fialovy vlády, že ústavně zaručené svobody vyhledávat a šířit informace se netýkají tzv. lží, přičemž o tom, co je lež, rozhodne vládnoucí moc. Vrcholem je pak výzva oznamovat výskyt »vládě nevyhovujících názorů«, včetně jejich nositelů, s čím přišla Fialova vláda.

Zkušenosti z předlistopadového období, kdy působil v Československu tzv. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), připomínali mnozí z aktérů, například Procházková či Schneider. Tato forma společenské pomoci je založena na principu občanského podílu na kontrole orgánů veřejné moci, s cílem zaručit jak svobodu projevu, tak i svobodu po projevu.

Seznamovat veřejnost

Jedná se o Právní Pomoc Proti Politické Perzekuci, konkretizovala činnost společenství Procházková, jež akci moderovala. PRAK bude sledovat případy osob, které jsou perzekvovány či přímo trestně stíhány nebo dokonce vězněny za svobodné projevy svého přesvědčení. »Budeme s těmito případy seznamovat veřejnost i úřady a podle svých možností pomáhat postiženým osobám. Chceme přitom spolupracovat s každým, kdo projeví o spolupráci seriózní zájem. Věříme, že k takové součinnosti najdeme i kvalifikovanou právní pomoc svobodomyslných advokátů a dalších erudovaných právníků,« zdůraznila.

Jestli někdo chce zakázat svobodnou diskusi o příčinách a způsobech řešení všech aktuálních krizových situací, které ČR zažívá, tak o to více se my musíme ozvat, dokud je ještě čas, pozvedl svůj hlas Skála, jenž kandiduje za vlastenecké organizace v lednovém souboji o Pražský hrad.

V dlouhé diskusi,do níž se zapojili i přítomní účastníci v posluchačských lavicích, padlo hned několik příkladů ze současné doby, do kterých by se PRAK mohl pustit – jde o případy, kdy jsou občané perzekvováni za svůj názor například na probíhající konflikt na Ukrajině, na Rusko apod. Je to například známý případ učitelky základní školy, kterou si bez jejího vědomí natočili na mobil žáci a mělo to pro ni pracovně-právní následky. Je to také případ učitele z jižních Čech, jenž byl konfrontován policií po svém vystoupení na protivládní demonstraci a též čelí nátlaku za to, že projevuje své nemainstreamové politické názory.

Záleží na kapacitních možnostech

Grémium zakládajících členů a právních poradců společnosti bude rozhodovat, kterému případu se bude PRAK věnovat. Zpravodajku NAŠÍ PRAVDY zajímalo, podle jakého klíče? Jde o to, aby dotyčný občan souhlasil s medializací (musí jít o výslovný souhlas, případ bude medializován jak na webových stránkách PRAKu, tak i v médiích, která o případ projeví zájem) a vše pochopitelně záleží na kapacitních možnostech členů PRAKu. »My nejsme státní úřad,« zdůraznil Schneider na dotaz týdeníku NP.

Nechtějí však zasahovat do řádné činnosti orgánů činných v trestním řízení. V nutných případech ale mohou využít veškeré dostupné prostředky, jež právní řád umožňuje, včetně případného podání ústavní stížnosti, proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánu veřejné moci do ústavně zaručených práv a svobod. Odmítnuté případy nebudou žadatelům zdůvodňovat a ani je medializovat.

Pokud grémium PRAKu rozhodne, že se některé kauze hodlá věnovat, oznámí to žadateli a v případě potřeby mu navrhne kvalitní právní zastoupení (z okruhu spolupracovníků a poradců). V této souvislosti se bude grémium PRAKu zabývat i případnou finanční podporou na právní zastoupení, formou zprostředkování sponzoringu od podporovatelů činnosti PRAKu.

»Ze zkušenosti víme, že mnozí novináři tzv. středního proudu, a zejména z mladší generace, mají zúžený pohled na svět a pokládáme za svou povinnost jim tento pohled rozšířit prostřednictvím konkrétního sledovaného případu,« vysvětlil Schneider.

Skandální vyjádření ministra Rakušana

Pozornost vzbudil obsah aktuálního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) na sociálních sítích, jenž uvedl, že »s bojem proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě to myslíme vážně. Jsem rád, že policie připravila vznik nové elitní jednotky, která se těmto velmi aktuálním hrozbám bude naplno věnovat. Což se nebude líbit extremistům, teroristům a různým proruským švábům, na které si právě tato jednotka bude chtít posvítit«.

Použití expresivních slov vládním politikem všichni účastníci důrazně odmítli jako absolutně nevhodné a nepřípustné. Jaká je definice »proruského švába«, kladli si mnozí otázku. Schneider vyzval Rakušana k odstoupení z vládní funkce.

Společnost PRAK založí webovou stránku, o níž bude veřejnost informována.