Úpadek českých zpravodajských služeb za výrazného přispění českých vlád pokračuje aneb Kdo všechno a jak selhal při jmenování nového ředitele ÚZSI

TENTO MATERIÁL OTISKUJEME NA NOVÉ REPUBLICE TAKÉ PROTO, ŽE WEB AGENTURY EXANPRO JE FIALOVOU ADMINISTRATIVOU STÁLE CENZUROVÁN.

Agentura EXANPRO
Agentura EXANPRO

Připravujeme souhrnnou analýzu s odborným výkladem o dalších pochybeních a lžích členů vlády v čele s premiérem Petrem Fialou a ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Oba jmenovaní se již podíleli na trestné činnosti, kterou koordinovali s podřízenou zpravodajskou službou (viz trestní oznámení č. 001/2022).

Bezpečnostní informační služba (BIS) a Vojenské zpravodajství (VZ) jsou dlouhodobě penetrovány* cizí zpravodajskou službou. VZ je navíc v určitých věcech řízeno ze strany BIS. A nyní měl být Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) infiltrován* ze strany organizovaného zločinu.

Premiér Fiala vysvětluje slova nového ředitele ÚZSI o podání vysvětlení Policii ČR tak, že Mlejnek sám sehrál pozitivní roli při objasňování kauzy Dozimetr, což je vládní dezinformace a snaha udržet Mlejnka ve funkci za každou cenu.

V odborné analýze vysvětlíme, proč už nyní ze zákona nemůže Petr Mlejnek vykonávat funkci ředitele ÚZSI a proč nemůže ani obdržet bezpečnostní osvědčení na stupeň PŘÍSNĚ TAJNÉ (ovšem v ČR to může být jinak a beztrestně). Dále objasníme, proč Mlejnek neměl být do funkce ředitele ÚZSI vůbec jmenován, a rozebereme, kdo a jak v jeho jmenování pochybil.

A v neposlední řadě ozřejmíme termíny PENETRACE a INFILTRACE. Vysvětlíme je z pohledu zpravodajské terminologie či zpravodajského žargonu, přičemž výraz penetrace zde není spojen s erotikou — i když při znalosti vztahů mezi českými a cizími zpravodajskými službami by bylo možné zpravodajský termín PENETRACE chápat i v přeneseném významu.

Máte-li zájem o tuto odbornou analýzu, obsah trestních oznámení na členy vlády a funkcionáře zpravodajských služeb a o další zpravodajské výstupy, napište si o tuto bezplatnou službu na adresu: wagner.exanpro@gmail.com