Premiér Fiala a ministr Rakušan jsou opět zcela mimo realitu aneb Ředitelem ÚZSI na čestné prohlášení třetí osoby a bez patřičného bezpečnostního prověření

Tento příspěvek cenzurované Agentury EXANPRO vyšel 19.srpna na sociálních sítích.

Agentura EXANPRO
Agentura EXANPRO

Kriminálník Redl a nový šéf ÚZSI Mlejnek na koláži Echa 24

Svědek v kauze Dozimetr dle svého vyjádření sepsal z vlastní iniciativy čestné prohlášení ve prospěch nového ředitele ÚZSI Mlejnka. To vláda prezentovala jako klíčovou věc pro ponechání Mlejnka ve funkci. NEUVĚŘITELNÉ! Takže kdyby svědek z vlastní iniciativy sám nekonal, tak by se Mlejnek neměl čím obhájit? VELMI PODIVNÉ A PODEZŘELÉ! A podezřelý je i dotyčný svědek. Celkově je podezřelý celý průběh jmenování Mlejnka, kdy on sám na sebe předkládal ministru vnitra Rakušanovi jakési reference.

Rakušan tvrdí, že Mlejnek má kromě prověření na stupeň TAJNÉ ještě prověření na stupeň NATO SECRET, což je podle Rakušana také náročná prověrka. Jenže nešťastník Rakušan neví, že je to jedno a to samé národní prověření, které může být navíc vydáno formou dalšího certifikátu pro cizí moc (je nutná žádost s odůvodněním). Oba certifikáty vydává NBÚ. Navíc platnost bezpečnostního osvědčení vydaného NBÚ ze zákona Mlejnkovi zanikla jeho vstupem do řad ÚZSI. Fiala a Rakušan prokázali, že tyto základní věci neznají.

Fiala a Rakušan vědí jen málo o bezpečnostním prověřování, neboť oni jako politici na národní úrovni nikdy nemuseli mít bezpečnostní prověření. Ze zákona se na ně vztahuje výjimka, která jim umožňuje přístup k utajovaným informacím všech stupňů utajení. Jenomže v postavení premiéra a ministra vnitra by měli znát alespoň základní věci o bezpečnostním prověřování a vydávaných osvědčeních.

Podle zmatené mluvy Rakušana to ale vypadá, že si ministr vnitra jako nejbližší přímý nadřízený ředitele ÚZSI nesplnil svou zákonnou povinnost a neprovedl poučení Mlejnka před jeho prvním přístupem k utajovaným informacím v ÚZSI – nyní do stupně TAJNÉ. Vstupem do ÚZSI a tím vznikem služebního poměru příslušníka zpravodajské služby totiž Mlejnkovi zanikla platnost jeho bezpečnostního osvědčení vydaného NBÚ. Bylo potom povinností příslušného orgánu ÚZSI, aby Mlejnkovi vydal nové osvědčení, které nahrazovalo to předešlé (pro stejný stupeň utajení), a to ke dni vzniku služebního poměru. Poté mělo následovat poučení ze strany ministra vnitra. Záznam o poučení měl být podepsán jak Mlejnkem, tak Rakušanem. Jeden výtisk ukládá ministr, druhý výtisk patří řediteli ÚZSI. Jenže Rakušan i po době delší než jeden měsíc, kdy je Mlejnek ve funkci ředitele ÚZSI, se vyjadřuje tak, že Mlejnek má stále certifikát od NBÚ získaný v roce 2018 a že ÚZSI řeší jen Mlejnkovo osvědčení na stupeň PŘÍSNĚ TAJNÉ.

Fiala, Rakušan i další členové vlády tvrdí, že podmínkou přirozeně je, aby Mlejnek získal osvědčení na stupeň PŘÍSNĚ TAJNÉ. Takže to můžeme chápat tak, že Mlejnek byl do funkce ředitele ÚZSI jmenován jen pokusně a buď to vyjde, anebo nevyjde. To je opravdu šokující. Do funkce ředitele zpravodajské služby byl jmenován člověk, který kvůli chybějícímu osvědčení nemůže vykonávat základní povinnosti ředitele (viz odborná analýza) a který na toto osvědčení bude čekat téměř rok (minimálně). Avšak ve světě zpravodajských služeb by osoba jakkoli spojená se závažnou kauzou nemohla získat bezpečnostní osvědčení na PT po dobu trestního řízení. Nikdo nemůže vědět, co se ještě vyvrbí, přičemž kolem Mlejnka i v jeho chování je už tolik pochybných věcí, že je podivné, proč ještě nebyl odvolán, případně je ještě podivnější, že byl vůbec Rakušanem nominován a vládou jmenován.

Pokud by byl Mlejnek poctivým mužem a bystrým zpravodajcem, tak by za této situace z vícero důvodů odmítl funkci ředitele ÚZSI a vůbec by do funkce v této době nenastupoval. Avšak on to neodmítl, naopak sám o toto místo usiloval. Pak je zde otázka, proč to neodmítl a proč o tuto pozici usiloval. Je to jen kariéra a ambice, které mu zatemnily mysl, anebo je v tom širší záměr se zapojením více zasvěcených osob? Také je zvláštní, že mu členové vlády na středečním jednání nepokládali ty správné otázky, které měly posléze směřovat i na Rakušana. Ale celkově je to chyba všech členů vlády, kteří hlasovali pro jmenování Mlejnka do funkce ředitele ÚZSI – z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro všech 11 přítomných vládních činitelů, což byla potřebná většina z celkového počtu (současná vláda má 18 členů), přitom stačilo položit základní otázku a kandidáta dočasně odmítnout.

(Více k celé záležitosti a k úpadku českých zpravodajských služeb za přispění českých vlád v připravované odborné analýze.)

5 4 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 1 rokem

Jen se navzájem kryjí a na nějaké Čechy se můžou vybodnout. Vůbec nehrozí že by STAN vypadl z vlády. Obětovali pár pěšáků a tím to končí causu zametou pod koberec.

standa
standa
před 1 rokem

Fašizace vedení Česka je průhledné. Jen fašisté jsou schopni dosazovat své kamarády do funkcí bez prověření a jen na slovo člověka bez oprávnění. Další výroky Černochové a Fialy jen potvrdily prorůstání fašismu v 5-ti koalici. I USA odmítly teroristickou vraždu novinářky, ale ne Česko !!! Jaký názor propagovala Černochová, když je ve vládě s TOP09,… Číst vice »

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 1 rokem
Odpověď uživateli  standa

Kreatůru jménem Václav Bartušek, působící na Ministerstvu zahraničních věcí ČR nevyhodil ani Schwarzenberg (TOP09), ani další přítel Majdanu a jeden z hrobníků své vlastní strany Zadolárek (ČSSD). O tragiministrovi Lipavském nemusím asi vůbec mluvit. Ten je ze stejného hnízda jako nácek Bartušek (Piráti).