Cenzorská konference již zítra v Praze. Moderuje Václav Moravec

Lenka Procházková
Lenka Procházková

Tisková zpráva k mezinárodní konferenci CIC 2022 v Praze: Evropa proti informačnímu chaosu.

NEJVĚTŠÍ STŘEDOEVROPSKÁ KONFERENCE O INFORMAČNÍCH PORUCHÁCH 

V Praze se 22. – 23. září 2022 uskuteční mezinárodní konference Evropa proti informačnímu chaosu (Europe Tackles Information Chaos) pořádaná výzkumným konsorciem CEDMO (Středoevropská observatoř digitálních médií) za účasti světových odborníků, zástupců EU a CEE, nevládních organizací, akademiků, novinářů a legislativních a technologických expertů.

U příležitosti prvního výročí založení CEDMO a pod záštitou českého předsednictví v Radě EU dojde k zatím největšímu setkání zainteresovaných stran a klíčových aktérů v boji s jednotlivými typy informačních poruch, v čele s dezinformacemi, s cílem vytvořit prostor pro diskuzi nad zásadními otázkami dnešní doby. Mezi řečníky uvítá publikum slavnostního zahájení čítající přes sto padesát účastníků například eurokomisařku Věru Jourovou, Jochena Spangenberga z německé veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice Deutsche Welle, předsedu Evropské platformy regulačních orgánů EPRA a ředitele Rady pro mediální služby ERGA Ľuboše Kukliše. Viceprezidentka Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová obecenstvo seznámí s úlohou EU v boji s dezinformacemi a představí konkrétní legislativní kroky, mimo jiné Zákon o digitálních službách (DSA): “DSA je zákonem, díky kterému budou velké platformy zodpovědnější. Nový Kodex proti dezinformacím na něj navazuje a zavazuje největší digitální hráče, jako je Google, Facebook, Twitter, TikTok nebo Microsoft k důrazné akci v klíčových oblastech, jako je zprůhlednění algoritmů, pomoc uživatelům kriticky posoudit informace, které vidí, odstranit finanční zisky z dezinformací a zajistit, aby dezinformace v jazycích, kterými mluví méně lidí, nebyly opomíjeny.” Konferenci zahájí koordinátor projektu CEDMO, vysokoškolský učitel a novinář Václav Moravec v prvorepublikových prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy, kterou poskytlo k těmto účelům vedení hlavního města. Moderní a demokratické město stejně jako společnost čelí závažným rizikům a výzvám a vedení Prahy systematicky pracuje na efektivním a udržitelném řízení města. “Praha stále čelí následkům covidu a uprchlické krize spojené s válkou na Ukrajině. Ve všech případech se ukázalo, že řízení založené na datech je efektivnější než řízení založené na pocitech. Tvrdá data a ověřené informace jsou zároveň hlavní zbraní v boji s dezinformacemi, které se v souvislosti s covidem a válkou na Ukrajině šíří a podrývají soudržnost společnosti,” říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

“Jednotlivé panely a akce v rámci této mezinárodní konference těží z práce týmů CEDMO a demonstrují efektivní spolupráci s dalšími regionálními centry evropské sítě podobných středisek, jako je CEDMO. V současné době se síť rozšiřuje i do Pobaltí a na Balkán, což umožní středoevropskému středisku hrát jedinečnou roli v propojování zkušeností v různých částech Evropy”, uvádí Václav Moravec k představení panelových prezentací a debat rozdělených do sedmi bloků, které se zabývají tématy, jako: dopad dezinformací na naši společnost, důležitost a metody ověřování faktů, čínská a ruská propaganda, technologie a umělá inteligence, metody zvyšování mediální gramotnosti, dezinformace versus svoboda tisku a epistemická demokracie.

V každém z jednotlivých panelů vystoupí řada zkušených expertů z oblasti médií, legislativy, sociálních a technických věd a jejich aplikací. V rámci panelu technologie a umělé inteligence mimo jiné představí členka strategické rady CEDMO z Kempelenova institutu inteligentních technologií (KInIT) Mária Bieliková dva evropské projekty a příklady využití technologií pro ověřování faktů. Jedním z témat panelu fact-checking jsou výzvy a poučení z krizí způsobených Covid-19 a válečným konfliktem na Ukrajině. Danny Kemp, válečný reportér AFP, přinese svědectví z Buči, Juliane von Reppert-Bismarck, zakladatelka Lie Detectors, seznámí účastníky panelu s vlivem epidemie Covid na mediální gramotnost. Alžběta Krausová, z Ústavu státu a práva AV ČR, se bude zabývat dopadem dezinformací na naši společnost otázkou, zda legislativa drží krok s technologickým pokrokem, dezinformační rizika spojená s čínskou propagandou bude téma evropského poslance Reinharda Bütikofera v panelu čínsko-ruská propaganda a její vliv, který v rámci konference pořádá Asociace mezinárodních otázek (AMO).

Realizace významné mezinárodní konference nejen středoevropského, ale i evropského významu by nebyla možná bez podpory vedení Univerzity Karlovy, hlavního města Prahy, Národního plánu obnovy (NPO) a partnerů CEDMO. Univerzitu Karlovu, hlavního koordinátora konsorcia CEDMO spojují s partnery konference mnohé dlouhodobé vize a přístupy. Jedním z nich je strategie udržitelnosti, která se v shoduje s Klimatickým plánem Prahy 2030, se strategií udržitelného rozvoje Městské knihovny v Praze, Univerzity Karlovy a pořádající agentury konference CIRA Advisory a v jejímž duchu je vedena i celá konference CIC2022, jak lze dohledat v Zásadách pro přípravu konference CIC2022. Velké poděkování patří také společnosti Microsoft, partnerovi Univerzity Karlovy v posilování kybernetické bezpečnosti, vzdělávání a demokracie, která projektem DVDA (Demokratické hodnoty v digitální době) spolu se svými partnery jako je GLOBSEC, Euractiv a UCD (Dublin Centre for Digital Policy) přispívá ve zlepšování dopadu technologií na společnost a v boji s dezinformacemi. Nemenší dík patří společnosti IPSOS za provedení unikátního výzkumu, projektu Periculum na IPS FSV UK zaměřeného na studium umělé inteligence, bezpečnostního řádu a radikalizace jako současného projevu budoucích výzev a za finanční podporu EU CEF (2020-EU-IA-0267) a projektu reforem a investic České republiky, Národnímu plánu obnovy (NPO) financovanému z fondů EU Next Generation.

V případě otázek se obracejte na adresu cedmo@fsv.cuni.cz.

3 2 hlasy
Hodnocení článku
2 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Karel2002
Karel2002
před 1 rokem

To je jak z Orwella. Nikdy mně nenapadlo, že se něco takového stane.

maxim
maxim
před 1 rokem

A kde se konkrétně v Praze koná ta konference ???
Doufám že někde v Bohnicích, aby to zřízenci od Chocholouška neměli moc daleko, a stačili všechny účastníky odvést do patřičného zařízení, kam ti blázni patří …