Konference Budoucnost evropského zemědělství 2022

Martin Čermák
Martin Čermák

1. prosince 2022 proběhl již 4. ročník mezinárodní videokonference Budoucnost evropského zemedělství. Ve dvou blocích vystoupilo 14 řečníků s těmito tématy:

MUDr. Ivan David, CSc, poslanec Evropského parlamentu, koordinátor ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), úvodní slovo

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., generální ředitel společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a.s., člen Představenstva Agrární komory ČR, téma České zemědělství a potravinářství v době Zeleného údělu

Mgr. et Mgr. David Behenský, zástupce Svazu chemického průmyslu při České republice, téma Vliv politiky Green Deal a současné energetické krize na dostupnost hnojiv v EU

Ing. Svatopluk Müller, člen představenstva Zemědělského svazu ČR a jednatel společnosti Zemagro, spol. s r.o., téma České zemědělství na rozcestí?!

Ing. Jan Veleba, bývalý prezident Agrární komory ČR, promovaný sociolog a pedagog, téma Otázky sociologie zemědělství a venkova České republiky v kontextu Evropské unie

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D, vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, téma Potravinová soběstačnost jako strategický cíl

Angelo Ciocca, poslanec Evropského parlamentu, člen ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), téma Nutri-score: systém označování potravin

Gilles Lebreton, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), téma Jednou z priorit je zajištění naší potravinové bezpečnosti

Elena Lizzi, poslankyně Evropského parlamentu, členka Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a náhradnice ve Výboru pro zemědělství (AGRI), téma Chráněná zeměpisná označení

Ing. Jan Teplý MBA, ředitel obchodu, marketingu, nákupu a výzkumu a vývoje ve společnosti MADETA a.s., téma Perspektivy a ohrožení evropského mlékárenství

Sergio Garuzzo, zástupce generálního tajemníka frakce Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu, téma Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin: nový legislativní návrh EU

Ing. Monika Nebeská, předsedkyně představenstva společnosti Zemědělské družstvo Všestary a členka dozorčí rady Zelinářské Unie Čech a Moravy, téma Aktuální situace v zelinářství ČR

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., generální ředitelka českého masozávodu SKALIČAN a.s., Česká Skalice, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru, téma Budeme jíst v České republice české maso?

Sieta van Keimpema, tajemnice a mluvčí organizace Farmers Defence Force, téma Krize v Nizozemsku