ABNORMALIZACE (video 2:09)

Lenka Procházková
Lenka Procházková

V pondělní debatě Nové republiky (13. 2.) diskutovali dva někdejší disidenti Jan Schneider a Lenka Procházková o nastupující cenzuře a srovnávali současné změny, které nazvali abnormalizací, s někdejší normalizací.