Autorský článek prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga exkluzivně pro ruské deníky

Zahraniční zdroj
Zahraniční zdroj

Na pozvání prezidenta Vladimira Putina uskutečním státní návštěvu Ruské federace. Před deseti lety moje první zahraniční návštěva po zvolení prezidentem Čínské lidové republiky byla v Rusku. V průběhu deseti let jsem navštívil Rusko navštívil již osmkrát. Díky těmto cestám, které pokaždé přinesly velkou radost a výsledky, jsme s prezidentem Vladimirem Putinem otevřeli novou kapitolu v letopisech čínsko-ruských vztahů.

Čína a Rusko jsou největšími sousedy, strategickými partnery všestranné spolupráce, předními světovými mocnostmi a stálými členy Rady bezpečnosti OSN. Obě země uskutečňují nezávislou a samostatnou zahraniční politiku, vztahy mezi Čínou a Ruskem považují za jednu z hlavních priorit diplomacie.

Kontakty na nejvyšší úrovni sehrávají důležitou roli a mají trvalý strategický význam. Dokonalé mechanismy výměn a kontaktů na vysoké a špičkové úrovni, rozsáhlá struktura mnohostranné spolupráce slouží jako důležitá systematická a institucionální podpora rozvoje dvoustranných vztahů. V průběhu let jsme s prezidentem Vladimirem Putinem udržovali úzké pracovní vazby. Během více jak 40 jednání na bilaterálních i mezinárodních platformách byly stanoveny priority praktické spolupráce ve všech oblastech, současně synchronizujeme sledování aktuálních mezinárodních a regionálních otázek společného zájmu a udáváme stanovujeme cíle pro udržitelný rozvoj vzájemných vztahů.

Strany neustále upevňují vzájemnou politickou důvěru a vytvářejí nový vzorec vztahů mezi velmocemi. Čína a Rusko se řídí konceptem věčného přátelství a vzájemně výhodné spolupráce. Dvoustranné vztahy jsou založeny na zásadách nepřípustnosti anexe, konfrontace a neútočení vůči třetím stranám. Obě země se vzájemně podporují v následování cesty rozvoje v souladu s národními reáliemi. Stabilní dvoustranné vazby neustále získávají novou sílu a slouží jako měřítko pro nový typ mezistátních vztahů, které se vyznačují vzájemným respektem, mírovým soužitím a vzájemně výhodnou spoluprací.

Strany formují architekturu všestranné a vícesměrné spolupráce. Díky společnému úsilí dosáhl obchodní obrat v roce 2022 rekordních 190 miliard dolarů a vzrostl o 116 procent ve srovnání s obdobím před deseti lety. Čína se již 13 let v řadě umístila jako největší obchodní partner Ruska. Objem vzájemných investic mezi nadále roste. Úspěšně se realizuje řada strategicky významných projektů spolupráce v oblasti energetické, kosmické, letecké a dopravní provázanosti. Spolupráce v takových nových oblastech, jako jsou vědecké a technologické inovace a přeshraniční elektronický obchod, si udržuje vysokou dynamiku. Meziregionální partnerství rychle nabírá na síle. To vše přináší nejen skutečné výhody obyčejným lidem, ale také dává nevyčerpatelný impuls rozvoji obou zemí.

Strany uvádějí do života koncept vzájemného porozumění, který se dědí z generace na generaci, a tradiční přátelství roste den ode dne. V předvečer 20. výročí Smlouvy o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci mezi Čínou a Ruskem jsme se s prezidentem Vladimirem Putinem rozhodli smlouvu rozšířit s přihlédnutím k současné realitě. Úspěšné pořádání tematických Roků rusko-čínské spolupráce v osmi oblastech posouvá přátelství a spolupráci do nových výšin. Národy našich zemí si vzájemně poskytovaly materiální a morální podporu v boji proti koronaviru, což byl další důkaz toho, že v nouzi poznáš přítele.

Strany úzce spolupracují na mezinárodním poli a jako velmoci nesou velkou odpovědnost. Čína a Rusko pevně hájí mezinárodní systém zaměřený na OSN a světový řád založený na mezinárodním právu, a také stěžejní normy a principy mezinárodních vztahů založené na cílech a principech Charty OSN, úzce spolupracují v rámci OSN , SCO, BRICS, G20 a dalších mezinárodních platformách vyvíjejí společné úsilí k posunu směrem k multipolaritě a demokratizaci mezinárodních vztahů. Strany podnikají účinné kroky k zavedení skutečné multipolarity, rozvíjení univerzálních lidských hodnot a prosazují vytváření mezinárodních vztahů nového typu a společenství jednotného osudu lidstva.

Za více než 70 let prošly čínsko-ruské vztahy velmi nelehkou cestou. Když se ohlédneme do minulosti, uvědomíme si, že cesta k současné úrovni čínsko-ruských vztahů nebyla jednoduchá a neutuchající přátelství mezi Čínou a Ruskem by mělo být pečlivě udržováno. Historie a praxe ukazují, že v podmínkách globálních turbulencí čínsko-ruské vztahy obstály ve zkoušce pevnosti díky tomu, že jsme se vydali správnou cestou zlepšování mezistátních vazeb.

Moje návštěva Ruska je zaměřena na upevnění přátelství, spolupráce a míru. Jsem připraven společně s prezidentem Vladimirem Putinem stanovit nové plány a opatření pro otevření nových perspektiv vztahů mezi Čínou a Ruskem v oblasti všestranného partnerství a strategické spolupráce.

Strany by se měly zaměřit na komplexní plánování se zaměřením na národní rozvojové cíle, inovativní přístup, otevřít nové příležitosti a kultivovat nové hnací síly. Důležité je posílit vzájemnou důvěru a uvolnit potenciál, aby se udržela stabilní dynamika rozvoje čínsko-ruských vztahů na vysoké úrovni.
Je nezbytné prosazovat souběžné zvyšování objemu a kvality investiční a obchodně-ekonomické spolupráce, upevňovat politickou koordinaci, vytvářet příznivější podmínky pro vysoce kvalitní rozvoj investiční spolupráce, zvětšovat míru bilaterálního obchodu, rozšiřovat společné zájmy a hledat nové body růstu, vytvářet strukturu rozvoje, která je oboustranně výhodná a slučitelná s tradičním obchodem a novými formami spolupráce, pokračovat ve společné práci na propojení iniciativy „Pás a stezka” a EAEU pro institucionální podporu dvoustranné spolupráce a regionální integrace.

Je nezbytné prohlubovat kulturně-humanitární vazby, organizovat na vysoké úrovni Roky spolupráce v oblasti tělesné kultury a sportu, otevírat potenciál mechanismu meziregionální spolupráce, zintenzivňovat kontakty mezi sesterskými provinciemi, regiony a městy, motivovat lidské výměny, obnovit spolupráci v cestovním ruchu mezi oběma zeměmi, pořádat takové akce, jako je letní tábor, společná vzdělávací instituce, v zájmu neustálého upevňování přátelství a vzájemného porozumění mezi národy, především prostřednictvím mládeže.

V současném světě probíhají hluboké změny. Mír, rozvoj, spolupráce a win-win, to je nezastavitelným historickým trendem. Multipolarita, ekonomická globalizace a demokratizace ezinárodních vztahů to je nevratitelný trend. Současně rychle narůstají jak tradiční, tak i netradiční bezpečnostní výzvy. Vliv hegemonie, despotismu a pronásledování způsobuje světu vážné škody. K obnově světové ekonomiky vede velmi dlouhá cesta. Mezinárodní společenství bije na poplach, více než kdy jindy potřebuje východiska z krize.

V březnu 2013 jsem mluvil na MGIMO (Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě) a zmínil jsem, že „propojení a vzájemná závislost všech zemí dosáhla bezprecedentně vysoké úrovně. Lidstvo žije v jedné globální vesnici a stává se sevřeným společenstvím jediného osudu.” Iniciativy Pás a stezka, Globální rozvojová iniciativa, Globální bezpečnostní iniciativa a Globální civilizační iniciativa, které jsem později předložil, se staly užitečným naplněním podstaty konceptu společenství se společným osudem pro lidstvo a prostředky jeho realizace, což posloužilo jako čínská verze adekvátní reakce na změny ve světě, době a historii.

Za deset let všeobecné lidské hodnoty, takové jako mír, rozvoj, rovnost, spravedlnost, demokracie a svoboda, hluboce zakořenily v srdcích lidí. Stále více zemí sjednocuje společná touha vybudovat čistý a krásný svět, kde zavládne trvalý mír, všeobecná bezpečnost, společná prosperita, otevřenost a tolerance. Mezinárodní společenství si je dobře vědomo toho, že žádná země na světě není nadřazena všem ostatním. Neexistuje univerzální model vlády, neexistuje světový řád, kde by rozhodující slovo patřilo jediné zemi. Solidarita a mír na planetě bez rozkolů a otřesů odpovídají společným zájmům celého lidstva.

Od začátku loňského roku sledujeme totální vyostření ukrajinské krize. Čína na základě toho, co se děje, vždy zaujímá objektivní a nestranný postoj a aktivně se snaží podporovat usmíření a mírové rozhovory. Soubor mých vizí slouží jako základní princip Číny v ukrajinském ouspořádání. Jedná se zejména o nutnost dodržovat cíle a principy Charty OSN, respektovat důvodné obavy všech států v oblasti bezpečnosti, podporovat veškeré úsilí směřující k mírovému řešení ukrajinské krize a zajistit stabilita globálních výrobních a dodavatelských řetězců. Nedávno zveřejněné Čínské stanovisko k politickému urovnání ukrajinské krize, které zohledňuje racionální obavy všech stran, maximálně odráží jednotu názorů světového společenství na překonání ukrajinské krize. Dokument slouží jako konstruktivní faktor při neutralizaci důsledků krize a podpoře politického urovnání. Složité problémy nemají jednoduchá řešení. Jsme přesvědčeni, že racionální východisko z ukrajinské krize a cesta k trvalému míru a všeobecné bezpečnosti ve světě bude nalezena, pokud se všichni budou řídit konceptem společné, komplexní, společné a udržitelné bezpečnosti a budou pokračovat v dialogu a konzultacích rovným, uvážlivým a pragmatickým způsobem.

Před řešením globálních problémů je třeba vyřešit své vlastní záležitosti.
Komunistická strana Číny, která spojuje a vede čínský lid, všestranně usiluje o velké obrození čínského národa cestou čínské modernizace, která se vyznačuje záběrem obrovského počtu obyvatel, dosažením všeobecné prosperity, koordinovaným rozvojem materiálu a duchovní kultura, harmonické soužití člověka a přírody, po cestě mírového rozvoje. Tyto charakteristické rysy Číny se formují na základě mnohaleté praxe a hlubokého zobecnění mezinárodních zkušeností. Budeme rozhodně prosazovat věc čínské modernizace, budeme se snažit realizovat vysoce kvalitní rozvoj, neustále rozšiřovat vnější otevřenost. Jsem přesvědčen, že to poskytne nové možnosti pro všechny země světa, včetně Ruska.
Rok začíná jarem a úspěch začíná činy. Jsou všechny důvody domnívat se, že Čína a Rusko, jako souputníci v rozvoji a obnově, přispějí k pokroku lidské civilizace.

4.3 6 hlasy
Hodnocení článku
4 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Hokarc
Hokarc
před 1 rokem

Seznam píše, že vzniká Unie zla. Sezname, zase lžeš! A my sami jsme v Unii čeho? Rajské zahrahy, nirvány, nebo snad dokonce svobody? Já osobně překládám zkratku EU, jako ,,Evropské utrpení” !

explorer
explorer
před 1 rokem

Dobře napsané
USA se rozhodly, zda by Kyjev měl či neměl vyjednávat o míru – Globální výzkum Globální výzkum – Centrum pro výzkum globalizace (globalresearch.ca)
je to v angličtině, nicméně v záhlaví stránky je okénko “Translate website”, kde lze rozkliknutím zvolit překlad například v češtině. Je dostatečně kvalitní.

cablik
cablik
před 1 rokem
cablik
cablik
před 1 rokem

Tak to je pokud budou Čína a Rusko spolupracovat tak ten mír udrží a západ se je nedovolí otevřeně napadnout. Pokud to udělají bude to jejich pohřeb.