Šokující “Stanovisko Národní rozpočtové rady”

Dne 9. března 2023 Národní rozpočtová rada zveřejnila “Stanovisko NRR č. 1/2023 k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí a k nastavení fiskální a rozpočtové politiky”, které obsahuje několik účelově sepsaných, tendenčních a dokonce nepravdivých pasáží, k tomu ještě jednu šokující NEHORÁZNOST.

Radim Valenčík
Radim Valenčík

Začnou tou šokující nehorázností. Je v textu tak trochu schována. Najdeme ji jen v přiložené PDF verzi a vypadá takto (pasáže ze stanoviska NRR odlišuji barvou):

“Dalším rizikem ve směru vyššího než schválného deficitu jsou výdaje na mimořádnou valorizaci důchodů (ať již v původní, nebo v redukované výši). Její výsledná podoba navíc velmi výrazně ovlivní i rozpočty v dalších letech.1(Odkaz na následující:)

1/ V absolutním vyjádření znamená snížení mimořádné valorizace projednané Parlamentem České republiky redukci výdajůveřejných rozpočtů zhruba o 250 mld. korun mezi lety 2023-2030 a v relativním vyjádření zhruba o 0,36 % HDP každý rok.”

K tomu:

To nelze číst jinak než tak, že NRR počítá s tím, že díky snížení mimořádné valorizace po dobu osmi let (!) se každý rok ušetří na důchodcích 0,36 % HDP. To znamená, že po dobu osmi let důchodcům sníženou částí valorizace oproti legitimnímu závazku stát ukradne jednu desetinu penzí!

A hned za tím následuje polopravda či spíše nepravda:

“I přesto, že je nutné únorový deficit hodnotit opatrně, jeho výše potvrzuje významnou nerovnováhu českých veřejných financí. Ta s sebou přináší i širší negativní dopady na ekonomiku, zejména pak posilování inflačních tlaků.”

K tomu:

Podle toho jsou vlastně důchodci příčinou inflace, protože příliš spotřebovávají. Přitom i NRR musí vědět, že inflace u nás je nákladového typu, je tlačena vysokými cenami surovin, že hlavní příčinou inflace je neumětelská politika vlády, která připustila, aby surovinové vstupy do naší ekonomiky byly nejdražší, mnohem dražší než v okolních zemích. Už z tohoto hlediska nelze považovat zprávu NRR, kterou budou někteří argumentovat, za seriózní. Proč NRR nedala doporučení, jak tlumit nákladovou inflaci?

O tom, že NRR dobře ví, že současná inflace není tažená poptávkou, svědčí i tato pasáž:

“Mezi spotřebiteli se naopak důvěra v ekonomiku v únoru podruhé v řadě zvýšila, nicméně i tak zůstává spotřebitelský sentiment stále hluboko pod svým dlouhodobým průměrem.”

K tomu:

Je to jiná formulace tohoto: “Většina lidí je na tom fakt blbě.”

NRR si sice všímá toho, že rostou ceny energetických komodit a že je vysoká inflace, ale nedává obojí do přímé souvislosti a hlavně nedává doporučení, jak této nákladové inflaci čelit:

“České hospodářství vykazuje poměrně výrazné a v historickém kontextu ojedinělé nerovnováhy, a to jak nerovnováhu vnitřní (vysoká a zatím neklesající inflace), tak vnější (výrazný nárůst schodku běžného účtu). V roce 2022 bylo po 19 letech poprvé záporné saldo zboží a služeb (-8,3 mld. Kč), což bylo zapříčiněno i vysokými dovozními cenami energetických komodit.”

K tomu:

NRR by totiž musel říci: “Vládo, nemůžeš se nechat řídit pokyny těch, kteří okrádají naši zemi, musíš dělat importní i exportní politiku více nezávislou, tak, jak to dělají jiné země kolem nás, pokud chceš zastavit inflaci. Ta je přímým produktem tvé servilní politiky.”

Nyní k tomu nejdůležitějšímu:

Zřejmě nejaktuálnějším problémem českých veřejných financí je nerovnováha důchodového systému, kdy jeho deficit v letošním roce i při snížené mimořádné valorizaci přesáhne 70 mld. Kč a bude se pohybovat kolem 1 % HDPPři valorizaci v původní výši půjde o schodek přes 90 mld. Kč. Tato nerovnováha vzniká i přes relativně příznivou demografickou strukturu a je dominantně způsobena nastavením valorizačního mechanismu, který v podmínkách vysoké inflace a propadu reálných mezd vede ke značným deficitům důchodového účtu a k motivaci lidí v předdůchodovém věku k odchodům do předčasných důchodů či žádostem o ně. NRR se domnívá, že podoba valorizací (mimořádných i řádných) by měla být upravena, a to nikoliv pouze jednorázově, ale systémově.

K tomu:

Jednorázový výkyv ve výplatě důchodů byl zapříčiněn právě tím, co jsem podtrhl. Ale vláda se absurdní úpravou předčasných odchodů do důchodu vůbec nezabývá! A NRR ji v tomto směru nedává žádná doporučení, zatímco “Velkou penzijní loupež” schvaluje a DOPORUČUJE. Lze to vysvětlit něčím jiným než tím, že skutečně je hlavním cílem PODLOMENÍ DŮVĚRY V SYSTÉM PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ?

Na to navazuje další pasáž:

“Vzhledem k tomu, že se již v relativně blízké době dostane důchodový systém pod další tlak, tentokrát z důvodu růstu podílu osob důchodového věku na celkové populaci, se NRR dlouhodobě domnívá, že je nutné již nyní přistoupit k jeho úpravám. Tu však nelze provést bez přijetí nepopulárních změn, mezi které patří zejména postupné zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let a úpravy parametrů vyměřování a valorizací důchodů, které v delším časovém horizontu povedou k dílčímu snížení náhradových poměrů. Dále je nutné implementovat opatření, která zvýší participaci na trhu práce, a to včetně omezování možnosti pro vstup do předčasného důchodu.”

K tomu:

Pozitivní je zmínka o nutnosti omezit (lépe by bylo “upravit s přihlédnutím ke specifikům některých profesí”) možnosti pro vstup do předčasného důchodu. Ale celá pasáž začíná tím, co je blízké nepravdě: Penzijní systém se pod tlak pocházející z demografického vývoje dostane až za 10 let. To není “relativně blízká doba”, zejména pokud ji využijeme ke zvýšení výkonnosti penzijního systému směrem k posílení jeho motivující role zaměřené na všechny aktéry, kteří mohou přispět k dobrovolnému, individuálnímu prodloužení doby produktivního uplatnění člověka na profesních trzích. Tedy k lidsky přijatelnému, ekonomicky efektivnímu a perspektivnímu řešení stability penzijního systému. Ale NRR se tváří, že tato možnost vůbec neexistuje. Já to považuji za selhání této státní instituce.

Autor: doc. Radim Valenčík, Zdroj: blog autora

5 4 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
spartak
spartak
před 11 měsíci

Ani za 30let si pravicová společnost nedokáže vybudovat stabilní strukturu. Nikdo nepočítal s tím,že inflace bude trvat tak dlouho a ještě k tomu akcelerovat. K tomu fašistické choutky znovu drank nach osten . Jó když chybí levicová politika.

skeptik
skeptik
před 11 měsíci

No někdo přece musí té vládě národní katastrofy radit v ekonomice.
A vsadil bych se, že to budou titíž kazisvěti z NRV. Logicky se tudíž nebudou kritizovat, že ano?

mikkesh
mikkesh
před 11 měsíci
Odpověď uživateli  skeptik

Vypadá to, že radí ty děti co si říkají političtí náměstci.