Žen–min ž´-pao:  “Rusko a Čína – partnerství pro budoucnost”.

Jsem potěšen, že mám možnost promluvit ze stránek jednoho z největších a nejvýznamnějších světových deníků k přátelskému čínskému lidu v předvečer státní návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga v Rusku. Tato významná událost znovu potvrzuje zvláštní povahu rusko-čínského partnerství, které bylo vždy založeno na vzájemné důvěře, respektu k suverenitě a zájmům druhé strany.

Od nadcházejících rozhovorů máme velká očekávání. Nepochybujeme o tom, že dají nový silný impuls celému komplexu dvoustranné spolupráce. Je to pro mě také skvělá příležitost vidět starého dobrého přítele, s nímž máme ty nejvřelejší vztahy.

Se soudruhem Si Ťin-pchingem jsme se setkali v březnu 2010, kdy navštívil Moskvu v čele početné čínské delegace. Naše první setkání bylo velmi věcné a zároveň upřímné a přátelské. Tento styl komunikace mě osobně hluboce oslovil. Vím, že v Číně přikládají přátelství a lidským vztahům velký význam. Ne nadarmo řekl mudrc Konfucius: “Není to radost, když přijde přítel z daleka?”. My v Rusku si těchto vlastností také velmi vážíme, pro nás je opravdový přítel jako pokrevní bratr. Naše národy jsou si v tomto ohledu velmi podobné.

O tři roky později, také v březnu, přibližně ve stejnou dobu, jsme se setkali v ruském hlavním městě znovu. Si Ťin-pching vykonal svou první státní návštěvu naší země po svém zvolení prezidentem Čínské lidové republiky. Tento summit udával tón a dynamiku rusko-čínským vztahům na mnoho let, stal se živým důkazem zvláštní povahy rusko-čínských vztahů a určil vektor jejich zrychleného a udržitelného rozvoje.

Uplynulo deset let, což je z hlediska historie našich zemí, které spojují staleté tradice dobrého sousedství a spolupráce, pouhý okamžik. Za tu dobu se ve světě mnohé změnilo, a často ne k lepšímu, ale co zůstalo neměnné, je pevné rusko-čínské přátelství, které se neustále posiluje ku prospěchu a v zájmu našich zemí a národů. Pokrok dosažený v bilaterálních vztazích je impozantní. Rusko-čínské vztahy dosáhly nejvyšší úrovně ve své historii a nadále sílí, svou kvalitou převyšují vojensko-politické aliance z dob studené války, nemají vůdce ani následovníka, neexistují v nich žádná omezení či zakázaná témata. Náš politický dialog se stal mimořádně důvěryhodným, strategická interakce se stala komplexní a vstupuje do nové éry. S prezidentem Si Ťin-pchingem jsme se setkali asi čtyřicetkrát a vždy jsme si našli čas a příležitost komunikovat v různých zaužívaných formátech – i v prostředí “bez kravaty”.

Jednou z našich priorit je obchodní a hospodářské partnerství. V roce 2022 se již tak solidní bilaterální obchodní obrat zdvojnásobil na 185 miliard USD. To představuje nový rekord. A máme všechny důvody věřit, že cíl 200 miliard USD, který jsme si stanovili s prezidentem Si Ťin-pchingem, bude překročen již letos, nikoliv až v roce 2024. Důležité je, že podíl zúčtování v národních měnách v našem vzájemném obchodě roste a naše vztahy se stávají ještě suverénnějšími.

Dlouhodobé společné plány a programy jsou úspěšně realizovány. Například rusko – čínský plynovod Síla Sibiře se stal bez nadsázky “obchodem století”. Výrazně se zvýšily objemy domácích dodávek ropy a uhlí. V Číně se za účasti našich odborníků staví nové jaderné bloky, čínské společnosti se aktivně zapojují do projektů se zkapalněným zemním plynem, posiluje se průmyslová a zemědělská spolupráce. Společně zkoumáme vesmír a vyvíjíme nové technologie.

Rusko i Čína jsou velmoci s původními starobylými tradicemi a obrovským kulturním bohatstvím. Nyní, když byla zrušena všechna pandemická omezení vzájemných kontaktů, je důležité co nejdříve zintenzivnit humanitární a turistické výměny a posílit tak sociální základ rusko-čínského partnerství. Zvláštní roli přitom hraje organizování mezistátních tematických let. Například roky 2022-2023 jsou věnovány velmi žádané spolupráci v oblasti tělesné kultury a sportu.

Na rozdíl od některých hegemonistických a rozkolnických zemí staví Rusko a Čína obrazně i doslova mosty. V loňském roce byly například propojeny naše pohraniční oblasti dvěma mostními přechody přes Amur, který je již dlouho “řekou přátelství”. Uprostřed “vln a větrů” na planetě úzce spolupracujeme v mezinárodních záležitostech a stojíme bok po boku “jako skála uprostřed rozbouřeného proudu”, účinně koordinujeme zahraničněpolitické postoje, bojujeme proti společným hrozbám a reagujeme na současné výzvy. Aktivně rozvíjíme takové demokratické mnohostranné struktury, jako jsou ŠOS a BRICS, které získávají stále větší autoritu i vliv a získávají nové partnery a přátele. K tomu směřuje i práce na sladění výstavby Euroasijské hospodářské unie a iniciativy – “Jeden pás, jedna cesta”.

Společně s podobně smýšlejícími lidmi se naše země důsledně zasazují o vytvoření spravedlivějšího multipolárního světového řádu založeného na mezinárodním právu, a nikoli na nějakých “pravidlech” sloužících potřebám “zlaté miliardy”. Rusko a Čína důsledně pracují v zájmu vytvoření spravedlivého, otevřeného a inkluzivního bezpečnostního systému v regionu a ve světě jako celku, který nebude nasměrován proti třetím zemím. V tomto ohledu si všímáme konstruktivní role čínské Iniciativy pro globální bezpečnost, která souzní s přístupy Ruska k této oblasti.

Vidíme, že vnější geopolitické prostředí prochází radikálními změnami. “Kolektivní Západ” stále zoufaleji lpí na archaických dogmatech a své pomíjivé nadvládě, čímž ohrožuje osud celých států a národů. Americká politika dvojího zadržování Ruska a Číny, stejně jako všech, kdo se vzpírají americkému diktátu, je stále ostřejší a asertivnější. Architektura mezinárodní bezpečnosti a spolupráce je demontována. Rusko bylo prohlášeno za “bezprostřední hrozbu” a Čína za “strategického konkurenta”.

Jsme vděčni za vyvážený přístup Číny k událostem na Ukrajině a za pochopení jejich pozadí a skutečných příčin. Vítáme ochotu Číny hrát při řešení krize konstruktivní roli. Stejně jako naši čínští přátelé se zasazujeme o přísné dodržování Charty OSN a respektování mezinárodního práva, včetně humanitárního. Jsme oddáni zásadě nedělitelnosti bezpečnosti, kterou blok NATO hrubě porušuje. Jsme hluboce znepokojeni nezodpovědným a jednoduše nebezpečným jednáním, které může ohrozit globální jadernou bezpečnost. Nesouhlasíme s nelegitimními jednostrannými sankcemi, které musí být zrušeny.

Rusko je otevřeno politickému a diplomatickému řešení ukrajinské krize. Nicméně mírová jednání v dubnu 2022 nebyla ukončena z naší strany. Budoucnost mírového procesu závisí pouze na ochotě k seriózním rozhovorům s ohledem na současnou geopolitickou realitu. Bohužel ultimáta vznášená vůči Rusku prozrazují pouze odtržení od těchto reálií a nezájem o nalezení východiska ze současné situace.

Krize na Ukrajině, kterou vyprovokoval a pilně podněcoval Západ, je přitom nejjasnějším, ale zdaleka ne jediným projevem jeho záměru udržet si na mezinárodní scéně svou dominanci a unipolární světový řád. Nemůžeme si nepovšimnout, že NATO se snaží dát svým aktivitám globální rozměr s cílem proniknout do asijsko-pacifického regionu. Že určité síly vytrvale usilují o rozdrobení celého euroasijského prostoru na síť “exkluzivních klubů” a vojenských bloků, jejichž cílem je brzdit rozvoj našich zemí a porušovat jejich zájmy. To se však nikomu nepodaří.

Právě rusko-čínské vztahy jsou dnes základním kamenem regionální, a dokonce i globální stability, stimulují hospodářský růst a jsou zárukou pozitivní agendy v mezinárodních záležitostech. Jsou příkladem harmonické a konstruktivní spolupráce mezi velkými mocnostmi.

Jsem si jist, že naše přátelství a partnerství, založené na strategické volbě národů obou zemí, bude i nadále růst a posilovat v zájmu blahobytu a prosperity Ruska a Číny. A k tomu nepochybně přispěje i současná návštěva předsedy Čínské lidové republiky v Rusku.”

Vladimír Putin

Z ruštiny přeložila: PhDr. Jana Görčöšová

4.3 6 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
kutnohorsky
kutnohorsky
před 11 měsíci

Nevěřím v nějaké partnerství natož přátelství mezi velmocemi Rusko-USA, Čína-USA, Rusko-Čina… Každý bude jednotlivě posilovat svojí hegemonii bez ohledu na druhé. Být Ruskem nespoléhal bych na nějakou čínskou dobročinnost a pomoc. Jsou to stejní zmetci jako Američané. Kšeft, kšeft, obchod zisky… Klidně zradí, jsou to nečitelní asiaté…

kutnohorsky
kutnohorsky
před 11 měsíci
Odpověď uživateli  kutnohorsky

…Já jen, že Čína nesplnila očekávání Ruska k ještě hlubší spolupráci a přátelství…

cablik
cablik
před 11 měsíci

Přesně tak pane prezidente vaše spolupráce nácky zastaví a ty se zničí sami svým hlupáctvím bohužel jsme také jejich člen.