Offline CBDC platby podle studie BIS soukromí spíše nezajistí

V některých případech může být pro příjemce nebo plátce zásadní identifikovat protistranu a takové transakce nemusí vždy zahrnovat osobní kontakt.

V některých případech může být pro příjemce nebo plátce zásadní identifikovat protistranu a takové transakce nemusí vždy zahrnovat osobní kontakt.

Banka pro mezinárodní platby (BIS), mezinárodní finanční instituce vlastněná centrálními bankami, vydala 11. května rozsáhlou příručku o tom, jak by digitální peníze CBDC mohly fungovat v offline transakcích.

Příručka s názvem Projekt Polaris byla vytvořena ve spolupráci s technickými konzultanty Consult Hyperion a vydalo ji BIS Innovation Hub Nordic Centre se sídlem ve Stockholmu. Projekt Polaris má centrálním bankám pomoci porozumět dostupným technologiím a bezpečnostním opatřením a získat přehled o možných problémech v oblasti provozu.

Soukromí a anonymní platby CBDC offline spíše nezajistí

Podle BIS a společnosti Hyperion představují offline platby CBDC hrozbu pro soukromí. “Pokud offline protokol pro přenos hodnot nepodporuje ochranu soukromí již od návrhu, pak offline platby nikdy nemohou být anonymní,” uvádí se v příručce.

Problémy mohou být i s offline identifikací a ověřením uživatelů protistrany. V některých případech může být pro příjemce nebo plátce zásadní identifikovat protistranu a takové transakce nemusí vždy zahrnovat osobní kontakt. Centrální banky by takové situace musely zohlednit při navrhování offline CBDC, napsala BIS a dodala:

“Plátce si může chtít být jistý totožností příjemce, že údaje, které mu byly sděleny, jsou platné a že jeho platba jde na správné místo. […] Podvody s vydáváním se za někoho jiného jsou potenciální oblastí rizika, kterou musí centrální banky s ohledem na ochranu soukromí zvážit.”

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru bude nutná

Dokument rovněž zmiňuje význam interoperability a systémů řízení rizik pro offline platby a zdůrazňuje potřebu schopnosti odhalit případné narušení offline peněženek.

“Je třeba lépe definovat role a odpovědnosti ekosystému při podpoře offline plateb a bude nutná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem,” uvádí příručka.

Offline platby a systém centrální evidence plateb. Zdroj: BIS

Indie je v offline platbách napřed

Australská centrální banka plánuje “v příštích měsících” spustit živý pilotní provoz CBDC, který bude obsahovat offline platby. Indická centrální banka testuje offline funkce CBDC již od března 2023. Ruská centrální banka očekává zavedení offline režimu pro digitální rubl do roku 2025.