Kverulant podává na generála Jiřího Šedivého trestní oznámení pro korupci

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si po svém odchodu do civilu v srpnu 2003 založil lobbistickou firmu Generals, s.r.o. Ta se věnovala lobbingu v oblasti armádních zakázek a za rok 2022 vykázala příjmy ve výši téměř 10 milionů korun.

Vojtěch Razima
Vojtěch Razima

Kverulant je přesvědčen, že jde o provizi za lobbování pro nákup 12 předražených amerických armádních vrtulníků za 17,6 miliardy korun a že se Šedivý přijetím těchto provizí dopustil trestného činu dle § 333 nepřímé úplatkářství. Proto na Jiřího Šedivého dnes podal trestní oznámení.

Komunistický lampasák

Profesionální kariéru vojáka z povolání začal Jiří Šedivý za normalizace v roce 1971 po absolvování Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové. V letech 1971 až 1975 vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. V roce 1985 byl jmenován do funkce velitele 17. tankového pluku v Týně nad Vltavou. Šedivý byl do roku 1989 členem KSČ.

Šedivý se neztratil ani po revoluci. V září 1997 byl ustanoven do funkce velitele pozemního vojska AČR. V­ květnu 1998 byl jmenován náčelníkem Generálního štáb. V prosinci roku 2002 odešel do civilu v hodnosti armádního generála.

Jiří Šedivý si po svém odchodu do civilu v srpnu 2003 založil lobbistickou firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky generálové. Generál Šedivý je jediným společníkem a jediným jednatelem této společnosti.

Pandury? Šedivý to zařídí

Šedivý „radil“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur.

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý (vlevo) a generální ředitel společnosti Steyer-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH (SSF) Christian Fuchs na tiskové konferenci uspořádané 2. května v Praze oznámili, že společnost SSF se bude účastnit výběrového řízení na vyzbrojení české armády novými obrněnými kolovými transportéry Pandur II.

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných transportérů Pandur.

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: pracovali s ním ještě generálové v záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Generálmajor Kozler je bývalý důvěrník Vojenské kontrarozvědky s krycím jménem „Pavel“. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční aktivity armády: byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. Ve firmě Generarals s.r.o. byl do konce roku 2019 jednatelem i plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO. Šedivý využil toho, že plukovník měl bezpečnostní prověrku potřebnou pro obchod s vojenským materiálem.

Lobbista Šedivý poradcem ministra obrany

O propojení Šedivého s výrobci zbraní věděl každý, kdo se o armádu jen trochu zajímal, to však nebránilo 16. ministrovi obrany Martinovi Stropnickému (ANO), aby jej po svém nástupu do funkce lednu 2014 učinil svým externím poradcem. Jen těžko si lze představit lepší pozici pro zbrojního lobbistu, než je právě poradce ministra obrany. Těžko si lze představit křiklavější příklad konfliktu zájmů.

Ministr obrany ČR Martin Stropnický (vpředu) představil 3. února 2014 v Praze svůj nový tým. Zleva vzadu Josef Zrzavecký, Petr Pavel, Bohuslav Dvořák, Jiří Borovec,Tomáš Kuchta, Daniel Koštoval, Jan Beroun a Jiří Šedivý.

Ministerstvo koupilo horší a dražší vrtulníky

Česká armáda se pod taktovkou ministerstva obrany řízeného hnutím ANO rozhodla nakoupit nové vrtulníky. Do finálového výběru se dostaly dva stroje, Bell UH-1Y Venom a výrazně levnější italská Agusta AW 139M. Italský vrtulník amerického konkurenta při porovnání požadavků Generálního štábu výrazně předčil. Ekonomický deník získal z interních zdrojů ministerstva obrany vyhodnocení nabídek: „Vrtulník UH-1Y byl v celém marketingovém průzkumu hodnocen jako nevyhovující v řadě takticko-technických požadavků a ekonomicky nejméně vhodný vrtulník. Tento stroj podle armádních specialistů nepřevyšuje schopnosti vrtulníků, které jsou již v armádě zavedené (Mi-17, Mi-24/35). Adresně k vrtulníku UH-1Y lze uvést, že plnohodnotně neplní hlavní úkol stanovený ministerstvem obrany na nový víceúčelový vrtulník. Jako velký problém bylo zmíněno, že stroj od americké společnosti Bell neumožňuje působit za podmínek vzniku námrazy, což patří mezi základní (diskriminační) požadavky na budoucí víceúčelový vrtulník, zejména při zámyslu působit na letecké základně Náměšť nad Oslavou. V plnění takticko-technických požadavků vyhověl Bell na 50 % a Augusta byla lepší, vyhověla na 72 %.“

Náklady na pořízení amerických strojů bez životního cyklu byly vyčísleny na 12,8 miliard korun. S náklady na životní cyklus na 25 let pak 17,3 miliardy korun. Italské vrtulníky by vyšly na 9 miliard korun, bez nákladů na životní cyklus pak na 6,9 miliard.

Nákup vrtulníků doprovázel velmi tvrdý lobbing právě generála ve výslužbě a tehdejšího poradce ministra Stropnického Jiřího Šedivého, přestože to popírá. Ekonomickému deníku k to mu v květnu 2019 řekl: „Nejsem zástupcem žádné firmy, která by mohla vrtulníky potenciálně dodávat. Nemám žádné právo kohokoli zastupovat v České republice… …Protože nejsem v žádném vztahu k ministerstvu, vaše poznámka na střet zájmů se mi jeví jako nesprávná a zjevně zavádějící. Nezúčastnil jsem, se žádné prezentace nebo ukázek jakýchkoli strojů mimo území České republiky.“

Jenže realita je výrazně odlišnější od „argumentace“ Jiřího Šedivého. „Pan Šedivý nám radí, aby nám pomohl pochopit nákupní proces českého ministerstva obrany,“ řekla například na jaře 2017 týdeníku Euro Virginie Brizardová, ředitelka komunikace v Bell Helicopter.

Rekordní pokuta 550 milionů korun za chyby při nákupu vrtulníků

Přestože italská nabídka byla levnější a více odpovídala požadavkům tak nakonec byla uzavřena smlouva s Bellem. Nepřekvapivě se italský výrobce odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS konstatoval, že obrana chybovala v tom, že v rozporu se zákonem uzavřel smlouvu na nákup vrtulníků od firmy Bell dříve, než rozhodl o námitkách italské společnosti. Ministerstvo ale trvalo na tom, že postupovalo správně, o zakázce podle něj jednaly přímo vlády obou zemí a firma, která nebyla oslovena, prý do zakázky nemůže zasahovat. Pokutu obrana už v roce 2021 uhradila, ale zároveň podala správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Ten však rekordní pokutu 15. února 2023 definitivně potvrdil.

Lobbing za 10 milionů ročně

Ministerstvo obrany zaplatilo za americké vrtulníky do konce roku 2022 již celkem téměř 10 miliard korun. V roce 2020 to bylo 1,3 miliardy, v roce 2021 2,7 miliard a v roce 2022 5,7 miliardy korun. Za rok 2021 vykázal Šedivý ve své společnosti příjem 2,5 milionů korun. Za rok 2022 vykázala Generals s.r.o. tržby ve výši 9,5 milionu korun, zisk před zdaněním 7,7 a po zdanění 6,2 milionu korun.

Kverulant je přesvědčen, že šlo o provize za lobbování právě za nákup 12 předražených amerických vrtulníků. Kverulant se svou hypotézou konfrontoval přímo generála Šedivého. Ten mu tvrdil, že není zkorumpovaný lobbista, ale čestný konzultant a téměř 10 milionů si v roce 2022 vydělal mimo jiné přednášením: „Nikdy v životě jsem lobbing nedělal. Je to odměna za konzultační činnost, taky přednáším. Jaké zakázky jsem měl, co a pro koho jsem dělal, nejsem povinen vysvětlovat.“ Kverulant považuje toto (ne)vysvětlení za naprosto nevěrohodné a proto se s žádostí o prošetření tohoto případu obrátil na orgány v činné v trestním řízení.

Trestní oznámení na Jiřího Šedivého

Kverulant je přesvědčený, že se Šedivý přijetím provize za lobbing dopustil trestného činu dle § 333 nepřímé úplatkářství. Proto na Jiřího Šedivého podal v polovině června 2023 trestní oznámení. Trestní zákon slibuje každému, kdo žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, že bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

Další podezřelé armádní zakázky za miliardy

Poslední červnový týden roku 2023 se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal zabývat smlouvou ministerstva obrany na nákup 246 bojových vozidel pěchoty za 60 miliard. Ještě za ministra Lubomíra Metnara (ANO) uzavřelo ministerstvo obrany miliardovou smlouvu na dodávku tisícovky pětkrát předražených kulometů MINIMI. V dubnu 2022, tedy již za ministryně Jany Černochové (ODS) byla cena za kulomety navýšena z 1,1 miliardy na 1,5 miliardy. Nákup proběhl bez výběrového řízení a kulomety nedodává belgický výrobce, ale překupník CB SERVIS CENTRUM.

Historie se opakuje

V úvodu tohoto textu je popsáno, jak 16. ministr obrany Martin Stropnický (ANO) po svém nástupu do funkce v lednu 2014 jmenoval svým externím poradcem Jiřího Šedivého, přestože o jeho propojení s výrobci zbraní věděl každý. Jana Černochová (ODS), 19. ministryně obrany, si navzdory rétorice o transparentním řízení státu při nástupu do funkce nevedla o nic lépe. V pondělí 10. ledna 2022 představila jako svého prvního náměstka Františka Šulce. Přitom Šulc pracoval pro holding Czechoslovak Group a další zbrojařskou firmu v době, kdy dělal asistenta tehdejší poslankyni a šéfce sněmovního výboru pro obranu Janě Černochové. Přitom podle Šulce v tom Černochová neviděla žádný problém: „Věděla o tom, že dělám pro různé firmy.“

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na tiskové konferenci 10. ledna 2022 v Praze představila politické náměstky Daniela Blažkovce (vlevo) a Františka Šulce.

***

Autor: , zdroj: Kverulant.cz

3.7 3 hlasy
Hodnocení článku
9 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Rob
Rob
před 1 měsícem

“V roce 1985 byl jmenován do funkce velitele 17. tankového pluku v Týně nad Vltavou. Šedivý byl do roku 1989 členem KSČ.” Opravím: ZARYTÝM ČLENEM KSČ. Tak zarytým, že i jeho podřízeným z toho bylo na blití. Vyznačoval se sofistikovanou arogantní tlamou a na funkci velitele pluku se dostal jen kvůli patolízalství a příbuzenstvem na vyšších míst.… Číst vice »

Karel2002
Karel2002
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  Rob

Ale v roce 1999 už velmi nadšeně podporoval humanitární bomabrdování a nejvíce se mu líbily střely s ochuzeným uranem. Že prý to není zakázané a že je to velmi účinné.

cablik
cablik
před 1 měsícem

Jen další Pavel co po převratu přehodil kabát a pokračoval dále nákupy zbraní nemohou jinak dopadnout než že rádoby vyhraje ten co zaplatí více do kapes zainteresovaných. Pokud se to Kverulantovi povede bude to dobrá práce ale v tomhle systému to je kapka v moři.

jbskalensky
jbskalensky
před 1 měsícem

Tak v tomto případě držím Kverulantovi všechny palce, aby měl dobré informace a argumenty. Věcně, technicky, to viditelně odpovídá. Lepší stroje za menší peníze se odmítnou, ty druhé schválí. Proč? Podle mého soudu je to obdobné i v případě nákupu stíhaček. F 35 není stroj na obranu země, Gripen, podstatně levnější, jak v pořizovacích nákladech… Číst vice »

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  jbskalensky

Já také. Po tom, co rehabilitovali americkou pěnici Parkanovou a jak “nedošlo” na Kalouskovy aféry s kasárnami, padáky, tanky a velitelským systémem je to krajně nepravděpodobné. Navíc “nákupy” válečné slepice jsou přeci ideologicky správné, takže tudy cesta nevede.

Naposledy upraveno před 1 měsícem uživatelem Haskuv Duch
tomaskova
tomaskova
před 1 měsícem

Podá žalobu a po 2 letech jej sprostí, protože to bylo křivé obvinění.

shoty
shoty
před 1 měsícem

Tento “generál” bol, myslím, aj u M.Kocianovej. Každý si mohol urobiť dojem z tohto čuráka. Plastický mozog, elastický názor,… človek – hovno. Asi musí byť dosť sprostý, že si provízie nechal zúčtovať v oficiálnych tržbách. Teraz bude musieť predávajúci vysvetľovať, že vďaka tomuto čurákovi ČR dostala zľavu. A prečo to nešlo bez neho?! Pri… Číst vice »

Georg
Georg
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  shoty

Generál Šedivý je z oněch důstojníků, později generálů, kteří sloužili i za socialismu. Sloužili vlasti. Na př. s panem generálem Pavlem jsou si podobni, až na to, že jeden se “zapojil” do “byznysu” a druhý do politiky. Jinak jsou si podobní jako vejce vejci, oba byli komunisty, pardon byli u komunistů a pouze změnili dres, jak se… Číst vice »

vachav
vachav
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  Georg

Souhlas.Jen bych doplnil,že tyto všehoschopné oportunistické kreatury jsou výplodem systému – parazitického a kontraproduktivního k a p i t a l i s m u.Bohužel je jimi zaplevelený celý česko-ukrajinský absurdistán.