Náš svět čeká velká válka

Zda se ze současných turbulencí rozvine totální střet velmocí, je otázka, která dnes rezonuje o něco více než všechny ostatní. Věda věří, že světové válce se nevyhneme. A toto nejsou nějací neoficiální „britští vědci“.

Viktoria Nikiforova
Viktoria Nikiforova

Ruský vědec Pjotr ​​Turčin, dlouhá léta žijící ve Spojených státech, se proslavil v roce 2010, kdy v článku pro časopis „Nature“ předpověděl, že Amerika a Británie upadnou do chaosu v roce 2020, přičemž vlády se zhroutí a lidé se budou navzájem vraždit v ulicích. Skutečně, jako když do vody hledíš.

Turčinova nová kniha má výmluvný název „Poslední časy: Elity, kontraelity a cesta k politickému úpadku (End Times: Elites, Counter-Elites, and the Path of Political Disintegration Kindle Edition)“. Autor, vzděláním biolog, pracuje v nejkurióznější oblasti kliodynamiky – jde o modelování historických procesů matematickými metodami. Fixujíc nynější trendy lze vypočítat, kam se posunou v následujících letech. Přibližně takto se také snaží zhruba simulovat situace na trhu burzovní hráči.

V knize Turčin hledá příklady v procesu kolapsu impérií. Co se stane ve velkém státě, když v něm dostředivé síly zeslábnou a obrovská země začne praskat ve švech?

Autor předpokládá, že hlavní příčinou kolapsu je nekonečná chamtivost elit. Stabilní impérium existuje do té doby, dokud ekonomický mechanismus poskytuje dostatek a prosperitu absolutní většině obyvatelstva – od skromných rolníků a řemeslníků až po superboháče.

V určitém momentě však mocenské elity – finanční a vojenská – neodolají pokušení a začnou vlastní obyvatelstvo oškubávat.

„Tohle je železný zákon oligarchie,“ tvrdí Turčin. „Lidé u moci ji začínají využívat pro sobecké účely. Přetvářejí ekonomiku tak, aby začala fungovat ve prospěch bohatých na úkor chudých. Já tomu říkám vycicování bohatství.“

Dále je to naprosto jasné: ať už je to Starověký Řím nebo Ruská říše, propast mezi chudými a bohatými se začíná zvětšovat, v zemi se objevují miliony nespokojených občanů, pak dochází ke spontánním nepokojům, neúspěšným válkám (protože armáda nechce bojovat za nespravedlivý systém) a rozpadu impéria. Vše podle jednoho scénáře.

Američtí novináři se Turčina zeptali i na Ameriku: kdy to skončí? Tvrdí, že pumpa na vysosávání bohatství se v zemi spustila koncem 70. let. Díky hordám migrantů bylo možné dumpingovat trh práce a minimální mzda se od té doby nezměnila. Nižší vrstvy se po generace neuměly dostat z chudoby, sociální výtahy se zastavily. Avšak bohatství elit se mezitím znásobilo kvůli finančním spekulacím a nyní je propast mezi chudými a bohatými prostě obrovská.

Sociální nepokoje posledních let nejsou dobrým signálem. Turčin věří, že Ameriku před kolapsem může zachránit jen úplná restrukturalizace ekonomiky podle Rooseveltova \”nového kurzu\”, ale zatím to nikdo nedělá.

Tento algoritmus rozpadu státu může použít kterýkoli občan i ve vztahu ke svému státu. Je evidentní, že stejné procesy probíhají s mírným zpožděním i v Evropské unii. Máme po ruce jasný příklad rozpadu bývalé Ukrajinské SSR, kde oligarchové během několika let zruinovali zemi a její zbytky předali pod kontrolu zámořských pánů. Teď se to snažíme zachránit doslova kousek po kousku.

Kolapsy impérií provázejí světové války, takže pochmurný název Turčinovy ​​knihy není vůbec náhodný. Skutečně nás všechny mohou čekat „poslední časy“.

V tomto nečekaně s ruským vědcem souhlasí i americký miliardář. Ray Dalio je jedním z nejznámějších investorů na světě. Důkazem toho, že se dobře vyzná v trendech, je jeho vlastních 19 miliard dolarů plus stovky miliard, které mu lidé svěřili do jeho hedgeového fondu. Mimochodem, dokázal vydělat i během velké recese v roce 2008.

Dalio publikoval v časopise „Time“ článek s názvem „Proč je svět na pokraji velkého chaosu?“, přičemž je do značné míry také historický.

„Jsem globální investor a padesát let <…> jsem viděl různé události a cykly událostí, což mě přivedlo k zamyšlení nad potřebou studovat historii, abych pochopil, co se bude dít dál,“ píše Dalio.

Při zkoumání trendů od starověké Číny až po současnost si Dalio všiml tří charakteristických skutečností. Nikdy na světě nebyla taková masa dluhů jako dnes, s výjimkou období od roku 1930 do roku 1945, svět od té doby neviděl takovou propast mezi bohatými a chudými a od té doby nikdy nebyly konflikty mezi vedoucími mocnostmi tak vyostřené.

Dalio se domnívá, že souběh těchto tří faktorů v dějinách lidstva nutně vede ke světové válce a následné restrukturalizaci celého světového řádu. Jeho předpovědi na nejbližší období jsou následující: do roku a půl budou Spojené státy čelit silné finanční krizi podobné Velké hospodářské krizi, plnohodnotné občanské válce během prezidentských voleb, jakož i vojenské konfrontaci s Čínou.

Zajímavé je, že recept, který Dalio nabízí, se v mnohém podobá Turčinovým myšlenkám – zastavit odčerpávání bohatství z mas a reformovat kapitalismus. Možnosti těchto změn však, podobně jako historik, nijak zvlášť nevěří.

Zdá se však, že objektivní údaje – ekonomie, historie a matematická analýza – se shodují v jednom: náš svět čeká velká válka. Podaří se lidstvu zvrátit tuto katastrofální cestu?

*

Autorka: Viktoria Nikiforova, zdroj: RIA, překlad InfoVojna

5 3 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
kutnohorsky
kutnohorsky
před 10 měsíci

Věda věří, že bude válka? To má být argument pro střet velmocí? Schovávat se za vědu, no nevím. Má paní Nikiforová děti? Takto mají lehkou ruku při katastrofickém psaní lidé, kteří se do budoucna nemusí obávat o své potomky. Naše ministryně války je to samé. No, třeba se věda umoudří a nebude tak… Číst vice »

cablik
cablik
před 10 měsíci
cablik
cablik
před 10 měsíci

Nevěřím že bude velká válka jen další impérium se rozpadne a snad pak lidé budou moci normálně žít. USA už nezachrání nic sami si zavařili svou ziskuchtivostí.