Holocaust a depopulace

Druhá světová válka s genocidou Slovanů a holocaustem Židů patří nejen k nejstrašnějším událostem dvacátého století, ale pravděpodobně celé historie lidstva. Po skončené válce lidstvo hledalo cesty, jak zabránit opakovaní něčeho, tak zrůdného. Vzniklo OSN, konaly se soudy s válečnými zločinci, proběhla denacifikace, bylo kodifikováno mezinárodní právo se zločiny proti míru, a dokonce se stalo v řadě zemí trestné zpochybňovat holocaust.

Přes všechna tato opatření, nebyl od konce druhé světové války ani jeden bez války, a agresory těchto válek byly ty státy, které po válce všechna tato promírová opatření prosazovala.

Historie vzniku a existence fašizmu a nacizmu je prezentována jako jasně ohraničený zhoubný nádor na těle jinak zdravého lidstva. Oproti demokratickému západu stála chorobná Itálie a Německo. Tento zjednodušený, až dezinformační pohled v sobě implicitně obsahuje řadu nebezpečí do budoucna. Skutečnost byla poněkud jiná a svět byl nacizmem zasažen daleko výrazněji.

Britský král Eduard VIII. byl velkým stoupencem Hitlera, dokonce ho i navštívil a po své abdikaci ho podporoval k válce se svou vlastí Velkou Británií. Také v Československu se v období druhé republiky projevovaly silné nacistické tendence. Už řadu let můžeme pozorovat trendy, na tyto nacistické tendence z druhé republiky navazovat.

V USA bylo silné nacistické hnutí a dědeček a otec amerických prezidentů Prescot Bush se podílel na přípravě nacistického puče. Otec jiného amerického prezidenta Joseph Kennedy byl pro přílišné sympatie k nacizmu odvolán z postu amerického velvyslance ve Velké Británii. Mimo jiné byl stoupencem mnichovské smlouvy. Americký generál, známy z přihlouplé písně Vyčítala „Já trvám na tom, že Plzeň osvobodil Patton“ (který nikdy v Plzni nebyl), musel být po válce odvolán ze své funkce vojenského guvernéra Bavorska pro přílišné sympatie k nacizmu a nad jeho smrtí v důsledku autonehody visí otazník.

Po válce si Američané převezli spousty nacistů do USA. Americký kosmický program byl do značné míry dílem nacistických vědců, známá je především role Wernhera von Brauna.  Američané si také dovezli tisíc německých zpravodajců v čele s Reinhardem Gehlenem, kteří vybudovali CIA (Central Intelligence Agency–Ústřední zpravodajská služba). Nezodpovězená zůstává otázka, jaký měli vliv němečtí nacisté na citlivých místech na vývoj americké společnosti.

Po vybudování CIA byli tito zpravodajci poslání zpět do Německa s úkolem vybudovat „demokratickou“ zpravodajskou organizaci Německa. Západoněmeckou armádu budovali v padesátých letech nacističtí generálové. Když byla ve funkci Angela Merkelová neostýchala se na tiskové konferenci opakovat politické cíle Adolfa Hitlera: „Česko se má vzdát své suverenity a k odsunu Sudetských Němců nebyl žádný morální ani politický důvod“. V současnosti stále více slyšíme v Německu a v Bruselu slovník, ne nepodobný slovníku „Mein Kamp“.

Obě západní velmoci protihitlerovské koalice již koncem války zvažovaly a připravovaly možnost spolu s nacistickými vojsky zaútočit na svého spojence Sovětský svaz, a Winston Churchill, krátce po válce svým projevem ve Fultonu, rozetnul planetu železnou oponou a zahalil ji válečným příklopem a strachem z jaderného kataklyzmatu.

Východiskem a základnou, z níž nacizmus a všechny jeho modifikace v celé historii vycházejí je elitářství a pocit nadřazenosti, a to nejen árijská nadřazenost nad Židy a Slovany, a hodnotová fixace na Zlaté tele. V současnosti je dominantní nadřazenost vyplývající z majetku. Hodnota člověka je přímo úměrná velikosti jeho majetku, a oligarchie se ve svých představách považuje za nadlidi.

Fakta v celé historii však potvrzují opak. Ti, kteří lidstvo posouvali evolučně dále byli většinou chudí, nebo se majetku vzdali, a majetek, pro ně byl marginální hodnotou. Jen pro ilustraci připomínám Mojžíše, Buddhu, Ježíše, Diogena, Sokrata, Kanta, Marxe, Masaryka, Ghándího, Beethovena, Mozarta, Janáčka. Naopak majetková elita většinově přivodila v historii zánik svých civilizací svou patologii neúměrně parazitovat na společnosti (Tainter). Také západní civilizace svými elitami parazituje již staletí na zbytku světa až za hranu genocidy a je zodpovědná za morbidní události 20. století s desítkami milionu mrtvých a rozvrácenými životy několika generací. V současnosti se majetkově mocenské elity chystají totéž provést se světovou populací. Současný stav světa, v němž většinu světového majetku vlastní několik rodin představuje evoluční deviaci a slepou uličku pro další vývoj a existenci lidstva. Pokud lidstvo tento stav nepřekoná a nenajde nový systém pro svou existenci, tak skončí jako nevydařený pokus vesmíru (Boha).

Častou otázkou ve vztahu k minulosti je: „Jak k tomu mohlo dojít?“ Jak to mohli lidé připustit? A nyní se náhle ocitáme v situaci, která v řadě parametrů připomíná situace před vážnými událostmi lidské historie, především před 1. světovou válkou. Také tehdy se lidé naivně hrnuli do války s nepochopitelnou bezstarostností. Ti, kteří v současnosti přitakají válce jsou dnes v Česku oslavováni, zatímco Tomáš Čermák citující nositele Nobelovy ceny, amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den války občany své země“, byl v zemi, která deklaruje lidská práva, demokracii a právní stát na návrh státního zástupce Martina Bílého odsouzen na 5,5 roku do vězení senátem s předsedou Tomášem Boučkem.  Kdo by přitom nevyměnil popravu Hitlera a rakouského císaře za odvrácení obou světových válek. Kritikům Hemingwayova citátu přitom nevadí vraždy či pokusy o vraždu organizované zpravodajskými službami (Lumumba, Allende, Castro, Husajn, Kaddáfí).

Oprávněně vyvolává lidské zděšení holocaust Židů a genocida Slovanů za 2. světové války. Tato událost však směřovala „pouze“ na segment lidstva. Přesto, že se to týká události již minulé, je trestné tuto událost zpochybňovat. V současnosti se připravuje událost, a možná již probíhá, která se už netýká pouze etnika, národnosti, ale celého lidstva. Skupinka samozvaných vyvolených rozhodla, že lidí je moc a je třeba jejich počet zredukovat. Tomuto procesu říkají depopulace. Jak je možné, že zpochybňování minulé události, tedy již uzavřené události, je trestné a příprava genocidy-depopulace celého lidstva trestná není? Nejde však jen o depopulaci, ale i o likvidaci států a národů. V historii lidstva se neobjevilo nic tak zrůdného jako jsou vize této skupinky šílenců. V souvislosti s jejich vizemi se objevuje řada otázek.

Jakým právem si tato skupinka osvojuje moc rozhodovat o lidstvu? Vyjádřeno v křesťanské terminologii obvykle ten, kdo si chce přisvojovat Boží moc, je nástrojem luciferských sil. Své vize mocní a bohatí sociopati rozvádějí do plánů na řadě setkání, především v Davosu při jednáních Světového ekonomického fóra. Jednání se zúčastňují politici, přední ekonomové, podnikatelé a pravděpodobně reprezentanti bezpečnostní sféry a zpravodajských služeb.

Mluví o sobě, a také jejich novináři tak o nich mluví, jako o elitě. Elita, podle jakých kritérií? Určitě se jedná o elitu moci, majetku, mediální proslulosti a podle kritérií, které kontrolují (udělování cen, včetně Nobelovy). Určitě se nejedná o mravní a duchovní elitu, dle mravní a duchovní vyspělosti. Toto fórum se prezentuje jako reprezentant zájmů celého lidstva a na tomto mýtu intenzivně pracují všechna jejich média. Ve skutečnosti neprosazují ani zájmy onoho „uváděného“ 1 % procenta, ale spíše zájmy 0,1 % populace. Nebo snad jejich mnohaleté působení nijak nesouvisí se stále se rozevírajícími nůžkami mezi skupinkou nejbohatších a zbytkem světové populace. Toto fórum, tato „elita“ nemá žádný mandát rozhodovat o lidstvu, tím méně o jeho depopulaci. Asi nejpřesnější charakteristika jejich počínání je světové spiknutí šílenců. Platí na ně varování Ježíš:Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci (Matouš 7:15-16). Jaké je jejich ovoce? Karel III., který neustále deklaruje starost o životní prostředí oznámil, že dva dny v týdnu nebude jíst maso, přitom ale neustále léta soukromým letadlem. Proč nejí brouky celý týden? Bidenové pro životní styl s prostitutkami a drogami, parazitují na ukrajinské ekonomice, a americká média a justice dělají vše pro zakrytí těchto skutečností. Ursula von der Leyenová, falený prorok new deal při svém rozcapeném životním stylu a pochybných miliardových kšeftech s vakcínami, vyšetřovaných speciální komisí, tlačí Evropany do nesvobody a chudoby.

A co „elita“ v Česku. Ivan Bartoš říkal voličům „Pusťte nás na ně“. A jaký je výsledek, když ho voliči pustili? Dostal zbytečné ministerstvo, v době, kdy údajně nejsou peníze pro seniory. M. Kupka požaduje od občanů, že se musejí chtít podvolit a Petr Fiala orwellovským news speakem tvrdí, že občané mají právo na regulované informace. Za svobodu slova bojují cenzurou, lidská práva obhajují jejich potlačováním. Přitom do sebe, především v Brně a v Praze, cpou drogy horem dolem, a to doslova. Jistě, řídit stát pod vlivem drog není trestné, na rozdíl od řízení kola či auta.

Jak tato skupinka došla k závěrům Velkého resetu? V době, kdy Čína z důvodů zastavení růstu své populace zavedla politiku jednoho dítěte, stejní lidé, především američtí politici, Čínu kritizovali za porušování lidských práv. To jednoznačně usvědčuje tuto skupinku z pokrytectví.

Hlavním představitelem a mluvčím širšího projektu Velký reset a Nový světový řád, jehož součástí je depopulace, je Klaus Schwab. Je s podivem, že se jedná o Žida, jehož rodina byla postižena holocaustem. Jak si vysvětlit jeho usilování na pozadí rodinné historie? Další viditelnou postavou Velkého resetu a Nového světového řádu (NWO) je George Soros, maďarský žid, který po 2. světové válce odešel nejdříve do Anglie a potom do USA a finančními spekulacemi závratně zbohatnul. Proslavil se akcemi sociálního inženýrství, realizovanými prostřednictvím neziskových organizací a profesionálních disidentů, kterými rozvrací po celém světě demokratické procesy. V řadě zemí je proto nepřijatelný (Izrael, Maďarsko).

Jinou technologii má holocaust a genocida etnika či národa např. Židů a Armenů a jiné technologie jsou nezbytné pro holocaust či depopulaci lidstva. Tyto technologie musí mířit na samou podstatu existence a reprodukce lidstva. Ať v rozměru jednoho lidského života či lidského rodu, základní jsou potraviny, energie a reprodukce, tvořená demografickými procesy a sociálno, jehož součástí je národní identita, národ, kultura s vyústěním ve spiritualitě.

Depopulační destrukce lidstva je proto systémově zaměřena na všechny složky života.

Potraviny. Evropskou unií je vytvářen tlak na snižování stavu skotu, nadnárodní zemědělské korporace vyvinuli plodiny, které nelze opakovaně zasívat, ale musí být znova kupovány od těchto firem. Je vyvíjen tlak na pěstování geneticky upravených plodin a zákaz a regulace přírodního osiva. Tím se potraviny dostávají pod kontrolu, globálních nacistů, realizujících světový „holocaust“.

Energie. Energie jsou podstatnou systémovou složkou života jedince a společností. Proto se často vývojové epochy charakterizují podle typu energie (síla člověka, síla zvířat, vítr a voda, pára, elektřina, atom). Poslední desetiletí hraje významnou roli ropa a plyn. Zvláště v Evropě je snaha pod nejrůznějšími záminkami energie zdražit, ztížit přístup lidí k energiím a ochromit ekonomiku.

Reprodukce-demografie. Rodina je klíčovým mezičlánkem mezi společností a jedincem, a to jak pro biologickou reprodukci, tak pro socializaci nových generací. V lidské historii se ukázala jako nejvhodnější typ rodiny křesťanská monogamní rodina. Proto v projektu depopulace je klíčová její destrukce. Útoky jsou zacílené jak na celek manželské a rodičovské entity, tak na prvky, které jí tvoří, mužské, ženské, rodičovské a manželské role. Značná část populace žije singl, další část žije na „psí knížku“ a z těch, kteří se vezmou, padesát procent se rozvede. Natalita původní evropské populace prudce klesla a je pod hranicí prosté reprodukce.

         Do této krizové situace nastupují novodobé mladé „rudé gardy“ západní civilizace, silně připomínající Mao-Ce-tungovou kulturní revoluci šedesátých let. Obě události spojuje obsahová deviace, fanatizmus, nesnášenlivost a agresivita. Adorace homosexuality, manželství pro všechny (kde to všechno končí, patří sem i zvířata?), 300 pohlaví, uřezávání penisů chlapečkům, operace genitálií holčiček, společné záchody, obchodování s dětmi, adopce bez maminky či bez tatínka, nechutné obscénní exhibice na veřejnosti.

Tím vším je narušen normální přirozený proces demografické reprodukce, alespoň původních Evropanů. Milující se manželé s dvěma dětmi se stávají v západní civilizaci něčím nepatřičným nebo alespoň nepokrokovým, zaostalým.

Dříve se říkalo, když politici byli v rozporu s občany, politiky můžeš vyměnit ve volbách, občany vyměnit nelze. To již neplatí. Součástí depopulace je rozředění, namíchání evropské populace. Po tom, co v jednom spolkovém státě Německa v Durynsku zvítězila ve volbách Alternativa pro Německo, tak se objevily hlasy, že se mělo přijmout více migrantů a urychleně jim dát hlasovací právo. Potom by volby dopadly správně. A co u nás hlasovací právo pro Ukrajince?  On už to Pavel Rychetský nějak vymyslí.

Co masové migraci do Evropy předcházelo? V předcházející etapě pod hesly lidských práv, demokracie a západních hodnot byly vojensky napadeny Irák, Sýrie, Libye, a kromě statisíců mrtvých byly tyto země po všech stránkách rozvráceny a svým způsobem byly občané těchto států jako stádo hnány do Evropy. Tento způsob představuje specifickou, nepřímou kulturní a sociální genocidu, ale i demografickou. Původní evropská populace s její národní a kulturní rozmanitostí, která se v Evropě utvářela tisíciletí je ničena a nahrazována masovou hloupou zábavou bez kořenů v národních kulturách. V čele této evropské debilizace a dekultivace je televizní vysílání.

Tragédií je, že tento proces je organizován zevnitř Evropy zkorumpovanou bruselskou byrokracií a zkorumpovanými „neziskovými“ organizacemi.

Zdravotnictví – biologická válka – genocida. Mezi pozitivním a negativním působením inovace na lidstvo je často tenká hranice. Jaderná energetika oproti jaderným bombám představuje od konce druhé světové války notoricky známou bezpečnostní dichotomii. Obdobnou dichotomii, zatím ne tak reflektovanou, je zdravotnictvím využívaná virologie a vakcinace lidí na jedné straně a biologické zbraně na straně druhé. Pod pláštíkem medicíny se tak může provádět výzkum a mohou se vyvíjet pro člověka nebezpečné látky. Proti komu se pak využijí je již obtížně kontrolovatelné. Dokonce je možné překročit hranici mezi medicínou a zdravotnictvím a vyvinuté vakcíny použít pro „ochranu“ populace v podstatě jako biologickou zbraň. Při ovládání médií není problém svést příčinu třeba na netopýry. V projektu depopulace může vakcinace lidí hrát významnou roli.

 

Nový světový řád a komunizmus. Většinově má česká populace velmi negativní postoj ke komunizmu, přičemž chybně za komunizmus považuje společenský režim, který byl u nás do roku 1989. Prozatím se však česká společnost nijak nevymezuje oproti novému světovému řádu (NWO), jehož atributy jsou oproti vizi komunizmu daleko výraznější ve směru k diktatuře a totalitě. V komunizmu má být vše společné, a společnost se má řídit sama bez státu a jeho represivních složek. V novém světovém řadu mají být lidé zbaveni majetku, ovšem s výjimkou nejbohatší oligarchie a lidé mají být ovládáni světovou vládou a nadnárodními korporacemi.  Komunistická společnost má překonávat odcizení lidí a sloužit k jejich seberealizaci. Nový světový řád má zabezpečovat zájmy nejbohatší oligarchie.

Jak vysvětlit, že národní i mezinárodní právní instituce i jednotliví právníci koncept a realizaci depopulace zcela přehlížejí a jiné mezinárodní instituce jsou dokonce vůči projektu Velký reset a Nový světový řád vstřícné?

V čem se liší a na čem je shoda u minulého nacizmu-fašizmu a současného projektu Velkého resetu? Za obojím je velký kapitál. Při vzniku nacizmu byla podpora velkým kapitálem skrytá, nyní je podpora současného projektu NWO a Velkého resetu velkým kapitálem otevřená.

4.4 7 hlasy
Hodnocení článku
62 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
SunTzu
SunTzu
před 8 měsíci

https://www.youtube.com/watch?v=CDFX7P_OgBw
Kdo neviděl /neslyšel. K ekonomice. Od ekonomiky se odvíjí vše.

reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci

A co si dat velice snadnou otázku. Proč je nacismus a fasismus v Česku nelegální a a komunismzs legální? Historicky lze tyhle ideologie snadno srovnat jednoduchym faktem. Kolik bylo zavražděno lidi v zemích, kde byl přijat komunismus jako ideologie a kolik lidí , kde byl fašismus a nacismus rovněž ideologii. Ve všech případech se jedná o extremisticke ideee… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Chlape k těm moderním historikům co do sebe perete, si střihněte také něco staršího a pak si uděláte obrázek i o tom jaký je rozdíl mezi komunismem a nacismem. Je úsměvné srovnávat tu kterou ideologii podle počtu mrtvých. To by doložitelně byl nejzhoubnější katolicismus. Hromady mrtvých u nacismu také fakticky doložíme. No a u mrtvých milionů Stalinových, nám… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

Toto: (volně) “Každá sebevznešenější idea postupem času do sebe vtahuje čím dál tím méně idealistů a čím dál tím více kořistnických kariéristů, kteří jí využívají ke svému prospěchu.” No a milého Ginzburga, když to všechno sepsal, za to na chvíli zavřeli. Nikoliv komunističtí idealisté, ale komunističtí kariéristé. Pokusil jsem se Vám v krátkosti(?)… Číst vice »

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem mikkesh
reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

Ale naopak. Stalina pokladam za politika, který dokazal mnoho pro udržení Svazu, jeho srovnání ohledně prumyslu, vědy i ekonomiky se Zapadem i za cenu určitých pro občany neprijemnych omezení. Přesně tak, vše se zneuzije pro zisk, moc i zaslepení. Islám , křesťanství, fasismus i komunismus. Idea může být skvělá, ale lze ji snadno zneužít.… Číst vice »

vachav
vachav
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Na takový žvást mohu bohužel pane reagovat pouze takto – blahoslavení chudí duchem,jichž je království nebeské.

reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  vachav

Žvásty jdou v ruku v ruce s lidstvem:
Democida – vraždění páchané vládou (v dobách míru).
Na celkový počet obětí democidy (jež zahrnuje genocidu a hromadné vraždění) v minulém století, který podle výpočtů čítá kolem 174 milionů. Z toho maji na svědomí komunistické režimy přibližně 130 milionů.

vachav
vachav
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Těch 130milionů jste vyhrabal v USTR a nebo u Šafra na Forum 24?
Pokud to nejste schopen objektivně doložit,tak si to strčte někam a nedělejte ze sebe a z nás blbce,vy “historiku”.Srovnávat socialismus s nacismem může hodně jednoduchej člověk.

mikkesh
mikkesh
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  vachav

Tak to dopadne, když reproduktor píše na hajzlu a pod tlakem se mu k psanému numeru obtisknou ještě dvě nuly ze dveří.

reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

He he docela vtipný. Kdy jsi viděl označení toalety dvěma nulama? Ja marně patram v paměti. Jak jsem napsal, jedná se o minulé století … Tohle slovo není mezi občany moc známé, ale přesně vystihuje mnoho opomijenych zločinů. Democida je termín vytvořený politologem R. J. Rummelem pro „vraždu osoby nebo lidí provedený… Číst vice »

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem reproduktor
reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  vachav

http://www.hawaii.edu/powerkills
Zapominate na Činu nebo Koreu. V Číně se vyradil Mao opravdu dokonale.

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem reproduktor
Anonym
Anonym
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Co o tom prosím vás SPOLEHLIVĚ víte?

reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Anonym

Špatná otázka. Otazka by měla znít asi tak. Jak věrohodne informace o democidě v minulém století má zmíněná univerzita. Odkaz jste určitě pouzil. Spolehlivě vim jen to, že umřu.

Karel2002
Karel2002
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

To bychom ale museli také zakázat všechny církve a náboženství.

reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

To už bylo, je a bude … V Číně byl velký rozpor mezi Budhismem, Taoismem a Konficiosmem. Dnes problém vytváří Ujguři (islám) placení CIA.

JK
JK
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Přestože poměřování kvality ideologií počty jejich obětí vůbec nemusí být vypovídající, ani tak, aspoň u nás, vaše teze nevychází. Komunismu se u nás připisuje asi 9000 obětí(popravení + zemřelí ve vězení atd.), za 41 let vlády. Nacistický režim u nás zanechal po sobě 360 tisíc obětí za pouhých 6 let. To jsou přeci zcela… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  JK

To nepopírám, ale zveřejnil jsem pocty za minulé století, které se staly obětí democidy. Jedná se dvacáté století. Neplést si valky, genocidu Slovanů a holokaust!!
Ještě jefmou k pochopeni: Democida je vraždění páchané vládou (v dobách míru) .

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem reproduktor
Primak
Primak
před 8 měsíci

“Po vybudování CIA byli tito zpravodajci poslání zpět do Německa s úkolem vybudovat „demokratickou“ zpravodajskou organizaci Německa.” Zde by se nemělo zapomenout na naše zpravodajce. Spolupracovník Beneše generál František Moravec spolupracoval po válce s CIS – předchůdkyní CIA – v Německu a posílal naše mladé utečence jako agenty-chodce zpět do Československa. Jaký byl jejich úkol? Dnes… Číst vice »

cablik
cablik
před 8 měsíci

Tak to je nejdříve pustili lidem žilou válkou v dnešní době nelze vyvolat světovou válkou tak to dělají mírovou cestou. Jenže tam kde nemají svoje loutky tak tam se rodí nejvíce lidí. Snad se jim ten odporný plán nepovede dotáhnout do konce.

Praded
Praded
před 8 měsíci

Nejkvalitnější článek za poslední rok. Ta prapříčina toho všeho ale nejde napsat. Kdo chce, ten si to v historii vypátrá a kdo nezná historii, nepochopí současný děj.

vachav
vachav
před 8 měsíci

Dokonce i autor tak vynikající a zároveň hrůzné analýzy současného světa se bojí slova kapitalismus jako čert kříže.Přitom vše co popsal má jedinou primární příčinu-parazitický a kontraproduktivní systém-kapitalismus.Je třeba zlikvidovat kapitalismus,jinak kapitalismus zlikviduje nás a celou tuto modrou planetu.Je třeba věřit,že socialismus neprohrál válku,ale pouze první bitvu,jinak Bůh s našimi potomky(a to jsem ateista).Doufejme,že se vyplní… Číst vice »

Prodost
Prodost
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  vachav

Podle toho, co podsunul Mardochej, bankéřský synek, který se odvážil předložit světu k uvěření, že konvertoval k luteránství a kvůli tomu si změnil jméno na Marx, jemuž současné Německo postavilo monumentální pomník v Trevíru, podle jeho “učení” je na vině kapitalismus. Vachave, stálo by za zamyšlení, zda za vším doslova průserem nestojí něco jiného,… Číst vice »

Praded
Praded
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Prodost

Vždyť to jsou všechno Chazaři a jak se říká: Poturčenec horší Turka. Jsou nalezlý ve všech rozhodujících postech a drží jak židovská víra. Zkuste si zjistit kdo jsou Semité a jak se to prezentuje dnes. To je také problém Ruska. Zatím jsou nějak moc podezřele klidní Kchaj Teng v Číně.

maxim
maxim
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Prodost

Prodoste, Marx se zabýval i “židovskou otázkou”, tak si ji od něho nastuduj, ať je ti jeho zesměšňující názor na mamon a židovství jasnější … Podstatou marxismu je historický obrat od degenerace spočívající v tzv. odcizení člověka (od práce a života) s navazující evoluční emacipací člověka (osvobozením z odcizujícího otroctví) s novým celospolečensklým vědomím (nahrazujícím to degenerované primitivní… Číst vice »

Prodost
Prodost
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  maxim

Židovskou otázkou se zabýval, ač sám žid i Hitler. Je otázkou, kterou je třeba zodpovědět, co tím bylo sledováno. Jak Marxem, tak Hitlerem….Snad jednou bude možné se tématem zabývat … K podstatě marxismu jenom toto: Každý “…ismus” představuje totalitu. Logicky! Cestou marxismu nebylo dosaženo ničeho jiného, než celkového odstranění motivace, zaostávání prakticky… Číst vice »

Praded
Praded
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Prodost

Co myslíte, je vůle většiny totalita? No pro tu menšinu určitě. Socializmus nenarazil na nějaký strop, dále se rozvíjet jak vidíte, bylo kam. Pokrok za každou cenu je zhovadilost a nekonečný růst je debilita.

Prodost
Prodost
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Praded

Totalita jako vůle většiny? Nevím, kolik je kterých. Těch pro život špatně připravených, přejících si, aby se staral někdo jiný je však hodně. Skoro bych si na většinu vsadil. Socialismus nenarazil na strop? Ano, narazil. Jenom jsem zapomněl uvést, že se tak stalo v konkurenci s motivovaným prostředím, které, když dosáhlo svého… Číst vice »

Praded
Praded
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Prodost

2.SV, která dopadla opět špatně? Jak měla dopadnout? Nebo máte dojem, že těch 33 let vítězství pravdy a lásky, nás pozvedlo mezi vyspělé demokratické státy? Ekonomicky? Vzdělanostně? Morálně? Nový světový řád? Do dnes nemáme naplněnou ústavu zákonem o referendu, což považuji za nejdůležitější. Jde o to, omezit parazitizmus na co nejnižší možnou míru,… Číst vice »

Prodost
Prodost
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Praded

“špatně” člověče čtěte pořádně!

Prodost
Prodost
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Prodost

Větší část populace není příliš inteligentní, děsí se zodpovědnosti a nepřeje si nic lepšího, než aby jim někdo říkal, co má dělat. Za předpokladu, že vládci nezasahují do jeho hmotného pohodlí a do jeho ctěného přesvědčení, je naprosto spokojená, že se nechá vládnout. ~Aldous Huxley P.S. A to řekl mnohem dříve, než byla… Číst vice »

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem Prodost
SunTzu
SunTzu
před 8 měsíci

Bohužel díky soudcům, jako je dr. Svrček a státním zástupcům, jako je dr. Kandová, mi nepřijde absurdní jen ono rozhodnutí, ale celá naše doba. Ztrácím víru ve spravedlnost, v právní stát i ve zdravý rozum. Jsem ostražitý před vývojem v naší zemi, a zejména stav české justice mne nenechává chladným. Pokud jsou totiž osudy nás… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  SunTzu

Nemusím se unavovat psaním. Napsal jste to za mě. Jinak profesor Sak je skvělý.

reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci

Pěkný článek, jen by mě zajimalo jestli je uznána genocida Slovanů jako holocaust. Čechů se to netýká, protože nejsou Slovani i když si to mnozi myslí. Ano, fasisticky nálady i hnuti v předválečnym Ceskoslovensku byly. Statečný vojak i politik Radola Gajda vadil za 1. republiky, vadil komunistům a vadí i dnes všem co si nevidí na špičku… Číst vice »

tomaskova
tomaskova
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Prapůvod všech Evropanů na východ od Saska je slovanský, takže i Češi mají slovanské geny.

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem tomaskova
reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  tomaskova

Aha a jak jste na to přišla? Zitra jedu do Chemnitz, ktery velice dobře znam a vězte, že maji taky Slovansky geny. Cekal jsem podobnou informaci i reakci a musim zklamat všechny Čechy, nejste Slovani. Jsme velice specifický narod, který jde proti sobě, zaproda stat atd. Nic co by nám meli Slovani závidět.

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem reproduktor
Praded
Praded
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Podle genetického výzkumu je v ČR více jak polovina genů Slovanského původu. Rozhodující je jak se kdo cítí a jak je morálně založený.

reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Dnes jsem byli v Chemnitz a nic. Nakoupili jsme si kuchyň včetně doplňků v Ikei a jeli zpet domů. Ceny opravdu velice odlišné od “český* Ikei.

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem reproduktor
Anonym
Anonym
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Tak to jste to pane reproduktore tak zjednodušil, až jste blbosti sdělil. Na internetu je spousta relevantních informací o genetice, až vám z toho půjde hlava kolem. Samozřejmě že v sobě částečně slovanské geny máme.

reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Anonym

Mam rad jednoduchost a funkčnost. Gajda stejne jako Hacha si zaslouží uznání a rehabilitaci.
Češi maji podstatně vice germanskych genů nez si zdejší mysli a ještě k tomu 35 % z Keltů. Prostě je tomu tak, patrime mezi Rakusany a Němce.

Anonym
Anonym
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Tahle zjednodušená informace je mi už delší dobu taky známa. Když si přečtete další nové informace, tak vás to osvěží. Fakt jednoduché to ROZHODNĚ není.

reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Anonym

To rozhodně není, protoze soudruzi obrozenci tuhle pitomost do Čechů hustili fakt pod tlakem. Tim vznikla nenavist i vuci monarchii.

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Mám obavu, že zejména v době druhé poloviny 19. století k nenávisti r.-u. monarchie přispívala nejvíce monarchie sama. Po náboženském a jazykovém útlaku nastupuje útlak kulturní, politický, společenský, sociální. Kdopak to asi prosazoval, kdo měl v ruce absolutistickou moc, úřady, armádu, policii? České království, coby podružná periferie, s Prahou coby obyčejným sídelním městem místodržitele, v porovnání s Vídní a Budapeští… Číst vice »

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem Haskuv Duch
reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Haskuv Duch

Začneme průmyslem: Československo převzalo asi 70 až 80 % celého průmyslu Rakouska-Uherska, včetně výroby porcelánu a sklářských podniků, cukrovarů, přes 40 % lihovarů a pivovarů, zbrojařských firem, výroby lokomotiv, automobilů a strojů, a také chemický průmysl v severních Čechách. Dalších 17 % průmyslu někdejšího Uherska, které monarchie vybudovala na Slovensku na konci 19. století, rovněž připadlo republice. V 19. sto­letí došlo… Číst vice »

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

A co těmi čísly chcete demonstrovat? Že pokud nemalá část průmyslové výroby v tehdejším stařičkém mocnářství připadla k ČSR, že zde tehdy nemohl existovat nějaký ekonomický a sociální útlak? Ten tu přece byl i za tolik opěvované první republiky… Pletete si pojmy. Opravdu nevím, co mají tato čísla vypovídat o životě v R.-U., které tak vehementně… Číst vice »

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem Haskuv Duch
Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Haskuv Duch

Rproduktor mele pát přes deváté jako ta všemi opěvovaná nablblá Umělá Inteligence. Myslím, že si s námi jeho prostednictvím hrají Rakušanovi zločinci.

mikkesh
mikkesh
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Myslím, že ne. Prostě si přečetl pár “skvostných” historických děl, dvacetiletých historiků. Nevšiml si, že jsou to chlapci kteří se chtějí někde upíchnout, a nebo naopak, ti kteří to zase přepískli před 89. a chtějí dále učit. Rakušanův materiál, to je jinačí podívaná. To jsou ty dětské obraty – Putler, RuSSko … Domnívám… Číst vice »

Karel2002
Karel2002
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Podle mně by se “Rakušanovi zločinci” projevovali jinak než tenhle zdější Reproduktor. Pokud Koudelka říká, že zájem o “extremisty” (opozici) slábne, proč by sem nasazovali provokatéry typu nějakého Mrvy? Já nevím, kolik to tady čte lidí, ale moc to nebude. Vládou to nedokáže otřást.

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Habsburská monarchie měla své civilizační opodstatnění v době, kdy stála proti islámské expanzi na Balkán a do Uher, proti Turkům. Pak už to byl jen donucovací pangermánský spolek, který ignoroval slovanskou většinu v monarchii, utiskoval a vykořisťoval neněmecké a nemaďarské národy uvnitř i vně monarchie.Rozvoj Čech, Slezska a Moravy za průmyslové revoluce byl způsoben přítomností nerostných surovin… Číst vice »

Anonym
Anonym
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Pane, máte nárok na svůj názor. Zde jste pro něj podporu nezískal. Ani forma, kterou jste používal nebyla přitažlivá. Klidný den bez deště přeji….

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Jednoduchost a přehlednost v genech je ve středoevropském prostoru z principu vyloučena. Nejen v Čechách.

Karel2002
Karel2002
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Anonym

Částečně.

mikkesh
mikkesh
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Ano, nebýti Slovanem je zbožné přání většiny zakomplexovaných Čechů. Od Vás bych ovšem takovou ptákovinu nečekal. Že by zase nějaký populární historik?

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem mikkesh
reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

Nemám žádný komplex asi to bude tím, že babicka byla Rakušanka, matka německé školy stejně jako otec. Já němčinu musel na starý kolena dohánět. Jinak děkuji.

mikkesh
mikkesh
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Přesto si nechte za tři stovky udělat test, a vsadím kecky, že Vám vyjde vyjímečná haploskupina R1a, nebo R1a1. Odvození germáni R1b, obvykle nebývají tak sečtělí. I když někdy kravin.

jbskalensky
jbskalensky
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

Ona je to od Reprodukora jen jiná varianta na “”Buďme Češi, ale nikdo to nemusí vědět” (nadporučík Lukáš, Dobrý voják Švějk). Na to “zakomplexovaných” bych dal velký důraz. A někdy bych přidal i “vychcaných”. Za protektorátu se mnoho z nich, kteří měli německy znějící jména, najednou hlásili k německému původu. A ti, co neměli, si… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Stále jste mi nikdo neodpověděl na otázku, jestli genocida Slovanů je holocaust.

maxim
maxim
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Holocaustem je v judaismu označována zápalná oběť …, , to je původní význam …, kdo koho obětoval, toť otázka ….

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  maxim

Slovo “holokaust” je přece z angličtiny a znamená katastrofu. V hebrejštině se užívá slovo “šoa” pro zničení, zlo.

Primak
Primak
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Těžko se domnívat, že ti, co bojovali proti Bolševikům v Rusku, budou milováni od komunistů. Pro koho se angažovali naši legionáři? Tvořili největší sílu západních mocností (ó jak šlechetné od nich, že jsme patřili Západu…)

Lubez
Lubez
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

(

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem Lubez
Lubez
Lubez
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Vaši názoví soukmenovci právě sedí ve vládě a na dalších důležitých postech.
Takže vlastně se dá použít: na stráž soukmenovče.
Nejste náhodou v rodině sudeťáckého pseudohistorika Krystlíka?

Karel2002
Karel2002
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

V ůzkém slova smyslu je holocaustem pouze vyvražďování ŽIdů a snad i Romů.