Konference Budoucnost evropského zemědělství 2023

Martin Čermák
Martin Čermák

Skupina Identita a demokracie v Evropském parlamentu vás zve na pátý ročník mezinárodní videokonference „Budoucnost evropského zemědělství 2023“, která se koná dne 30. 11. 2023.

Konference proběhne online formou a bude živě streamována do facebookové události konference: https://www.facebook.com/events/269431922328319

Přihlaste se na událost zaškrtnutém tlačítka MÁM ZÁJEM nebo ZÚČASTNÍM SE, jakmile začne živé vysílání, obdržíte upozornění.

První přednáškový blok (9:00 – 11:50)
MUDr. Ivan David, CSc., poslanec Evropského parlamentu, koordinátor ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) přednese úvodní slovo;
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., generální ředitel společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a.s., člen představenstva Agrární komory ČR – téma “Budoucnost živočišné výroby“;
Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, Ph.D., Generální ředitelka českého masozávodu SKALIČAN a.s., Česká Skalice, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru – téma “Dosažitelnost potravinové soběstačnosti v zemích EU“;
Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR – téma “Budoucnost českého zemědělství“;
Doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D., vedoucí oddělení Pedologie a ochrany půdy ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze, vysokoškolský pedagog na České zemědělské univerzitě v Praze – téma “Degradace zemědělské půdy a možnosti, jak jí předcházet“;
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., vědecký ředitel společnosti ENKI, o.p.s. – téma “Úloha vody a vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu“;
Nikola Zbořilová, poradkyně Evropského parlamentu ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) – téma “Jsou zájmy zemědělců skutečně zastoupeny na úrovni EU?“

Druhý přednáškový blok (12:30 – 15:00)
Gilles Lebreton, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) – téma “Nebezpečí dohod o volném obchodu pro evropské zemědělství“;
Paola Ghidoni, poslankyně Evropského parlamentu, členka Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) – téma “Obrana tradičních zemědělských produktů proti novým umělým potravinám“;
Elena Lizzi, poslankyně Evropského parlamentu, členka Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) – téma “Nové genomické techniky: Rozhodne se Evropská unie pohlédnout do budoucnosti a vyjít vstříc potřebám zemědělců?“;
Alessandro Panza, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro regionální rozvoj (REGI) – téma “Zemědělství v Evropě: Výzva pro hory“;
Ing. Jan Ulrich, ředitel Zemědělského svazu – téma “Perspektiva evropského zemědělství v kontextu Zelené dohody“;
Sylvia Limmer, poslankyně Evropského parlamentu, členka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) – téma “Z farmy na vidličku: hrozba pro evropské zemědělství“;
Loïc Saliou, asistent poslankyně Evropského parlamentu Aurélie Beigneux pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)- téma “Zákon o obnově přírody – utopický projekt proti potravinové bezpečnosti“.
Immanuel De Reuse, člen vlámského parlamentu, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, Vlaams Belang (Vlámsko) – téma “Zemědělství ve Vlámsku: Hrozba EU“.
Samuel H. Clovis, Jr., bývalý hlavní poradce Bílého domu pro ministerstvo zemědělství Spojených států amerických a doktor veřejné správy – téma “Globální výzva – Světové zajištění potravin v roce 2050“.

Dotazy jednotlivým vystupujícím je možné klást prostřednictvím aplikace SLI.DO (kód AGRI2023) – https://app.sli.do/event/r6z8TLgkTprc8zSXQV8t7h/live/questions?clusterId=eu1