Válka, generální štáb a NATO

Náčelník generálního štábu Karel Řehka na velitelském shromáždění armády 21. 2. a znovu 21. 11. 2023 řekl, že dojde-li ke střetu mezi Ruskem a NATO bude naše armáda jeho aktivním účastníkem od první minuty.

Zdeněk Koudelka
Zdeněk Koudelka

To je z hlediska práva lež. Řehka ji opakuje, snad veden heslem německého ministra propagandy Josepha Goebbelse, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Řehka potvrdil slova francouzského premiéra za první světové války Georgese Clemenceaua, že válka je příliš vážná věc, než aby mohla být svěřena vojákům.

Válku povedou jen ty státy NATO, které do ni vstoupí

NATO je mezinárodní organizace, které nejsou způsobilé vyhlásit válku. Válku nepovede NATO, ale členské státy a každý sám rozhodne, zda se války zúčastní. Severoatlantická smlouva nestanoví automatickou povinnost vstoupit do války při napadení jiného členského státu, neboť stát „podnikne sám a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti“. Slova nutná akce není příkaz vstupu do války.

Kdo a jak za ČR vyhlašuje válku

Nebude-li Česká republika napadena, ale ve válce bude jiný členský stát NATO, nevstoupí náš stát do války od první minuty, ale až po jejím vyhlášení. Ústava přímo neříká, kdo má právo vyhlásit válku, v předcházejících ústavách toto právo měl výslovně prezident republiky. Ústava stanoví, že Parlament má právo vyhlásit válečný stav.

Vyhlášení válečného stavu je předstupněm vyhlášení války, ale teprve vyhlášením války druhé straně se náš stát do války dostane. Nejprve musí o válečném stavu rozhodnout Poslanecká sněmovna i Senát nadpoloviční většinou členů a následně v rámci svého práva zastupovat stát navenek vyhlásí válku jako mezinárodněprávní akt prezident republiky s kontrasignací předsedy vlády. Jiné cesty jsou neústavní.

Každý poslanec, senátor i prezident rozhodne, zda válka je jediná možnost, kterou lze v dané chvíli vyložit jako nutnou akci podle Severoatlantické smlouvy. Některé situace nemusí být jednoznačné. Koho bychom měli podpořit v hypotetické válce řecko-turecké, když oba jsou v NATO? I válka mezi členem a nečlenem NATO nevede automaticky k povinnosti jiných států pomoci, protože povinnost nutné akce máme jen při napadení našeho spojence. Nikoli, když náš spojenec zaútočí či válku vyprovokuje. Ústavní cesta k vyhlášení války vede přes poslance, senátory, prezidenta a předsedy vlády. Náčelník generálního štábu zde nemá žádnou roli.

Spojenectví v obraně, ne v útoku

Severoatlantická smlouva je smlouvou o kolektivní obraně, ne o pomoci v útoku. Pokud nějaký členský stát NATO zaútočí na Rusko, je to jeho válka a my nemáme žádnou povinnost účastnit se jeho útočné války. Stejně jako jsme neměli povinnost účastnit se útoku USA, Německa, Británie a dalších států na Jugoslávii v roce 1999, útoku USA a Británie na Irák při druhé válce v Perském zálivu v roce 2003 či útoku Francie na Libyi v roce 2011. Tyto války členských států NATO nespadaly pod spojenecké závazky dle Severoatlantické smlouvy.

Územní působnost NATO

Severoatlantická smlouva zavazuje pomoci, je-li členský stát napaden v oblasti Evropy, severního Atlantiku od obratníku Raka, Severní Ameriky a území Turecka. Dále pokrývá útok na okupační síly členských států v Evropě. Právo společné obrany zahrnuje i útok na loď či letadlo členského státu ve Středozemním moři. Jiná území pod působnost Severoatlantické smlouvy nepatří.

NATO vzniklo jako obranné spojenectví proti hrozbě útoku komunistického bloku na západní Evropu, později Středomoří a Turecko. NATO nevzniklo za účelem vedení válek jinde ve světě. Američané si toto územní omezení při vzniku NATO roku 1949 vymínili, protože nechtěli být zataženi do koloniálních válek Francie a Británie.

Proto také členské státy nebyly povinny pomoci Británii a Francii při jejich útoku na Egypt roku 1956, Portugalsku, když jeho indická území vojensky dobyla a anektovala Indie v roce 1961, či Británii, když její území napadla Argentina v roce 1982. Jednalo se totiž o Falklandské ostrovy, které jsou v jižním a ne severním Atlantiku. USA uznávají, že i kdyby se po vzoru 7. 12. 1941 opakoval útok na Havajské ostrovy, což je území USA v Tichomoří, nevztahuje se na ně závazek kolektivní obrany podle Severoatlantické smlouvy. Válka USA v Tichomoří s Čínou či jiným státem, není důvod pro náš vstup do války.

O smyslu NATO

V obraně západní Evropy bylo NATO úspěšné, vyhrálo studenou válku. Nebezpečí komunismu zaniklo a sovětská vojska, která v roce 1990 byla v Berlíně, ustoupila o tisíce kilometrů na východ. Proto vznikly snahy po jeho nové roli.

Některé mocnosti NATO se pustily do válek, které nebyly obranou: bombardování Jugoslávie či podíl na 20 leté americké okupaci Afghánistánu. Byť se válkám říká v novém korektním jazyku mírová operace či humanitární bombardování, válka je válka. USA jako vedoucí mocnost v NATO jsou schopny provést útok, ale ne získat podporu všech členů NATO. Například Řecko se odmítlo podílet na leteckém útoku proti Jugoslávii a ne všichni vyslali svá vojska do Afghánistánu. Proti útoku USA na Irák 2003 se vyslovila z NATO ostře Francie.

Původním smyslem NATO byla obrana západní Evropy, ne útočné akce na Balkáně či jinde. Hledá-li se smysl NATO, vraťme se ke kořenům. Je to obrana členských států v Evropě. To, že to někomu nestačí, je důsledkem toho, že chce naše zapojení do různých válek ve světě. Ale není třeba hledat nové aktivity typu světového četníka a roznašeče západních hodnot. Chtějí-li některé mocnosti NATO vést války, ať je vedou pod svou vlajkou a NATO do toho nezatahují. Smyslem NATO je, že jde o organizaci obrannou pro území severního Atlantiku, Evropy a Středomoří.

3.9 17 hlasy
Hodnocení článku
15 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 8 měsíci
cablik
cablik
před 8 měsíci

Ten vojenský panák jen mele hubou dobře ví že žádná válka proti Rusku nebude a uvědomují si to i USA. NATO je pouze poskok v rukách USA stejně jako OSN a další organizace.

vera havrankova
vera havrankova
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

Poslechněte si prosím Marka Obrtela o plánu Steel rosse, z institutu Klause Schwaba . pohnat Slovany proti sobě,státy bývalé Varšavské smlouvy, ty půjdou do boje a západ zajistí výzbroj a výstroj. Tak se Slované vybijí mezi sebou a anglosasé ovládnou celou Evropu!

cablik
cablik
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  vera havrankova

Paní já žiju v realitě a vím jaké jsou vojenské šance USA i Ruska není to proveditelné. Ptali se Putina za jak dlouho bude hypersonická raketa v USA že za čtvrt hodiny Putin odpověděl že dřív. A jejich zastaralé Minutemany by byly sestřeleny a jejich vojenský experti to určitě ví. Naoko machrují a nemají na to. Jinak… Číst vice »

cablik
cablik
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  vera havrankova

Mluvčí Kremlu označil výroky českého prezidenta o přípravách na konflikt za hysterické
https://42tcen.com/entry/mluvci-kremlu-oznacil-vyroky-ceskeho-prezidenta-o-pripravach-na-konflikt-za-hystericke

JK
JK
před 8 měsíci

S tou ušlechtilostí důvodu ke vzniku NATO bych si nebyl tak jistý. Formálně snad bylo založeno k obraně, ale realizovalo pouze útoky. A také v době založení NATO žádný vojenský blok na Východě nebyl, vznikl až o 6 let později, právě jako reakce na vznik NATO. V roce 1949 tak nemohl být vznik NATO vnímán… Číst vice »

kutnohorsky
kutnohorsky
před 8 měsíci

Jen dvě věci. Ano v jaderném konfliktu budeme od první minuty a té druhé se už nedožijeme. Řehka by si to měl jít zkusit na Ukrajinu zatím jen konvenčně. Třeba ho tam vemou něčím po palici a bude klid. V lepším případě by tam mohl šlohnout nějaké pytle na mrtvoly…Tihle by nás měli bránit a ne… Číst vice »

Ludvik
Ludvik
před 8 měsíci

Otázkou tak je, zda se gen. Řehka svým prohlášením, že “dojde-li ke střetu mezi Ruskem a NATO bude naše armáda jeho aktivním účastníkem od první minuty” nedopustil trestného činu “Zneužívání pravomoci veřejného činitele” dle § 158 trestního zákona ? “Za překročení pravomoci veřejného činitele lze považovat taková jeho jednání, jimiž se… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Ludvik

Pane Ludvíku, už to došlo tak daleko, že místo korupce, soudily naše soudy kantýnskou od Nečase, za porušení pravomoci, i když žádnou neměla. Klauni z armády, kteří, místo aby jí poslali do prdele, od ní přijímali rozkazy. No a u soudu, místo toho, aby ty hloupé zelené gumy zašili, figurovali jako svědci. Jestli je… Číst vice »

shoty
shoty
před 8 měsíci

Náčelníkom GŠ by nemal byť šialený magor a hlavným veliteľom armády zelená guma. Ani aktivistka zo skládky.

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem shoty
Hokarc
Hokarc
před 8 měsíci

Pokud k tomu, nedej Bože doje, tak jsi, Řehko, náš nepřítel !

standa
standa
před 8 měsíci

“V obraně západní Evropy bylo NATO úspěšné, vyhrálo studenou válku.” – Nonsens. Výhrou se chlubí USA. Pravda je jiná – nebýt Gorbačova pracujícího se svou kamarilou na rozpadu SSSR, nebylo by nic ani pro USA. Rusko lze porazit jen vnitřní zradou.

tomaskova
tomaskova
před 8 měsíci

Od první minuty je to možná, ale bez nás. Nechť se ten zelený mozek předvede i s pávkem a tou jeho politručkou.

mikkesh
mikkesh
před 8 měsíci

Pane doktore, moc složité. Složité na pablba, který se někde vyjádří, že se máme připravit na jaderný konflikt. Tahle zelená vygumovaná makovice, si asi představuje, že si někde na zahradě vykopeme díru a napečeme buchty. Doufám, že se toho negramota někdo s kamerou zeptá, nejlépe na Silvestra, jak se máme připravit. Pak… Číst vice »