Ajnur Kurmanov: Biologická válka Západu proti Rusku může přejít do otevřené fáze

Biolaboratoře USA umístěné v blízkosti ruských hranic by měly být považovány za vojenské základny USA a NATO se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Vladimir Zotov
Vladimir Zotov

V rozhovoru pro Ukraina.ru to řekl kazašský politik a představitel Mezinárodní koalice pro zákaz vývoje a šíření biologických zbraní Ajnur Kurmanov.

Připomeňme, že podle arménského vydání časopisu “Past” se v Arménii otevírá již třinácté takové zařízení. Podle listu se bude zároveň nacházet v těsné blízkosti ruské vojenské základny v Gjumri.

– Ajnure, pokud jsou informace arménských médií správné, proč potřebuje Arménie na svém území další americkou biolaboratoř? Vždyť, jak víme, v Arménii již funguje více než tucet takových zařízení.

– Domnívám se, že se jedná o formu politické demonstrace, která znovu ukazuje loajalitu vedení současné Arménie vůči Západu a jeho snahu přeorientovat se na něj zcela. Proto je třeba nahlížet na zřízení třinácté biolaboratoře na arménském území jako na další krok v řetězci akcí souvisejících s úplným odcizením Arménie od Ruska. S příchodem této nové laboratoře se tento proces urychluje.

Kromě toho hovoříme o vzniku dalšího centra napětí na jižních hranicích Ruska. Vždy jsem říkal a říkám to i nyní, že tato zařízení by měla být považována za vojenské základny NATO. Vznik nové biolaboratoře v zemi sousedící s Ruskem, zejména pokud je stále formálním spojencem Ruska, znamená bezprostřední zvýšenou hrozbu pro ruský Kavkaz.

Tyto objekty jsou časované bomby, které mohou být vždy použity k destabilizaci Zakavkazska s cílem vytvořit další frontu, vzhledem k neúspěchu těch úkolů a plánů, které NATO budovalo na území Ukrajiny. Arménie je pro ně záložní variantou pro vznik trvalého ohniska konfliktů, “trnem” pro Ruskou federaci z jihu.

– Jak je to v současnosti se vznikem nových amerických biolaboratoří v postsovětském prostoru? Roste jejich počet – a kteří ze sousedů Ruska jsou v tomto ohledu nejaktivnější?

– Ano, jejich celkový počet se zvyšuje. Kromě Arménie se buduje sedmé zařízení BSL-4 v jižním Kazachstánu v Žambylské oblasti. Jedná se o laboratoř čtvrtého, nejvyššího stupně biologického nebezpečí a staví se za peníze Pentagonu. Formálně ho staví ministerstvo průmyslu a rozvoje infrastruktury Kazachstánu, ve skutečnosti – agentura DTRA amerického ministerstva obrany.

Takových objektů je na celém světě jen tucet. Laboratoř se buduje společně s podzemním skladištěm nejnebezpečnějších patogenů – viru Marburg, pravých neštovic, latinskoamerických horeček, viru ebola a dalších nemocí, proti nimž neexistují léky vůbec. Vznik takového zařízení ve Střední Asii je proto stejně jako v případě Arménie dalším nástrojem nátlaku na ruské vedení ze strany Spojených států a zemí NATO.

– Jakému vývoji věnují pracovníci těchto zařízení v současné době největší pozornost?

– Pokud jde o informace o zařízeních na arménském území, jsou zcela utajené. Nikol Pašinjan prohlásil, že přestože všech 12 fungujících laboratoří bylo vybudováno za peníze Pentagonu, jsou majetkem Arménské republiky.

Přesto arménské úřady odmítají svým spojencům z CSTO, novinářům a místním veřejným činitelům poskytnout informace o tom, jaký výzkum se v nich provádí. Dříve bylo známo, že se tam zkoumá antrax, mor, různé horečky a nemoci charakteristické pro Zakavkazsko.

Pokud hovoříme o obsahu dvouúčelových programů, které byly realizovány v Kazachstánu  (celkem jich je dvacet osm a v současné době probíhá dvacátý devátý), pak se v poslední době Američané, stejně jako zástupci ministerstev obrany Velké Británie a Německa, zajímali o témata týkající se opět antraxu, moru a tularémie. Probíhaly práce na studiu možnosti využití velbloudů jako přenašečů nejnebezpečnějších chorob a zkoumaly se typy koronavirů, které infikují zvířata v přírodních podmínkách. Studovaly se také konžsko-krymská a omská horečka.

Je třeba dodat, že už v roce 2013 sbírali Američané v Kazachstánu klíšťata přenášející konžsko-krymskou horečku. Zmíněné biomateriály byly poté zaslány diplomatickou poštou do Gruzie a tam, v Lugarském centru, byly tyto kmeny podrobeny laboratorní modernizaci. Poté byly jako biologická diverze vhozeny na území Severokavkazského federálního okruhu Ruské federace. Tehdejší propuknutí konžsko-krymské horečky bylo způsobeno kmeny modernizovanými v Gruzii. V důsledku toho zemřelo několik lidí, ruských občanů. Jedná se o prokázaný fakt biologického terorismu, který byl proti Rusku proveden v roce 2014 s využitím biomateriálů nasbíraných na území Kazachstánu.

Američané také aktivně zkoumali možnost přenosu patogenů z netopýrů na hospodářská zvířata a lidi. Podotýkám, že se jedná o koronavirus – nikoli o COVID-19 –  ale o ty druhy zmíněného viru, které jsou v přírodě k dispozici.

Probíhá tedy velmi široká škála různých výzkumů. Mimo jiné se zajímají o náchylnost místního skotu k výskytu brucelózy. Navíc –  v době, kdy tyto studie probíhaly, se počet onemocnění brucelózou na území Kazachstánu nenadále zvýšil.

Podobný vývoj proběhl také v Uzbekistánu. Mimochodem, Američané do své práce zapojují mnoho dalších ústavů a výzkumných center, včetně těch z bývalých sovětských republik. Zejména pokud jde o studium velbloudů jako přenašečů nejnebezpečnějších chorob, byly využity ústavy z Uzbekistánu a Tádžikistánu. Američané ani nepotřebují budovat nové laboratoře, protože mnohé bývalé sovětské výzkumné ústavy pracující na základě grantů Agentury Pentagonu pro snižování obranných hrozeb (DTRA) se stávají rovněž subdodavateli programů dvojího užití.

– Jak ovlivňují všechny tyto aktivity epidemiologickou situaci v Eurasii?

– Jak vidíme, epidemiologická situace se zhoršila. To je samozřejmě způsobeno nejen činností těchto biolaboratoří, ale také celkovou degradací systémů zdravotní péče zděděných ze sovětského období. Nedostatečné očkování, likvidace mnoha poliklinik a nemocnic vede ke vzniku příznivé půdy pro šíření různých nemocí, včetně těch, které byly v sovětských letech zlikvidovány.

Pro Američany, Brity a Němce je to samozřejmě velmi výhodné pro jejich experimenty a terénní výzkum. Nejlépe se k tomu hodí republiky Střední Asie a Zakavkazí.

Nejnázornějším příkladem zhoršení epidemiologické situace je explozivní nárůst výskytu spalniček, který zaznamenaly středoasijské a zakavkazské země. Domnívám se, že máme co do činění s typickým prováděním terénních pokusů s použitím toxických kmenů spalniček, které se v těchto regionech dříve vůbec nevyskytovaly. A první takové kmeny byly použity již v roce 2016. Jedná se o dva toxické kmeny, které se nejprve objevily na území Ukrajiny a poté v Kazachstánu, Kyrgyzstánu atd. To opět dokazuje, že tyto kmeny byly vypuštěny záměrně – předchozí vakcíny proti spalničkám proti nim nefungovaly.

Spalničky jsou pro vojenské biology velmi výhodnou nemocí. Skýtají vynikající příležitost sledovat rychlost šíření infekce, zjistit, jak dobře jí dokáží místní zdravotnické systémy čelit, zda místní vakcíny mohou zabránit rozšíření nemoci z ohniska a její změně na pandemii atd.

Dalším příkladem je africký mor prasat, který se v našich zeměpisných šířkách dříve běžně nevyskytoval. Se vznikem těchto nových laboratoří se však v polovině minulého desetiletí objevily první případy a poté využili američtí vojenští biologové šíření tohoto viru k podkopávání zemědělství – především v Rusku a Číně. V letech 2018-19 došlo k velmi vážnému zásahu do chovů prasat v Ruské federaci a v Číně bylo toto odvětví dokonce na krátkou dobu zcela zničeno, protože několik miliard kusů prasat muselo být jednoduše poraženo. Jedná se tedy o formu moderní biologické války – kdy jsou zasažena hospodářská zvířata a zemědělství.

– Co se v tomto ohledu děje nyní na Ukrajině?

– Pokud jde o Ukrajinu, objevují se informace, že se tam vracejí vojenští biologové. Jenže teď už to nejsou jen Američané, ale také Němci. Konkrétně – v bývalých sovětských vojenských podnicích ve městě Šostka se objevili vojáci Bundeswehru, včetně vojenských biologů, kteří prováděli utajený výzkum v protiatomových krytech těchto podniků. Následně se na území Brjanské, Belgorodské, Kurské a Voroněžské oblasti objevilo mnoho různých klíšťat – především encefalitických. Bylo také zjištěno několik pokusů o šíření konžsko-krymské horečky.

Podle odborníků byl loňský rok 2023 abnormální z hlediska počtu klíšťat schopných přenášet encefalitidu i další nebezpečné nemoci. To znamená, že lze předpokládat, že se jedná o přímé zásahy spojené s úmyslným šířením biomateriálu do příhraničních oblastí Ruské federace. Ukrajina tedy byla a zůstává odrazovým můstkem pro podobné agresivní akce proti Rusku, včetně akcí biologicko-vojenského charakteru.

Karikatura z čínského tisku, který se k problému biolaboratoří zemí NATO v okolí Číny a Ruska staví docela jednoznačně

– Jak vážné škody by mohly tyto aktivity způsobit obyvatelstvu Ruska a sousedních zemí?

– Potenciální škody by byly značné. Ne nadarmo umístily Spojené státy a NATO tato zařízení v postsovětském prostoru v blízkosti hranic Ruské federace a nyní i Číny. Mimochodem, je třeba ještě zmínit, že dvouúčelové výzkumné programy se objevují i v Mongolsku, kde již byla zaznamenána ohniska moru a různých horeček, které nebyly pro současné mongolské území typické.

Již jsem se zmínil, že dochází k aktům biologického terorismu a sabotážím zaměřeným na šíření různých nemocí. Současně Američané, Němci a Britové aktivně využili k modernizaci místní sbírky virů shromážděné sovětskými vědci. Metodika biologické války se oproti dřívějšku změnila: moderní vojenští biologové se snaží maskovat použití určitých typů biologických zbraní jako lokální nemoci. To znamená, že například ve Střední Asii vypukne epidemie moru, ale západní odborníci mohou vždy sprásknout ruce a říci: “No, co se dá dělat, bohužel, je to jen přírodní epidemie“.

I v případě výskytu virů, které nejsou pro danou lokalitu charakteristické, je obtížné prokázat, že se šíří právě z těchto zařízení. Nicméně vše nasvědčuje tomu, že západní biolaboratoře se podílejí na aktivním šíření různých typů jak “starých” (ale modifikovaných), tak nových nemocí, které nejsou typické pro místní zeměpisné šířky a jsou odolné vůči jakýmkoli lékům.

Opakuji, že tyto laboratoře by měly být považovány za vojenské základny USA a NATO se všemi důsledky, které z toho vyplývají. To znamená, že mohou během okamžiku přejít z pasivní fáze, v níž se provádějí jednotlivé sabotáže a teroristické činy, do fáze aktivní – tedy do fáze útočné biologické války, kdy budou cíleně rozptylovány a šířeny různé patogeny a viry, které způsobí nenapravitelné škody místnímu obyvatelstvu a zemědělství. Pro příklady není třeba chodit daleko:  kazašský BSL-4, o němž jsme hovořili na počátku. Co by následovalo, pokud by došlo k úniku patogenů z podzemního skladu? Větrná růžice směřuje do Ferganského údolí – okamžitě by to vedlo k humanitární krizi, protože místní systém zdravotní péče by nebyl schopen následky zvládnout. Současně by to způsobilo obrovský nápor uprchlíků, kteří budou spěchat k hranicím Ruska a Číny. Jinými slovy, paralelním úkolem je vytvořit po obvodu hranic s těmito státy zónu chaosu.

I kdyby se tedy přímý útok na tyto pro Spojené státy nepřátelské země nezdařil, Střední Asie a Zakavkazsko se stanou ohnisky neustálých epidemií, kde miliony lidí onemocní a zemřou při zničené ekonomice a sociální infrastruktuře. To bude znamenat urychlení “afghanizace” těchto regionů se všemi z toho plynoucími důsledky.

Jinými slovy, západní laboratoře představují obrovskou hrozbu pro celý postsovětský prostor. Bohužel, zatím podceňovanou.

**

Vladimír Zotov,UKRAJINA.ru (06:29 29.01.2024), z ruštiny pro Novou Republiku přeložila PhDr. Jana Görčöšová

3.1 13 hlasy
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
6 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
mikkesh
mikkesh
před 27 dny

Zákaz vyvíjení, výroby a držení biologických zbraní myslím pořád platí. Chlapcům satanistům jde o hodně. Pokud se podaří křesťanům ustavit inkvizici, je naděje na vysušení té bažiny. Všechno už tu jednou, ne li vícekrát bylo. Současně je ale velice nebezpečné, pokud vyjdou ty hrůzy na povrch, půjde satanistům doslova o život. A proto jako… Číst vice »

standa
standa
před 27 dny
Odpověď uživateli  mikkesh

Ten zákaz je jen na papíře ! Amerika má zákaz biologických zbraní na svém území, ale stejně ho nedodržuje, protože ve Fort Detrick(USA-armáda) na tom neustále pracují, bez ohledu na zákon a na to, že tam měli obrovskou havárii + zahraniční biolaboratoře. Takže zákaz je papírovým tygrem pro USA ! Doplatíme… Číst vice »

cablik
cablik
před 27 dny

Je to to samé jako z jadernými zbraněmi nemohou tím někoho napadnout počasí by to rozneslo do Ruska i Číny. Myslím že by dostali řádnou odpověď to nic nemění na faktu že by ty laboratoře měli být zlikvidovány.

standa
standa
před 27 dny

Západní biolaboratoře je třeba vybombardovat, ale bezpečně ! Či sabotáže atd. Ale bezpečnost udržet především před rozptýlením. Nejlepší je oheň zvenčí do středu -ne obráceně !

Plebej
Plebej
před 27 dny
Odpověď uživateli  standa

Poměrně bezpečná se zdá ta termonukleární. Je docela dobře odzkoušena a funguje! Blbé na ní je jen to, že nad jejím případným použitím lidi (po celém světě) jaksi nejásají. A nebudou. Ale vážně. Světová veřejnost by měla být o problému široce informována, aby zneklidněla. A přiměla své polit. představitele k vyvolání iniciativy, jejímž smyslem bude přepracování… Číst vice »

Praded
Praded
před 27 dny

Jo to jsou ti nejstarší křesťané, možná i potomci Noeho.