Spravedlnost zvítězila: Lidé ve vedení VKM, kteří kryjí léta protiprávní stav v kauze VKM narazili!

Protiprávní hry vedení Vodárny Kladno – Mělník (VKM) pro Veolii vyplouvají na povrch. Toto vítězství je světlo na konci dlouholetého boje proti nekalým praktikám. Dokazuje, že spravedlnost může zvítězit. Nejvyšší soud (NS) nám dal za pravdu po neskutečných 20 letech. Hodnotou navíc je fakt, že NS rozmetal další pochybný pokus vedení městské vodárny VKM krýt protiprávní stav, neřešit ho a protahovat.

Nejvyšší soud potvrdil neplatnost valné hromady (VH) 28.4.2004

Závazný názor NS potvrdil stanoviska zakladatele Nadace PRAVDA O VODĚ, který říká a prokazuje veřejně 20 let. Na VH  byli do vedení městských vodáren protiprávně nainstalováni lidé z konkurenční společností Veolia. (Šverma, Svoboda….). Ti poté zevnitř dané městské vodárny připravili tzv. provozní model  – smlouvy – a díky dalšímu protiprávnímu jednání (v případě VKM po 15. září 2004, což rovněž prokazuje soudu) ovládla Veolia na desetiletí zisky z monopolu prodeje vody v daném regionu na místo městské vodárny.

Nynější rozsudek NS proto znamená další průlomové vítězství v boji proti protiprávním praktikám politiků jednajících v zájmu korporací, které zasahují do života občanů a do správy městských vodáren (zde na Kladensku, Neratovicku, Kralupsku a Mělnicku).

Po dvaceti letech veřejného boje, zákeřných útoků a únavného dokládání pravdy, zakladatel nadace odhalili další díl organizovaného komplotu ve vodárenství v České republice.

Nejvyšší soud navíc detailně rozebral účelovost dovolání VKM

Každý z bodů dovolání VKM pečlivě zkoumal, následně je zamítl na základě pevně stanovených právních principů:

 1. Námitka: Odmítnutí prostoru pro užití § 131 odst. 3 obchodního zákoníku ukazuje na zásadní princip, že argumenty VKM nebyly relevantní v kontextu dané situace. Důvod zamítnutí: Nejvyšší soud neshledal v poměrech projednávané věci důvod pro uplatnění § 131 odst. 3 obchodního zákoníku, což znamená, že argumenty VKM týkající se aplikace tohoto ustanovení nebyly přijaty jako relevantní.
 2. Námitka: Proporcionalita následku vyslovení neplatnosti napadených usnesení. Důvod zamítnutí: Nejvyšší soud poukázal na to, že VKM  přehlíží závěr Ústavního soudu, podle kterého v projednávané věci nejde pouze o zákonná práva stěžovatelky jako akcionářky, ale též o její ústavní právo vlastnit majetek, což odůvodňuje potřebu náležité ochrany menšinových akcionářů. Zdůrazňuje, že ve veřejném zájmu musí být ochrana menšinových akcionářů prioritou nad úzkými korporátními zájmy.
 3. Námitka: Možný zásah do práv získaných v dobré víře třetími osobami. Důvod zamítnutí: Nejvyšší soud uvedl, že odvolací soud správně posoudil, že vyslovení neplatnosti napadeného usnesení valné hromady nemá vliv na platnost úkonů provedených zvolenými členy představenstva, což je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí. Navíc právní akty, které jsou v rozporu se základními principy spravedlnosti, nemohou být tolerovány.
 4. Námitka: Nepřezkoumatelnost závěru odvolacího soudu. Důvod zamítnutí: Argument o nepřezkoumatelnosti závěru odvolacího soudu byl zamítnut, neboť Nejvyšší soud shledal, že napadené usnesení netrpí vadou nepřezkoumatelnosti a je v souladu s právními předpisy.
 5. Námitka: Vada řízení spočívající v překvapivosti. Důvod zamítnutí: Nejvyšší soud odmítl „argumentaci“ VKM  o překvapivosti rozhodnutí, protože VKM  nepředložil žádnou otázku hmotného nebo procesního práva, na jejímž posouzení by napadené rozhodnutí záviselo. Právní systém musí být imunní vůči pokusům o manipulaci a neočekávané manévry.
 6. Námitka: Argumentace týkající se neplatnosti plných mocí a absence relevantního důvodu. Důvod zamítnutí: Nejvyšší soud neshledal „argumentaci“ VKM přesvědčivou, jelikož výklad a aplikace právních názorů odvolacím soudem byly v souladu se závěry předchozího usnesení Nejvyššího soudu. Navíc, polemika VKM s Nejvyšším soudem o neplatnosti plných mocí není relevantní. Zdůrazňuje význam dodržování zásad poctivého obchodního styku a transparentnosti ve veřejné správě.

Jak vidíte NS přezkoumal argumenty VKM pečlivě a shledal je neopodstatněnými vzhledem k právním zásadám a judikatuře.

Co to znamená pro občany?

Tento rozsudek v kauze VKM představuje právní vítězství proti nekalým praktikám organizované skupiny nájezdníků a s ní kooperujícími politiky. Jde o symbol boje za spravedlnost a ochranu práv občanů. Jde o soudní precedens, který slouží jako důkaz toho, že ve svobodném státu musí být vždy na prvním místě ochrana občanů před nekalými praktikami a zneužíváním moci.

Hodnota tohoto rozsudku roste i proto, že za cca měsíc v dubnu 2024 je nařízeno další jednání u soudu a to konkrétně o neplatnost valné hromady 15.9.2004. Na ní byl tunel VKM protiprávně vedením vodárny a nájezdníky realizován. Stávající rozsudek NS podporuje námi soudu ji předložené důkazy.

Karma

Rozhodnutí předchozích soudů víc a více potvrzují, že to co prokazujeme je pravda.

Vedení VKM léta jedná protiprávně, protiprávní stav kryje a udržuje v chodu a toto již pochopil Vrchní soud, Ústavní soud ČR a nyní i Nejvyšší soud.

VKM

VRCHNÍ SOUD a kauza VKM

ÚSTAVNÍ SOUD a kauza VKM

CHCI ZDARMA CELÝ ROZSUDEK NS

Závěr

Ve znamení ochrany občanů a veřejného zájmu se nám konečně daří vykreslil jasnou čáru mezi právní integritou a protiprávním jednáním politiků a  korporátními praktikami Veolie. Děkujeme za vaši podporu. To, že se občané spojují a podporují prosazení transparentnosti a spravedlnosti ve veřejné správě, který ovlivňuje život nás občanů, nám moc pomáhá vytrvat. 

Tento případ je další, který dokazuje, že i když je cesta k spravedlnosti dlouhá a náročná, tak konečný výsledek stojí za to. Společně můžeme lepší a spravedlivý systém správy pro občany prosadit. 

Odkazy na důkazy

 • Toto může pro nápravu udělat vlastně každý – podpis PETICE VODA JE ŽIVOT – ZDE
 • Tunel VKM o co přišli občané Kladenska – ZDE

Externí odkazy

 • Usnesení NEJVYŠŠÍ SOUDU zamítá kroky VKM – ZDE
 • Ústavní soud zamítá ústavní stížnost VKM – ZDE
 • Ústavní soud POTVRZUJE oprávněnost ústavní stížností R. Novotného, který brání VKM – ZDE

**

Zdroj: https://www.pokec24.cz/nezarazene/spravedlnost-zvitezila%e2%9c%8a-lide-ve-vedeni-vkm-kteri-kryji-leta-protipravni-stav-v-kauze-vkm-narazili/

5 9 hlasy
Hodnocení článku
1 komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
riha
riha
před 3 měsíci

Dokud příslušníci soudů a státních zastupitelství neponesou odpovědnost za svá rozhodnutí nebo “rozhodnutí” a jejich následky (“až do těch hrdel a statků”, jak se kdysi uvádělo), dokud na ně nebude uplatňována zásada nulové tolerance k mravnímu selhání a omezené tolerance k selhání profesnímu, dokud nebude možno oslovovat soudce “Vaše ctihodnosti” a nelhat, do té doby budou takováto… Číst vice »