Jan Schneider: Korespondenční volba je protiústavní

Sněmovnou schválený zákon, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony (sněmovní tisk 596/0), jímž se umožňuje tzv. korespondenční volba, je prokazatelně protiústavní, púíše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jan Schneider.

Jan Schneider
Jan Schneider

Na stránkách Poslanecké sněmovny nalezneme tento text:

Ústavní zásady volebního práva

Všeobecnost – stanovuje, že právo volit mají všichni zletilí občané ČR bez jakýchkoliv omezení týkajících se rasy, barvy pleti, příslušnosti k  národu nebo k národnosti, jazyka, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Rovnost – princip, podle kterého má každý volič jeden hlas a váha všech hlasů je stejná. Toto pravidlo se promítá do praktické konstrukce volebního systému, kdy je vyžadováno, aby jednoho poslance volil stejný nebo téměř stejný počet voličů.

Přímost – volba je prováděna přímo voličem. Právo volit nesmí být žádným způsobem převedeno na jinou osobu. V některých zemích je možné volit v zastoupení (Belgie, Francie, Nizozemsko), kde zastupující volič učiní konkrétní krok, ke kterému je pověřen. V České republice toto možné není.

Tajné hlasování – tato zásada znamená, že nesmí být možné spojit voliče s odevzdaným hlasem.

Sněmov[nou schválený zákon, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony (sněmovní tisk 596/0), obsahuje následující ustanovení:

§ 57b
Vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování
(1) Na žádost podle § 57a odst. 2 zašle zastupitelský úřad nejpozději 25 dnů přede dnem voleb voliči identifikační lístek, úřední obálku, doručovací obálku a informaci o způsobu hlasování včetně odkazu na internetové stránky, kde jsou přístupné hlasovací lístky k vytištění. Pokud o to volič požádal nebo neuvedl adresu pro doručení, vydá zastupitelský úřad tyto písemnosti osobně voliči nebo osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče.
(2) V případě volby prezidenta republiky zašle zastupitelský úřad písemnosti pro korespondenční hlasování současně pro první i druhé kolo volby, ledaže volič požádá o korespondenční hlasování jen pro první, nebo jen pro druhé kolo volby.
(3) Identifikační lístek pro korespondenční hlasování obsahuje
a) označení zastupitelského úřadu,
b) číslo identifikačního lístku,
c) druh a datum konání voleb, případně datum konání příslušného kola volby,
d) jméno a příjmení voliče, datum narození a adresu místa, kde má bydliště mimo území České republiky

§ 57c
Korespondenční hlasování
(1) Hlasovací lístek pro korespondenční hlasování si volič vytiskne z informačního systému.
(2) Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Do doručovací obálky volič vloží jím podepsaný identifikační lístek a úřední obálku. Volič, kterému byl vydán voličský průkaz, vloží voličský průkaz do doručovací obálky. Zalepenou doručovací obálku volič zašle zastupitelskému úřadu, od kterého obdržel písemnosti pro korespondenční hlasování.

Ze schváleného zákona je jasné, že zastupitelský úřad vydá konkrétnímu žadateli IDENTIFIKAČNÍ LÍSTEK, který následně volič podepíše (aniž by kdo ověřoval jeho podpis) a pošle zpátky na zastupitelský úřad v obálce, která obsahuje i zalepenou úřední obálku s hlasovacím lístkem.

Jinými slovy, v jedné obálce bude jak identifikační lístek, tak i do zvláštní obálky zalepený hlasovací lístek.
Jenže ústavní zásada zní, že nesmí být možné spojit voliče s odevzdaným hlasem!

Podle schválené zákonné úpravy to však možné je. Stačí rozlepit úřední obálku, což je úkon, který se dříve či později stejně odehraje, byť se budou všichni zaklínat, že nejprve byly odděleny identifikační lístky. To je sice pěkné, nicméně ze znění schváleného zákona je zřejmé, že JE MOŽNÉ SPOJIT VOLIČE S ODEVZDANÝM HLASEM.


Proto je schválený zákon, umožňující korespondenční hlasování, nevyvratitelně protiústavní, což bude muset konstatovat i Ústavní soud, chce-li zůstat soudem ústavním.*

Jan Schneider, První Zprávy

Na podporu Nové Republiky je určen účet ve Fio-bance: 2300 736 297 / 2010

Pokud se rozhodnete přispět, napište do zprávy příjemci, že se jedná o dar.

3.4 10 hlasy
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
7 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Praded
Praded
před 21 dny

Od převratu tady toho bylo tolik protiústavního, že se není čemu divit. Nejhorší je, že se toho všeho účastnila většina těch co byly v nějaké podobě disidenty a jsou jimi znova.

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 21 dny

Proc je maji volit ti,co je neplati? Pak je ti,co tedy v zemi zustali a plati vsechny mozne i nemozne dane,plati za ne…Dobra vycuranost,co?

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 21 dny
Odpověď uživateli  palasovar@gmail.com

Aby to bylo spravedlive,mel by u toho byt poplatek na jejich provoz ( nejsou zrovna lacini)..Ani strany si “nesponzoruji” z clenskych poplatku

Jarin G.
Jarin G.
před 21 dny

Po doplnění Ústavního soudu soudci, které nominoval PePa a schválil Senát, už tento soud nemá s Ústavou ČR nic společného. Třeba ten dvojí metr. Důchodci nemají zákonné právo na valorizaci důchodů, kdežto soudci na to právo mají. Atd. atp. Tzv. ÚS je dnes jen výkonným nástrojem současné státní moci a to nejen české. Soudí… Číst vice »

kutnohorsky
kutnohorsky
před 21 dny

To je všecko hezké. Ale u nás se dá všecko obejít a soudy to ještě posvětí. A ústava? Trhací kalendář pro tuhle vládu šmejdů. Možná, že si pětipitomci až moc namlouvají, že jim to pomůže, ( už vidím Čechokanaďana někde v hlubokých lesích nebo Jihočecho Afričana, na safari, jak tam oba studují kandidátky). Korespondenční… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 21 dny

Ale no tak, pane Schneidere, nebuďte dětina. Kohopak asi na Tržišti 15 zajímá nějaká Ústava. Vždyť je to jen papír. No a  pár pohůnků jen plní direktivu. A aby se to nepletlo, v EU direktivě, říkají vzletně směrnice.

cablik
cablik
před 21 dny
Odpověď uživateli  mikkesh

Však ji ten pyjátský imbecil roztrhal na ty jejich demonstraci liberálním diktátorům je tohle vše ukradené hlavní je pro ně sloužit cizákům.