Řád scvrklé koruny

Avatar
Původní autoři

06. 08. 2014  / Eric Best
V české Ústavě je zakotvena pravomoc prezidenta udělovat vyznamenání. Většina z nich se dává za vynikající zásluhy v oblasti umění, vědy, sportu nebo armády. Občas proklouzne i někdo z byznysu, ale ekonom nebo bankéř jen zřídkakdy. Vzhledem k významu finančního sektoru pro západní civilizaci (o němž jsme psali včera) se zdá jedině spravedlivé, aby se jeho představitelům dostalo náležitého uznání. Prezident by měl guvernéra České národní banky zmocnit k udílení vlastních medailí. Nejvyšší pocty, Řádu scvrklé koruny, by se mohli dočkat ti, kteří tak neochvějně stáli za ČNB, když loni devalvovala měnu, včetně Aleše Michla, Vladimíra DlouhéhoLenky Zlámalové. Řád za zásluhy by pak putoval k Jiřímu Rusnokovi, jenž devalvaci bránil v premiérském křesle, ale část odměny už obdržel… když byl jmenován členem bankovní rady ČNB.