Raketový křižník USA vplul do Černého moře


8. 8. 2014   zdroj

Americký raketový křižník Vella Gulf vplul do Černého moře, praví se v zprávě pro tisk Vojenské flotily USA.

V prohlášení stojí, že cílem plavby je „zajištění bezpečnosti a stability v regionu.“ Podle Konvence z Montreux mají vojenské lodě nečernomořských států právo na plavbu v Černém moři nejvíce 21 dní. Letos toto pravidlo již porušila americká fregata USS Taylor, která překročila termín pobytu o 11 dní.