Washington Post: Ukrajinské armádě nepomůžou ani moderní americké zbraně

Avatar
Původní autoři

9. 8. 2014   zdroj
Nemá smysl, aby Amerika spěchala s dodávkami zbraní ukrajinské armádě. K takovému závěru dospěli novináři amerických novin The Washington Post. Nízký bojový duch a tendence přecházet na území Ruska neumožní ukrajinské armádě vést plnohodnotné bojové akce, i když by byla vybavena moderními americkými zbraněmi. Takový závěr dělají novináři amerického vydání The Washington Post.

Podle autorů článku, jehož překlad uvádí InoTV, ozbrojené síly Ukrajiny nemají disciplínu, soudržnost a profesionalitu. Jako příklad toho noviny uvádějí přechod ukrajinských vojáků přes hranice s Ruskem.

“To, v lepším případě, označuje neschopnost organizovat logistiku a nedostatek operačního plánování. V horším případě to znamená, že zbraně, které Ukrajina získá od Spojených států, se mohou ocitnout v rukou povstalců nebo v Rusku”, – říká publikace.

Ukrajinští vojáci opakovaně porušovali mezinárodní pravidla vedení války tím, že střílela na civilisty, zdůrazňuje vydání. Výsledkem dělostřeleckého ostřelování jsou desítky mrtvých civilistů. Nedávno přišla informace, že náboje omylem zasáhly stomatologické oddělení městské nemocnice, uvedl deník.

Situace je komplikována přítomností nezávislých polovojenských skupin jako například praporu “Donbas”. Navzdory tomu, že tyto skupiny podporují vládu v Kyjevě, vláda nijak nekontroluje jejich činnost. Vojáci těchto jednotek dokonce neabsolvovali žádnou profesionální přípravu. “Americké zbraně se mohou ocitnout i v těchto rukou, a pak nelze důsledky předvídat,” – říká že Washington Post.

The Washington Post poznamenává, že americké zbraně by mohly být použity proti civilnímu obyvatelstvu. Kromě toho, pokud se tyto zbraně ocitnou v rukou proukrajinských ozbrojenců, Washington ztratí právo kritizovat Moskvu za podporu proruských domobranců. Posílením nestátních jednotek na Ukrajině se také zvýší pravděpodobnost, že moc v zemi nakonec přejde na místní “ozbrojené barony.”

I když Kyjev bude moci pomocí amerických zbraní porazit domobrance jihovýchodu, budou muset ukrajinské bezpečnostní složky ještě získat důvěru místního obyvatelstva, jinak vojenská vítězství budou k ničemu, uzavírá vydání.

přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová