Severodoněck: fašisté z praporu “Ajdar” provádějí trestné akce proti pokojným civilistům.

Avatar
Původní autoři

27. 9. 2014 Russkaja Vesna

Informační kancelář Armády Jiho-východu referovala o aktivizaci trestných akcí nacistů z praporu Ajdar proti civilnímu obyvatelstvu Severodoněcka.

Podle svědectví místních obyvatel do města Severodoněck přijeli fašisté z praporu Ajdar a zahájili akce proti místním pokojným lidem maskované nutností prověřit spolehlivost občanů a odhalení osob, které se účastnili v bojích na straně domobrany.