Stop primitivnímu antirasismu!

Avatar
Původní autoři

Lukáš Cvrček
9. 9. 2014
Některé lidi vůbec nezajímá, jaký kdo je a jak se chová. K tomu, aby někoho odsoudili, jim stačí jenom barva jeho pleti. V médiích se pro jejich chování vžilo klišé primitivní rasismus. Tito lidé mají svůj protipól u těch, kterým naopak barva něčí pleti bohatě stačí k tomu, aby dotyčného nekriticky hájili a podporovali bez ohledu na jeho skutečný charakter a způsob chování. Takoví lidé by si plně zasloužili označení primitivní antirasisté.

Jenže tak je média nenazývají, protože primitivní antirasisté naši společnost v současnosti ovládají. Sedí ve vládě, úřadech, školách i médiích odkud pomocí propagandy vydávané za zpravodajství a vzdělávání nebo prostřednictvím zastrašování či rovnou hrubé policejní síly diktují zbytku společnosti svůj pokřivený pohled na svět.

Nyní se ukázalo, že primitivní antirasisté ovládají i některé zahraniční ambasády. Velvyslanci Švédska, Velké Británie a dalších zemí budou z propagandistických důvodů pořádat přátelský fotbalový zápas s týmem FK Junior Roma, se kterým ostatní družstva nechtějí hrát kvůli hrubému a násilnickému chování hráčů a fanoušků tohoto děčínského klubu. Primitivní antirasisty přitom samozřejmě vůbec nezajímá, že také ostatní týmy mají ve svých řadách cikánské hráče a nikomu to nevadí, protože se oproti děčínským chovají slušně. Místo toho, aby se primitivní antirasisté zajímali o skutečný stav věcí, raději se v Děčíně pustili do stavby Potěmkinovy vesnice plné slušných Cikánů, kteří všem okolo podávají ruku, ale zlí čeští rasisté ji kvůli svým předsudkům bezdůvodně odmítají.

Primitivní antirasisté tím samozřejmě nepřispěli k budování rasového souladu, ale jenom naučili dalších pár gaunerů, že se klidně můžou chovat jako prasata. Proč by ne? Vždyť stačí mít jenom správnou barvu pleti a naučit se hlasitě řvát o rasismu, kdykoliv má za špatné chování přijít trest.

Aby to podobní gauneři napříč celou republikou měli ještě lehčí, připravuje vláda zavedení tzv. antidiskriminačních žalob. Ty by na rozdíl od všech ostatních měly být osvobozeny od soudních poplatků a důkazní břemeno by neměl nést žalující, ale člověk nařčený z rasismu. Reálným efektem přitom bude jedině vznik armády profesionálních obětí rasismu, které budou podávat žaloby na každého, kdo se jim znelíbí.

Praktickou ukázku, jaké důsledky přinese tento systém, můžeme najít v anglickém Rotherhamu, v němž policie v průběhu několika let nechala asijské přistěhovalecké gangy beztrestně znásilnit 1 400 dětí. Policisté přitom moc dobře znali pachatele, ale báli se zasáhnout, protože by byli obviněni z rasismu a vyhozeni od policie. U nás sice naštěstí ještě nejsme tak daleko, ale pokud nechceme jednoho dne Angličany dohnat, bylo by dobré se poučit z jejich chyb a hodně hlasitě primitivním antirasistům říct: „Neděkujem, vypadněte!“