Otevřený dopis potomků bílé emigrace vůdcům Evropy

27. 12. 2014     zdrojzde
Už téměř rok ukrajinské události hluboce znepokojují každého z nás, potomky bílé emigrace, tím spíš, že, na rozdíl od lidí kolem nás, máme díky našemu původu přístup k mnohostranným informacím. Znalost nedávné minulosti, především minulosti předrevolučního Ruska, nám dává možnost a také povinnost odhalovat zjevné historické falzifikace, které vedly k současným událostem na Ukrajině. 
Tváří v tvář zvýšenému napětí na Donbasu a v mezinárodních vztazích dospíváme k závěru, že agresivní nepřátelství, rozvíjející se proti Rusku, postrádá racionalitu. Politika dvojího metru překračuje všechny meze.

Kde jsou evropské hodnoty?
Rusko je obviňováno ze všech zločinů, bez důkazů je apriorně shledáváno vinným, zatímco vůči jiným zemím je projevována neuvěřitelná shovívavost, zejména v souvislosti s lidskými právy.

V žádném případě se nezříkáme obhajoby těch hodnot, na nichž nás vychovávali naši předkové, odsouzení k vyhnanství po revoluci v roce 1917. Neodmítáme ani odsouzení trestných činů bolševiků a jejich nástupců ani obnovení historické pravdy o té hrozné době. Ale neznamená to, že se můžeme smířit s každým dnem intenzivnějšími pomluvami dnešního Ruska, jeho vedení a jeho prezidenta, kteří jsou podrobováni sankcím a dehonestováni navzdory veškerému zdravému rozumu. Tento sebedestruktivní pro evropské země a nesmyslný nápad nutí vážně se zamyslet všechny ty, kteří v něm vidí snahu Západu co nejrychleji zabránit rozvoji Ruska, než urovnat krizi na Ukrajině. Obzvláště směšné jsou systematické útoky na všechno, co tak či onak souvisí s “ruským světem”: hovoříme o historických, geografických, lingvistických, kulturních a duchovních reáliích, o velké civilizaci, která obohatila svět a my jsme na ni hrdí. Pobuřuje nás také ostudné zamlčování oficiálními evropskými institucemi a médii brutálního bombardování, které ukrajinská armáda, podporovaná vojenskými skupinami s nacistickou symbolikou, zaměřuje na Donbasu na civilisty a objekty civilní infrastruktury. Takové zamlčování je vnímáno kyjevskou vládou jako poskytnutí plného práva pokračovat v zabíjení a ničení. Po celé měsíce jsou děti a staří lidé zabíjeni nebo těžce zraňováni a vězni jsou podrobováni mučeni. Nyní kyjevská vláda zavedla i kompletní blokádu (plyn, elektřina, železniční spojení, důchody, platy, léky, činnost úřadů, nemocnice, atd.), aby úplně zničila oblast, kterou vydává za součást svého území. A jak by bylo možné neodsuzovat násilí, páchané příznivci Kyjeva ve vztahu k ruské pravoslavné církvi na Ukrajině?! Kněží jsou pronásledováni, jsou nuceni prchat, dokonce jsou zabíjeni; bylo rozbombardováno padesát chrámů, z nichž dvacet bylo zcela zničeno; věřící jsou pronásledováni. Kde jsou evropské hodnoty?

Nemůžeme se smířit s každodenním osočováním současného Ruska
Přes úplné odmítnutí Sovětského svazu nesli těžce naši otcové a dědové útrapy ruských občanů během druhé světové války. Proto my nyní nemůžeme zůstat lhostejnými a němými svědky tváří v tvář systematickému ničení obyvatelstva Donbasu, do očí bijící rusofobie a pokryteckých kroků, které jsou zcela v rozporu se zájmy naší milované Evropy. Pevně věříme, že země, které kdysi poskytly útočiště našim rodinám, znovu vyjdou na cestu rozvážnosti a nestrannosti.

Paříž, Sevastopolská třída 26.listopadu 2014
P.S.

Tento dopis napsali kníže a kněžna Dmitrij a Tamara Šachovští, které podpořila iniciativní skupina “Ruský most”, založená v únoru 2011 potomky bílé emigrace.

Dmitrij Michajlovič Šachovský – doktor historických a filologických věd. “Rossijskaja gazeta” požála Dmitrije Michajloviče o rozhovor.

Které okolnosti vedly k tomu, že jste se se svou manželkou stali iniciátory otevřeného dopisu potomků bílé emigrace?

Dmitrij Šachovskij:
Rád bych zmínil několik momentů. V prvé řadě to bylo znovusjednocení Krymu s Ruskem. Upřímně řečeno, pro nás nikdy nepřestal být ruský a to, že byl poloostrov na nějakou dobu odtržen od Ruska, to byla trvalá bolest. Když se vrátil Krym k Rusku, velmi nás to potěšilo. K našemu překvapení jsme ale viděli, že ne všichni sdílí tento pocit, dokonce i mezi emigrací. Tehdy jsme si uvědomili, že protiruská propaganda a dezinformace ovlivňují nejen Francouze a rozhodli jsme se veřejně se k tomu vyjádřit. Kromě toho nás neuvěřitelně pobuřovalo to, jak líčí události kolem ukrajinské krize západní médiía.

Musím říci, že postoj Ruska, jejího prezidenta v současných mezinárodních poměrech je nám zcela srozumitelný a v souladu s myšlenkami mnohých z nás. Jsme přece vychováni v určitém povědomí ruské minulosti, naší historie.

Pokud jde o mě osobně, věnoval jsem se studiu ruské historie, literatury a vyučoval to na univerzitě ve francouzském městě Rennes. Celý život jsem bránil ty principy, které mně byly předány mými rodiči. Hlavním z nich je jednota ruské země. Proto, když je posilována, jak tomu bylo s Krymem, znamená to, že země se vrací do normálu a je to projevem její vitality.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová
.