Pane dr.Čulíku, brzděte!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa

30. 12. 2014 Czechfreepress
Pan dr. Čulík na svých Britských listech ( http://www.blisty.cz/art/75951.html) dává lekci všem, kteří vidí jisté věci jinak, než on, přesněji jak vidí Muslimy, Pussy Riot a Ukrajinu. Chápu, že ne se vším lze souhlasit, protože jak na jedné tak i na druhé straně je celá řada nesoudných fanatiků, což ovšem neznamená, že se budou paušalizovat a považovat je za zcela scestné a irelevantní. Jde o názor, se kterým se člověk nemusí ztotožňovat, ale má právo jej říkat (F.M. Voltaire)!.
V případě Muslimů si pan Čulík nedělá žádné problémy s několika málo ojedinělými, možná i bizardními názory několika občanů, kteří vyjádřili svůj názor možná v úmyslné nadsázce, možná v nějakém stupni rozhořčení, ale také dost možná z hlediska zásadního nesouhlasu s muslimskou otázkou a problematikou. Pan Čulík se dokonce chytil citovaného názoru, že : “muslimové nikdy neodsoudili teroristické násilí” a aby dodal tomuto ojedinělému , poněkud emociálnímu názoru dostatečnou váhu, doporučil vyhledavač Googlu, kde lze prý najít desítky odkazů na prohlášení vysokých muslimských hodnostářů po celém světě, důrazně odsuzující extremistické násilí muslimů. Někteří čelní islámští duchovní dokonce vydali proti extremismu i muslimskou fatwu.

Je hezké od pana Čulíka, že tak vehementně brání muslimské obyvatelstvo, ale ve své internacionální podpoře zapomíná, že odkaz, kritika nebo odsouzení ústy jistých muslimských duchovních ještě neznamená, že čtenář, který se možná poněkud neadekvátně nebo nepřesně vyjádřil, nemá pravdu. Dovolím si panu Čulíkovi připomenout prohlášení představitelů katolické církve ve Vatikánu k odsouzení pedofilie a jiných sexuálních praktik , kterých se dopouštěli katoličtí (ale i jiní) kněží na celém světě a lze konstatovat, že se tak již neděje? Zcela jistě tomu tak není i přesto, že tyto praktiky představitelé Vatikánu i s papežem veřejně odsoudili. Slovně odsoudit ještě neznamená zastavit, resp. soudně stíhat a potrestat. Takže, i kdyby se muslimští duchovní stavěli na hlavu ještě neznamená, že teroristické a jiné nelidské praktiky u muslimů skončili. Takže, nebezpečí trvá.

Co ovšem pan Čulík, kterého jinak považuji za (někdy až příliš) chytrého a vzdělaného člověka, avšak s poněkud svérázným hodnocením (odmítáním) názorů a posudků jiných, se naprosto novinářsky odkopal konstatováním, cituji: „Zatímco západní strategie vůči zemím v ruském “blízkém pohraničí” je a byla drtivou většinou hloupá sobecká, nekonstruktivní a neefektivní, západní přístup nemůže v civilizovaném světě omluvit ruskou anexi cizího území nebo vyvolání války a zabíjení prostřednictvím ruských jednotek na východní Ukrajině.“ Dlouze a usilovně jsem přemýšlel nad významem těchto slov a jsem na rozpacích, jak je posuzovat. Pokud bych je měl posoudit z hlediska obsahu druhé (tučně vyznačené) části, musel bych si myslet, že pan Čulík ztratil jakoukoliv objektivní soudnost, nebo v opačném případě chce poukázat na fakt, že překlady textů některých ideologů dnešního ruského státu je potřeba doslovně překládat, protože zřejmě ne dost jasně vyjadřují postoje a názory těchto ideologů, resp. s jakým druhem argumentace tu mají čest se setkat (totéž by si však mohli oni myslet o panu Čulíkovi). V prvním případě, pokud to pan Čulík myslí vážně, je buďto nesoudný a zaujatý rusofob, nebo se totálně ztrapňuje novinářskou neznalostí věci, což se mi u tak „moudrého“ člověka, jako je on, zdá být dost nepravděpodobné. Nechce se mi věřit, že by pan Čulík neznal reálnou geopolitickou situaci a problematiku Krymu, která vedla k tzv. anexi Ruskem, protože takovou, z prominutím pitomost, nemůže vyslovit člověk jeho formátu.

Stejně neadekvátní a nepravdivé konstatování se týká vyvolání války a zabíjení prostřednictvím ruských jednotek na východní Ukrajině! To se mi snad jenom zdá, že by toho byl pan Čulík schopen! Čím může pan Čulík doložit tvrzení (jeho obvyklé zpochybňování vůči dopisovatelům), že válku a zabíjení na východní Ukrajině vyvolali ruské jednotky, potažmo Rusko? To si fakt pan Čulík vůbec neuvědomuje, jak neobjektivně a lživě fabuluje celý vývoj událostí na Ukrajině? Nebo snad chce popřít účast USA na ukrajinských událostech? Pan Čulík tam snad byl, nebo má úředně potvrzené, že to byli Rusové, kdo začali s Majdanem? Možná, že by mu poradil pan Schwarzenberg, ten tam byl!

Pozoruhodně, či spíše obezřetně se také vyjadřuje na adresu „některých“ kyjevských politiků, kteří prý pod tlakem událostí nejednají zrovna rozumně a chovají se ideologicky a doktrinářsky přesně tak, jako někteří čtenáři Britských listů (to je opravdu neskutečné, k čemu je schopen pan Čulík učinit přirovnání, podle mého názoru je to hrubá urážka čtenářů BL). Nicméně, je to velká poklona „některým“ kyjevským politikům, kteří se zřejmě podle pana Čulíka ani náznakem neotřeli o Pravý sektor, nacionalistické, fašistické nebo benderovské tendence! O něčem takovém přece nemůže být v kyjevském vedení (rozuměj vládě) ani řeč! Zkrátka, úplní svatoušci!

Korunu však pan Čulík nasadil docela stupidní otázkou, kde prý vzali čeští ideologičtí „zaslepenci“ představu (já se ptám, kde vzal právo nazývat lidi s jiným názorem „zaslepenci“), že členky Pussy Riot jsou “poběhlice”. Bože, jak je pan Čulík útlocitný vůči možná nepřesně vyjádřenému charakteru těchto „umělkyň“! Nebo se snad měli čtenáři přímo vyjádřit, že jsou to „politické děvky“? Nevím zda je pan Čulík schopen, resp. ochoten připustit, že je rozdíl mezi punkem a provokativní pornografií, resp. věcně vyvrátit, že žádné pornografické akce Pussy Riot nepořádají (důkazy viz vyhledavač Googlu). Odvolávat se na šosáky je pak stejné, jako bych se odvolával na dr. Chocholouška, který by potvrdil bezúhonný zdravotní stav pana Čulíka! K jisté zdravotní anomálii mohlo totiž u pana Čulíka dojít když tvrdí, že Pussy Riot jsou součástí levicového, antikapitalistického a antiutoritářského hnutí. Jsem laik a tedy nevím, zda něco takového jako antiutoritářské hnutí existuje, nebo to mělo být antiautoritářského hnutí, ale panu Čulíkovi je to zřejmě jedno, důležité je, že je uměl správně zařadit do nějaké jemu vyhovující škatulky a nenechat je, chudinky, tak nactiutrhačně pomlouvat!

Ale abych panu Čulíkovi stále jenom něco nevyčítal nebo jej kritizoval, musím také pozitivně kvitovat, že má pravdu. Na závěr svého článku totiž říká, cituji„ Člověk je nucen jen opakovat do zpitomění, že skutečnost je vždy složitější a pokud si ji zkreslujeme, abychom vyhověli svým ideologickým předsudkům, škodíme jen sami sobě, protože se dostáváme do imaginárního světa virtuální reality.“ Tleskám, to tedy pan Čulík vystihl naprosto přesně. Lze jenom doufat, že se svých slov bude také držet!