Potřebujeme Českou televizi?

Avatar
Původní autoři

Petr Meduna
25. 12. 2014  Vaše věc

Česká televize dneška je typickým produktem uplatňování zásady leninského dekretu o půdě. Kdo na půdě pracuje, toho půda je, zformuloval Lenin. Kdo na Kavčích horách pracuje, toho Česká televize je, můžeme přesně vyjádřit situaci panující zejména ve zpravodajství formálně veřejnoprávní instituce.

Česká televize rozhodně nepřináší objektivní a vyvážené zpravodajství. Řadou způsobů naopak sama – na domácí scéně – situaci utváří. Stačí se podívat na úvod Otázek Václava Moravce, kde zazní „a o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?“. Stejně jako v případě kampaně proti Jiřímu Paroubkovi a dnes proti Miloši Zemanovi se fakticky podílí informováním o akcích na jejich organizování. Je snad dnes dán stejný prostor stoupencům M. Zemana, jejich vyjádřením a akcím?

Česká televize a její publicistika je dlouhodobě nástrojem jednostranné propagandy. Bylo tomu tak třeba se vstupem republiky do NATO, v souvislosti s referendem o vstupu do EU nebo v případě americké radarové základny. V těchto případech, pravda, šlo souběžně o vládní propagandu. To je ale lhostejné. K tomu ČT zřízena nebyla. Není státní televizí a platí ji občané.

Nyní jsme již rok svědky naprosto jednostranného informování o událostech na Ukrajině. Jistě, za těch dvanáct měsíců dokonce i Česká televize pozvala např. Jiřího Vyvadila do pořadu Interview. Nicméně v takových případech, zde v osobě redaktorky Z. Tvarůžkové, je zřejmá předem připravená manipulace rozhovoru. Že se to v případě Vyvadila nepodařilo je jiná. Vskutku úchvatný je potom jednostranný výběr hostů např. na kanálu ČT24, ať již jde o tzv. odborníky nebo o všem píšící novináře.

Nechci rozebírat podíl České televize na volebních kampaních, kde jistě je možné stanovením formátu mnohé dosáhnout. Napadne ale třeba, jak se ČT podílela ve chvílích vzniku TOP 09 na zformování této strany. Konečně M. Kalousek je takovou hvězdou, že ani dnes se snad jediný problém neobejde bez toho, aby od ČT nedostal prostor k jeho okomentování.

Průzkum společnosti SANEP letos na jaře ukázal, že informace zpravodajství České televize považuje za důvěryhodné (ano či spíše ano) 57,9 procenta respondentů. V předchozím průzkumu v roce 2010 to bylo o 30 procent víc. Zcela šokujícím údajem průzkumu potom je, že Česká televize je ze všech médií vnímána jako ve zpravodajství názorově a informačně nejvíce ovlivnitelná z pohledu zájmových politických a finančních skupin.

Jaké jsou to skupiny? Že by snad Zdeněk Bakala, „jehož“ redaktoři jsou obvyklými hosty zpravodajství? Ale jehož jméno bylo naprosto bezprecedentně vystřiženo z vystoupení Miloše Zemana, když zaznělo vedle Viktora Koženého? Nejtragičtější ovšem je, že z Kavčích hor k tomu zaznívají pouze falešné výmluvy. Jak asi manipulují s jinými informacemi?

Veřejnost, která je formou koncesionářských poplatků, odváděných pod nemalou sankcí, nucená platit provoz České televize, začíná z působení leninských obhospodařovatelů mít nemalou pachuť. Nic víc nemůže pocity vyjádřit, než kolující bonmot, že „Pravda začíná tam, kde končí signál České televize“.

V souvislosti s přípravou nového mediálního zákona je třeba si položit dvě zásadní otázky, které zazněly na facebooku. Potřebujeme tedy českou televizi? Odpověď je, že ano. Druhou otázkou je, zda potřebujeme Českou televizi. Tady odpověď zní stejně jednoznačně: ne.

(Poznámka V. Dvořáka: Na rozdíl od autora, který přesně vyjmenovává hlavní zločiny, které páchá vedení ČT na svých divácích a tím i na české demokratické společnosti musím zdůraznit, že Českou televizi potřebujeme. Ale musí se zásadně změnit. Musí odejít hlavní režiséři manipulace v redakci Zpravodajství (šéfredaktor Mrzena, ředitel Šámal), musí také odejít editoři a někteří redaktoři – oni denní dělníci manipulace, lhaní a spiningu. Musí se také změnit výběr generálního ředitele, který je v současnosti volen Radou na základě dohody momentálně vládnoucích politických stran. Ale my víme, kdo vládne vládnoucím stranám a jaký měly takové kompromisy výsledek). Musíme vymanit Českou televizi z drápů různých mocenských a ekonomických mafií a vrátit ji občanům.

Navrhuji, aby
1/ občané volili členy Rady v přímém lidovém hlasování (například za každý kraj 2 nezávislé osobnosti),
2/ Rada měla rozšířené pravomoci (např. aby mohla prosazovat i témata, kterým se vedení ČT záměrně vyhýbá (a věřte, je jich dost),
3/ hospodaření televize podléhalo kontrole nezávislé odborné instituce – např. Nejvyšší kontrolní úřad.

Napadnou-li vás další řešení, sem s nimi.

Jen prosím vás neříkejte, že se bez ČT obejdeme. Uvědomte si, že nám pak zůstanou ještě horší varianty a v ohlupování lidí tu bude vynikat primitivní propagandistický pohled NOVY a Primy. Děkuji pěkně, to určitě nechci!)

Ostatně, další demonstrace proti lhaní, manipulacím a cenzuře v ČT je svolána na 25. ledna 2015 na Kavčí Hory před budovu Zpravodajství. Podrobnosti na facebooku a dalších nezávislých serverech.)