Už víme, proč ČR v OSN nepodpořila rezoluci proti heroizaci nacismu!

6. 12. 2014
Podání podle zákona 106/1999 Sb. – Žádost o informaci:
Žádám o informaci ve věci hlasování ČR V OSN o rezoluci “boj s heroizaci nacismu”. Jak zástupce samostatného a suveréního státu České republiky hlasoval a proč tak hlasoval.

Pokud jste stanovisko k uvedené problematice zveřejnili, prosím o odkaz kde si jej mohu přečíst.

Děkuji za odpověď.
 
Ladislav Grulich

Tiskový odbor/Press Department
Skupina pro poskytování veřejných informací/Public Information Group
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1

A máme to. Česká republika nepodporuje rezoluci proti heroizaci nacismu, protože není komplexní!
Komplexní patrně bude, až ji podpoří USA. Kdy to bude, těžko říci, protože nyní pro USA pracuje vedení Ukrajiny, která se hlásí k odkazu nacisty Bandery a pomníky staví nejen jemu, ale i dalším nacistům. Za zájmy USA bojuje soldateska pod prapory s hákovými kříži a dalšími nacistickými symboly. USA nevadí nacistická prohlášení představitelů Ukrajiny, nevadí jí pomníky nacistům v Lotyšsku a Estonsku.

Vrána k vráně sedá a proto bude třeba bojovat proti nacismu komplexně, tak, aby tento boj zahrnoval nejen nacisty, ale i jejich příznivce a podporovatele neboť oni nacismus heroizují a označují ho za boj za demokracii a proti totalitě a přitom sami podporují a šíří nebo pomáhají šířit ty nejhrůznější diktatury.

Čím jiným než heroizací nacismu je “zpravodajství”, které převrací na ruby skutečné události na Ukrajině a v dalších zemích v nichž nacismus klíčí nebo už vládne a přináší teror a další své plody.
I. David

Moje možná odpověď MZV (kdyby to mělo smysl) by byla:
 

 Vaše odpověď je vyhýbavá, deklaruje jak se “team” současného ministra zahraničí zřekl aktivní české diplomacie a rozvíjí služebnou diplomacii, jak ji známe z dob totality. Je to výsostný hazard s českou státností, s českým národem, a je to zrada českých zájmů (v boji s německým nacisem padlo 350 000 československých občanů a jsme na 5. místě v počtu obětí na jednoho obyvatele). 

Naplňuje se prohlášení p.Zaorálka, že nebudeme zlobivé děcko EU. Z toho mi vyplývá, že čeští diplomaté např. v OSN mají úlohu roztleskávaček svého týmu EU-USA-NATO na dipolmatickém hřišti. Jestliže se diplomacie k něčemu takovému propůjčí, stává se nedůveryhodnou a ztrácí kredit. Na diplomatických jednáních má takový diplomat právo jen na souhlas s návrhy přicházejícími z jednoho směru. Na vlastní názor a prosazování národních zájmů mu bude vždy řečeno NE (viz Mnichov 1938).

Toto zjištění je pro mne jako českého občana velmi ponižující. Myslím, že máme právo na prosazování českým zájmů ve své zahraniční politice a určitě na to máme mnoho poctivých a kvalitních diplomatů, ale činnost ministra a jeho “teamu” je diskvalifikuje (my máme jen havloidní povinnost zlomit si nohu, když pan McCain upadne v New Yorku).

K “potřebě komplexnosti přístupu” – toto je v manažerské praxi oblíbená metoda jak problém odložit a neřešit, respektive jak nositele návrhu řešení problému “znemožnit”. Praktický život ověřil, že se problém musí řešit postupně a zaměřit se musíte vždy na jeho hlavní část. Tím hlavním problémem je hrozba světového válečného konfliktu, reinkarnace a heroizace nacizmu v Evropě (nacizmus již opět žije, ten není potřeba oživovat = DSSS) a jeho neonacistická infiltrace do mocenských struktur a do politických stran v ČR. Bohužel, zřekli jste se možnosti vytvořit společně s Ruskem jednotnou linii proti nacismu. Poplivali jste nepředstavitelných 60 mil životů lidí, kteří padli za druhé světové války. Vadí Vám že to byl Sovětský svaz který v Evropě porazil fašizmus. Svou nečinností přispíváte k šíření nacismu v Evropě.


S pozdravem 

Ladislav Grulich, Ostrava