Patriarch Eliáš píše Graubnerovi: O pomoci vrahům

Avatar
Původní autoři

17. 1. 2015  dopis do redakce

Do redakce nám přišel dopis s prosbou o uveřejnění. I když některé jeho pasáže jsou kontroverzní (obsedantní fascinace homosexualitou), dovolujeme si ho předložit našim váženým čtenářům s přesvědčením, že i tento pohled na ukrajinskou krizi a na 5. kolonu uvnitř české společnosti mnohým pomůže otevřít oči:

Vážená redakce,
dáváme Vám k dispozici kopii dopisu týkajícího se aktuální situace na Ukrajině, a prosíme o jeho zveřejnění.
Děkujeme.

S úctou

Sekretariát Byzantského patriarchátu
– – – – 

Adresát:
Jan Graubner
Arcibiskup
Olomouc

Odpověď arcibiskupu Graubnerovi

Vážený pane arcibiskupe,
v titulku Vašeho rozhovoru pro Parlamentní listy je napsáno: Politici nechtěli podpořit Ukrajinu, tak se do toho pustila naše církev!

Koho vlastně mají ty tři kamiony, které jste spolu s Charitou v Olomouci nasbíral, podpořit? Lidi, kterým byly na Donbase rozbombardovány jejich domy a kteří ještě zůstali naživu? Ne! Ty lidi odstřeluje a bombarduje ukrajinská armáda s duchem fašismu. Pomoc katolíků z Olomouce je ve skutečnosti dána těm, kteří zabíjí civilní obyvatelstvo Novorossijské republiky, která se po referendu oddělila od Ukrajiny. Ptám se: Když se Slovensko oddělilo od Česka, šli tam na ně Češi s tanky a bombami? Anebo když se oddělila Ukrajina od Sovětského svazu, poslalo Rusko na Ukrajince trestné čety jako na teroristy? Nic takového. Vše se řešilo mírovou cestou. Vy ale tuto válku ospravedlňujete frází, že je nutno podpořit hospodářské sankce proti Rusku, které podle Vás okupovalo kus Ukrajiny. Vy podporujete nejen sankce, ale i samotnou válku! Zamlčujete, že jí předcházel nezákonný puč, který podle amerických technologií proběhl už asi v 10 zemích včetně Ukrajiny s cílem svržení zákonných vlád. Na Ukrajině šlo o svržení zákonného prezidenta před uplynutím jeho kadence. Proč nealarmujete, aby byly uvaleny sankce na USA?!

Oč v této válce jde? Je to boj za obnovu morálních hodnot a křesťanství, anebo za jejich totální likvidaci? Odpověď je jasná. Tam, kde je uzákoněna priorita homosexualismu, kde jsou rodičům kradeny děti a rodiče posíláni za to, že chrání své děti před homosexuály a pedofily do vězení, tam jde o zničení rodiny a křesťanství. Řeč o nějaké lásce a toleranci je pak jen pustou frází! Takže i Vaše fráze o lásce a početných rodinách jsou jen klamem, za nímž brzy nastoupí otřesná realita. Nyní kupujete lístky do divadla početným rodinám, ale zítra jim budou brát děti podle nových juvenilních zákonů a nové antimorálky „lásky“, která bude synonymem homosexuální diktatury a devastace.

Na Ukrajině tuto novou ideologii sebezničení a pohřbu katolické církve a křesťanství prosadil kardinál Huzar spolu se svou zednářskou skupinou „1. prosince“. Vy toužíte být českým Huzarem i s láskou k Lions clubu a jeho starším bratřím?! Místo toho, abyste vybízel Huzara a Vatikán k urgování mírového jednání, podporujete válku a navíc obviňujete politiky, že prý jsou lhostejní a bez ideálů, protože se neopičí po Vás a netancují, jak Vy pískáte.

Český národ a zřejmě s ním i katolíky nazýváte „stádem hlupáků“. Dovolím si v závorkách upřesnění Vaší citace: „Napřed se ptám, kdo je ten český (katolický) národ? (otrávený herezemi antievangelia, za něž dle Gal 1,8-9 dopadá Boží anathema.) (Katolická) společnost či obyvatelstvo se jeví tak, jak se chovají jeho (církevní) představitelé a jak ho manipulují a prezentují (církevní) média. Někdy vypadají jako stádo hlupáků, které se ovládá (náboženskými frázemi) a sliby a dojí prostřednictvím vychytralé reklamy (o ‚lásce‘ a ‚míru‘). Tento pohled (na katolíky) není moc radostný!“

Příklad neradostného pohledu: Do města X. na Ukrajině přivezli rakev tzv. hrdiny z fronty. Lidé, zfanatizovaní církevníky, hrob zasypali tisícem karafiátů a kněz o zemřelém tvrdil, že je svatý a mučedník a že už je v nebi. Jenže 5 dní po pohřbu se onen údajně padlý vrátil. On ještě se dvěma dalšími podle rozkazu čekali v mrazu v zákopech tři dny, až je zajali místní povstalci. Ti jim dali najíst, dali jim oděv a peníze na cestu domů. Jaká ale byla reakce zbožných katolíků, když se „padlý hrdina“ vrátil? I ti nejbližší se na něj dívali jako na zločince a dezertéra a raději by ho viděli mrtvého, a to dokonce i vlastní rodina! Opravdu, „tento pohled není moc radostný“! Nestala se Huzarova církev postavená na herezích a zombování nebezpečnou sektou?

Pastor Turčinov povzbuzován Huzarem začal válku a nyní připravil už čtvrtou mobilizaci. Dnes masmédia podávají informace: „Čtvrtou vlnou mobilizace se má získat 100.000 vojáků ve věku od 25 do 60 let. Nikdo nemůže odmítnout nastoupit ani ženy zdravotnice či specialistky ve věku od 25 do 50 let…“ To, že žena, matka, má doma dvě malé děti, nikoho nezajímá! Přece podle Huzara musíme bojovat, dokud nevyhrajeme!

Další citace z internetového zpravodajského portálu ZIK: „Při čtvrté vlně mobilizace už nebudou bosí či nazí vojáci…“ To prý před tím zavinila rodina, protože nedala dobré ošacení a nekoupila neprůstřelné vesty svému synu či manželovi. „Nyní tomu už bude jinak díky mezinárodní pomoci z Kanady.“ Ještě zapomněli doplnit: „A díky pomoci arcibiskupa Graubnera a Charity z Olomouce.“

Tímto gestem třech kamionů z Olomouce byla očištěna „nedobrá“ reputace před USA, kterou podle Vás zavinil český prezident. On odvážně ukázal na pravdu, že jde o občanskou válku. Dal najevo, že Česko nemíní podporovat toto nesmyslné vraždění na Ukrajině. Proč jste i Vy, pane arcibiskupe, neřekl jasné slovo: „Válečný konflikt je třeba řešit mírovou cestou!“? Vy ale podporujete demagogii kardinála Huzara: „Nevzdávat se, je třeba bojovat, dokud nebude vítězství!“ Podobné heslo i ducha měli fašisté. Tento „mírový“ program Huzara přišel na Ukrajinu podpořit i papežský legát, kardinál Schönborn. On ve jménu papeže povzbudil vládu: „Ukrajinci, vydržte v boji!“ I Vy v podobném duchu vyhlašujete: „Politici nechtějí podpořit Ukrajinu (v občanské válce), proto se do toho pustila naše církev…“

 Slavnostní shromáždění obyvatel Luhanska při vyhlášení Luhanské lidové republiky

Jsem ale přesvědčen, že mezi biskupy v ČR je více než polovina těch, kteří nechtějí podporovat tuto vyvražďovací válku. Oni s Vašimi názory o „lásce“ nesouhlasí, protože jde o zločiny na lidech a prosazování celosvětového konfliktu.

Ptám se Vás, pane arcibiskupe: A co smrt, Boží soud, a věčné peklo za zločiny proti lidskosti, za zabíjení Krista v duších maličkých (Mt 18,6), za antievangelium (Gal 1,8-9)?! To peklo je místo pro církevní farizeje, kteří ukřižovali Krista i pro apoštola Jidáše, a to je připraveno i současným církevním farizeům, mezi něž patříte i Vy. Jak obstojíte před Božím soudem za Vaše masové klamání věřících duchem antikrista a mantrami o lásce? Tam knihy se skrytými záznamy z života budou odkryty (viz Zj 20,12). „Kdo není zapsán v knize života, bude vržen do ohnivého jezera.“ (Zj 20,15)

Vy jste se „se svou církví pustil“ do časného i věčného pekla. Zastavte se! Probuďte se do pravdy a reality a čiňte pokání, dokud je čas! Vy před Božím soudem řeknete: „Copak jsem stále nemluvil o lásce?“ Nechtěl bych v hodině smrti slyšet Kristův hlas: „Neznám tě, odejdi do ohně, který je připraven ďáblu a jeho démonům.“ (Mt 25,41)

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského všeobecného (katolického) patriarchátu

Doněck 14. 1. 2015
monastýr Voskresiňa, Novorossija

vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com
 

Kopie:

Parlamentní listy
Prezident a politici ČR
Biskupské úřady ČR a SR
Masmédia