Porošenko bude mít vlastní armádu

Avatar
Původní autořiAlexandr Zubčenko

31. 1. 2015    zdroj
V Administrativě prezidenta (AP) Ukrajiny je naplánováno vytvoření tzv. “vojenské policie.” Tato nová silová formace, jež by mohla mít 25 tisíc osob (možná i více), by měla být podporou Porošenkova režimu v případě, že bude realizován scénář ozbrojeného převratu “stranou války”. Ten je plánován na konec února – začátek března. 


První pokus protáhnout příslušný zákon č. 1805, který navrhli poslanci frakce strany prezidenta, byl proveden 27. ledna v průběhu mimořádného zasedání Nejvyšší rady (NR).

Proti zákonu ostře vystoupil předseda příslušného výboru parlamentu pro národní bezpečnost a obranu Sergej Pašinskij, zástupce “strany války”. Do této militantní skupiny, která plánuje sesazení “garanta národa”, patří předseda vlády Arsenij Jaceňuk, tajemník Národní rady bezpečnosti a obrany Ukrajiny Alexandr Turčinov, ministra vnitra Arsen Avakov. Dozírá na jejich činnost dněpropetrovský oligarcha Igor Kolomojskij. V parlamentu je “strana války” zastoupena frakcí “Národní fronty” a “polními veliteli”, kteří představují soukromou armádu Kolomojského. Pašinskému se společně se členy “Národní fronty” podařilo zpomalit přijetí zákona pod záminkou jeho “dopracování v příslušném výboru.” Ovšem na programu pravidelného zasedání NR, které začne 3. února, bude projednáván na jednom z předních míst.

Vytvoření instituce vojenské policie, osobně řízené Porošenkem, výrazně oslabí pozici ministra vnitra, který dnes v podstatě “zastřešuje” nejen četné jednotky územní sebeobrany, ale také dobrovolnické prapory. Všechny pokusy AP a ministerstva obrany, aby byly tyto ozbrojené formace zahrnuty do pravidelné armády a Národní gardy, ztroskotaly. Ve skutečnosti nejsou řízeny “vrchním velitelem”. Kdykoli se mohou rozvinout v hlavním městě a zajistit sesazení prezidenta. Tyto plány jsou téměř otevřeně diskutovány v sociálních sítích na veřejných serverech dobrovolnických praporů “Azov”, “Donbas” a “Pravý sektor.” Na 20.únor je naplánováno navržení “lidového vyslovení nedůvěry prezidentovi” a jeho sesazení z funkce.

Vojenská policie by měla podle “stratégů” AP přispět k řešení několika problémů. Zaprvé, neutralizovat bojovníky z “dobrovolnických praporů”, kteří se nyní cítí naprosto bezpečně. Milice nevěnuje pozornost ani tomu, když pro zábavu házejí granáty v centru hlavního města, aby zdůraznili svoji hrubost, nebo jsou jen ve stavu krajní opilosti. Rabování a násilí v oblasti ATO (antiteroristická operace) v akcích “národně uvědomělých” se už stalo samozřejmostí. Toto Kyjev neznepokojuje, stejně jako reálná možnost nepokojů v hlavním městě s následným sesazením Porošenka. Nikdo přece nemůže zastavit “válečné hrdiny”. A milice se na příkaz Avakova do toho prostě nemíchá…

Vojenská policie může v souladu s návrhem zákona právo používat zbraně a sílu vůči všem vojákům a militantním formacím (čtěte – dobrovolnickým praporům) v případě porušení veřejného pořádku, spáchání trestných činů, hrozby obsazení administrativních budov. Jsou vytvářeny zvláštní prostory pro izolaci pachatelů: strážnice a disciplinární prapory. Každou osobu v uniformě může vojenská policie zatknout za účelem vyšetřování…

Zadruhé, vojenská policie má zajistit povolávání čerstvé “potravy pro děla” do armády. Čtvrtá vlna mobilizace, která byla zahájena na Ukrajině 20. ledna, již ztroskotala. Prezidentským poradcem pro dobrovolnictví Birjukovem lomcuje hysterie, když mluví o případech masového vyhýbání se mobilizaci v západních oblastech země, které byly dříve považovány za “pilíř národa.” Potenciální povolanci houfně vyjíždějí do Ruska (!), Polska, Rumunska, Maďarska… …zákon o vojenské policii jasně uvádí, že osoby, které se mobilizaci vyhýbají, budou hledány. Za tímto účelem má vojenská policie právo provádět operativní a pátrací činnosti, ba dokonce sledování a odposlouchávání telefonů za účelem zjištění místa pobytu uprchlých povolanců.

Za třetí, vojenská policie má za úkol vypátrat dezertéry, a také upozorňovat na případy masového zběhnutí vojáků z bojových oblastí. V současné době funkci zatarasovacích oddílů s velkou radostí plní bojovníci z “patriotických praporů”… Orgány vojenské policie budou podřízeny ministrovi obrany, náčelník generálního štábu bude uskutečňovat operativní řízení těchto vojenských formací… Všechny orgány státní moci budou povinny pomáhat policii při výkonu “jejích funkcí.” V první řadě ministerstvo vnitra a Bezpečnostní služba Ukrajiny.

Je zřejmé, že vznik takové struktury v podmínkách provádění “protiteroristické operace” a zavedení režimu “zvýšené pohotovosti při mimořádných událostech” je přímá výzva pro ministra vnitra. Rozdíl mezi vojenskými a civilními občany je dnes na Ukrajině téměř setřen. Všichni muži ve věku od 18 do 60 let jsou potenciální “klienti” vojenské policie. Jakékoliv akce u orgánů státní moci umožňují vojenské policii zatčení strůjců a vedení vyšetřování a operativních činností. Dokonce i regulace silniční dopravy v případě vzniku “mimořádné situace” a kontrola osobních automobilů lidí spadá do pravomocí vojenské policie. Zatím parlamentní lobby Jaceňuka-Kolomojského zdržuje přijetí zákona. Avšak AP v jakémkoli případě plánuje vytvoření takové struktury “v rámci reformy ministerstva obrany.” Konfrontace mezi prezidentem a skupinou spiklenců již získala otevřenou podobu. To je fakt.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová