Sahra Wagenknecht ukázala, jak je třeba s nimi jednat: “Paní Merkelová, uvolněte se z vlečného lana válečnické politiky USA!”

Avatar
Původní autoři

28. 1. 2015
“Na Ukrajině již Evropa ztroskotala. Země se utápí v hrozné občanské válce.Jak krásně zněly květnaté sliby, které jste ještě před několika málo měsíci dávala Ukrajincům.Údajně chtěla německá vláda podporovat síly, které jsou za demokracii, svobodu a Evropu proti těm, kterí stojí za oligarchií, bídou a korupcí.Dnes podporujete vládu, jejíž čtyři ministři patří otevřeně k antisemitské a antiruské nacistické straně, vládu, která konflikt opravdu pořádně vystupňovala a vede brutálně válku proti vlastnímu obyvatelstvu.


Podporujete prezidenta, který vedl svou volební kampaň pomocí svého miliardářského nakradeného majetku a vlastního televizního vysílače ,který v ničem nezaostává za dřívějším prezidentem Janukovičem v korupci, gangsterství a podivných obchodech , a který byl ostatně také jeho ministrem.

Aby to nebylo příliš trapné, lžete veřejnosti ohledně skutečné situace na Ukrajině, ke které právě patří i to, že velmi bohatí oligarchové, jako afghánští warlords, financují vlastní soukromé armády a plundrují hanebně zemi, zatímco většina Ukrajinců žije v tísnivé bídě, která se nyní bude v důsledku škrtů nadiktovaných EU a MMF dále zostřovat.

Zamlžujete, že ozbrojené bojůvky nadále kempují na Majdanu,že se levicově smýšlející lidé v mnoha oblastech Ukrajiny již nemohou volně pohybovat bez nebezpečí života, že vláda místo odzbrojení těchto záškodnických nacistických band naléhá na zákaz komunistické strany.

Vražda více než čtyřiceti civilistů v Domě odborů v Oděse tímto pravým MOD a ve kterém zaživa uhořely oběti, není bohužel ruská propaganda, ale strašlivá skutečnost, realita, která nemá nic společného s Vámi líčeným obrazem Ukrajiny otevřené světu a Evropské unii.

Není právě nezodpovědné podpořit takovou vládu miliardami peněz z Evropské unie, která tak očividně porušuje nejelementárnější demokratická měřítka. Nebylo by daleko pochopitelnější zasadit se o to, aby se nakradený majetek oligarchů konečně vrátil ukrajinskému obyvatelstvu? Zde je dost peněz na řešení finančních problémů Ukrajiny.

Konec s oligarchií a korupcí!
Demokracie a lepší sociální jistota , to byly požadavky původního hnutí Majdanu. Byly však úplně zrazeny současnými vládci v Kyjevě a Vámi také, paní kancléřko, tím, že tyto vládce podporujete.

Co platí pro EU, platí stejně tak i pro Ukrajinu. Jen když lidé mají nějakou sociální perspektivu, bude ji mít i země.

První podmínkou je konec občanské války. Nový prezident ale neučiní ani pokus, aby deeskaloval situaci. Nechce žádné rozhovory a žádná jednání, nýbrž bez milosti nasazení vojenské síly, ačkoliv každá zkušenost učí, že v občanských válkách neexistují žádná rychlá vítězství, nýbrž jen nekonečné prolévání krve.

Paní Merkelová a pane Steinmeiere, když se po všech těch nezdarech Vaší diplomacie na Ukrajině chcete vrátit k zodpovědné zahraniční politice, tak čiňte na Porošenka nátlak, aby zastavil válku proti vlastnímu obyvatelstvu a otevřel tak cestu k jednání a příměří. Pak to můžete také hodnověrně říci Putinovi a i na něho odpovídajícím způsobem činit nátlak.

K tomu ovšem právě patří i to, aby se braly vážně legitimní zájmy všech stran. Přesně to Západ vůči Rusku léta trestuhodně zanedbával. Dnes to vidí i sám bývalý ministr obrany USA Robert Gates, že rozšiřování NATO na Východ byla chyba, která – Gates doslovně – podkopala cíle Aliance a to, co Rusové považovali za své národní životní zájmy, se nezodpovědně ignorovalo“.

Právě tak nezodpovědné je chtít navázat fakticky spolupráci Ukrajiny s NATO prostřednictvím článku 10 asociační dohody EU o společné obranné politice.

Stejně nezodpovědná je absurdní debata o sankcích, která ovzduší dále zhoršuje a má potenciál masivně škodit německému a evropskému hospodářství, zatímco se americké plynové a olejářské koncerny usmívají pod vousy.

Není mír a žádná bezpečnost bez Ruska nebo proti Rusku.

Záleží proto na bezpodmínečné zodpovědnosti spolkové vlády, aby se jasně a rozhodně vyjádřila proti Obamově strašné válečnické rétorice a ohlášenému rozmístění jednotek ve Východní Evropě .Nepotřebujeme další vojenskou provokaci. Nepotřebujeme také více zbraní v tomto na zbraně plném světě.

Kdo přesně sto let po začátku První světové války a hrůzách Druhé světové války ještě stále přemýšlí a fantazíruje o možných vedených válkách uprostřed Evropy, ten je, musím říci, na hlavu a musí být odkázán do příslušných mezí a je jedno, jak se jmenuje, zda Obama, či Rasmussen.

Proto, paní Merkelová, uvolněte se konečně z vlečného lana této válečnické politiky USA.

Zasaďte se – pokud možno společně s Francií – o to, aby Evropa tento eskalační kurz odmítla.

Francouzský historik Emanuel Todd vystavil Německu zničující vysvědčení. Pokud jste toto jméno ještě nikdy neslyšeli, měli byste si přečíst.

Cituji: „ Nevědomky berou dnes Němci opět na sebe roli přinášející katastrofu pro ostatní Evropany, a jednoho dne i pro sebe.“

Když to pro vás není k zamyšlení, když to znevažujete jako drzost, pak je mi to opravdu líto.”

Paní kancléřko, německá evropská politika měla jinou tradici. Měla tradici, která byla založena na přátelském polibku Charlese de Gaulles a Adenauera v Elysejském paláci, stisku ruky Mitteranda a Helmuta Kohla nad hroby ve Verdunu a pokleknutí Willyho Brandta ve Varšavě , kterým zavázal Německo k postupu proti nenávisti vůči Židům a rasismu a kterým symbolicky vyjádřil duch jeho východní politiky a politiky uvolňování napětí.

Navažte konečně opět na tuto tradici německé zahraniční a evropské politiky!

Úryvek z projevu paní Sahry Wagenknechtové, poslankyně Bundestagu za stranu Die Odkaze ze 4.6. 2014 k dění na Ukrajině 

Pro Novou republiku přeložila  Mgr. Zdeňka Holeštová