Také se těšíte na gramotné novináře?

Avatar
Původní autoři
Oldřich Průša
21. 1. 2015 

Žák vyššího ročníku obecné školy rozezná rozdíl mezi podvodným jednáním a podvodním potrubím. Redaktoři ČT 24 opět předvedli, že rozdíly ve významu slov jim jsou cizí. Proto se může stát, že novinář sice píše jako o život, ale občas se ukáže, že mu uniká význam slov.
Chcete příklad? Z dnešního dopoledne: „Prezident M. Zeman dnes jmenuje 26 soudců obecních soudů.“ Dodávám, že mi chybí vysvětlení, ve kterých obcích budou noví soudci působit. Stejně jako je rozdíl v termínu „v obecní škole“ a „v obecné škole,“ je tomu tak i u soudů, s tím rozdílem, že máme soudy obecné, nikoliv obecní.

Snad s většinově respektovanou dávkou hrubosti, lze konstatovat, že zmíněnou zprávu může napsat, odsouhlasit a uveřejnit jen obecní blb (dorftrottel).

Nikdy bych se neodvážil napsat, že všichni novináři spadají pod druh „vůl obecný.“

Paní redaktorky Michaely Hergetové, která ve studiu ČT 24 zprávu o právě proběhnuvším ceremoniálu jmenování „obecních soudců“ přečetla, se nic z výše uvedeného netýká, neboť je známo, že ona je tam od toho, aby přečetla zprávu, kterou jí připraví redakce.