Krásná Lípa: Zneužití osob s duševním postižením k politickým cílům

Avatar
Původní autoři
Ivan David

4. 2. 2015

Kampaň proti prezidentovi republiky vypovídá o úrovni a prodejnosti médií, nikoli o Miloši Zemanovi. Prodejná média se tak současně stávají neprodejnějšími. Některá hřeší na povinnost platit poplatky i když nejsme zvědaví na každodenní dávku lží.


To co média předvedla v souvislosti s návštěvou Miloše Zemana v Krásné Lípě je novým vrcholem ubohosti. Jde o zneužití osob s duševním postižením k politickým cílům.

V Krásné Lípě je jeden z tzv. “domovů se zvláštním režimem”. Míní se tím ústav sociální péče pro osoby s duševním postižením. Tak jak znám obyvatele takových domovů, je zcela vyloučeno, aby sami zorganizovali podobnou akci pro média. Jedná se totiž o osoby, které potřebují sociální péči právě proto, že nejsou schopny vyvinout přiměřenou cílevědomou smysluplnou iniciativu, aby se dokázali o sebe postarat, tím méně, aby zorganizovali podobnou akci. A naopak, pokud sami dokážou zorganizovat podobnou akci včetně výroby transparentů a jejich organizované prezentace, pak jejich stav není tak špatný, aby potřebovali “ústav se zvláštním režimem”. Je tedy evidentní, že tuto akci zorganizoval někdo jiný.

Je smutné, jak trapně málo tento stát dokáže dělat pro takto postižené osoby. Vždyť zatímco se po ulicích a po periferii hlavního města pohybuje nejméně 1000 osob, které by potřebovaly sociální péči a dalších nejméně 200, které není kam umístit jich je v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, má hl. město Praha stále jen tři sociální ústavy “se zvláštním režimem”. Jsou to tytéž tři, které Praha měla už před 37 lety, kdy jsem jako psychiatr začínal: Svojšice, Terezín a Krásná Lípa. Jen jejich kapacita poklesla na méně než 500 lůžek. V Praze nemá “Praha” ani jeden takový ústav. Tak moc se stará o  “začleňování do komunity”. Potřební, když mají štěstí, jsou odvezeni desítky kilometrů od míst, odkud pocházejí a kde mají příbuzné.

Ti, kteří organizovali tuto kampaň prokázali svoji schopnost uplatnit se jako “novináři”. Například v deníku Právo. “Všichni se bulvarizují”, řekl mi Martin Hekrdla, než z Práva odešel. Bulvarizace může jít ještě dál, například zde. To už ale je jen pro ubožáky a blbečky. Někteří lidé se do těchto kategorií nebudou chtít zařadit a tak média zaměřená na samé dno společnosti ztratí svoji vážnost. Ze žumpy se každý nenapije.