Proč by měl platit poplatky někdo, o kom lže Česká televize?

Avatar
Původní autoři

17. 2. 2015   blog idnes
Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou…
Média lžou, s tím asi nelze hnout, taková je doba. Neototalita, co nám opět přikazuje “jediné správné a povolené názory”. Co s tím? Je třeba začít od píky; senátor Jan Veleba proto navrhl pro začátek novelu zákona o televizních a rozhlasových poplatcích. Česká televize je placena z televizních poplatků, které musí platit i ten, jenž ji nesleduje. Jde o nucenou televizní daň. Je ji nucen platit i ten, proti kterému se lže. To je jednání v rozporu s dobrými mravy. Proč by lidé měli financovat protiprávní činnost vůči sobě?

Jan Veleba, dříve zastupitel a člen rady města Velké Meziříčí, nyní předseda strany (SPOZ), která jako jediná má smysluplný název – Strana práv občanů Zemanovci, bývalý prezident Agrární komory České republiky. Vystudoval obor mechanizace zemědělství na Vysoké škole zemědělské v Brně (současná Mendelova univerzita v Brně), a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity Brně. Od roku 2005 byl do roku 2014 prezidentem Agrární komory České republiky. Spoluzakládal Stranu venkova. Roku 2012 byl zvolen jako nestraník senátorem PČR v obvodě č. 44 – Chrudim. Prostě člověk z vesničky, která měla jen několik domků. Tento laskavý muž se nedávno v ČT střetl v pořadu “Máte slovo” mj. s nelaskavým protekčním Jiřím Dienstbierem mladším.

Zemědělec do morku kostí Jan Veleba; byť jsem sám z vesnice na Valašsku, závidím mu, jak dokáže být nad věcí a udržet nervy na uzdě. Ovšem tichá voda břehy mele, tentokrát ty veřejnoprávní televizní. Kdoví, jestli ho teď budou zvát před kamery ČT? Navrhl totiž jako senátor novelu zákona o televizních a rozhlasových poplatcích. Proč by lidé měli financovat protiprávní činnost vůči sobě? Vzpomeňme na nezákonnosti v době totality 1939-45 i po roce 1948, kdy popraveni, respektive jejich dědici museli platit náklady nezákonného výkonu trestu smrti.

Řada lidí nerada platí z donucení státu České televizi televizní poplatek za vysílání, které obsahuje lži anebo prostě proto, že České televizi nevěří či se jim obsah vysílání nelíbí. Proto Veleba navrhuje, aby televizní a rozhlasový poplatek neplatily osoby, které byly takovým to vysíláním České televize či Českého rozhlasu postiženi po dobu pěti let. Fakt poškození musí uznat Rada České televize, jako její orgán, a Rada Českého rozhlasu, jako jeho orgán, nebo Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, což je státní orgán, který má v působnosti zákonnost a monitorování rozhlasového a televizního vysílání, nebo soud.

Tento návrh není tak docela proti poplatkům, chce je zachovat, avšak v jiné formě; umožňuje náhradní plnění za televizní a rozhlasovou daň. Jestliže stát dříve dokonce umožnil náhradní plnění za povinnou vojenskou službu z důvodu výhrady svědomí a zavedl civilní službu, tím spíše by měl umožnit náhradní plnění i zde, když řada osob může mít výhrady, i z důvodu svého svědomí, k vysílání České televize a Českého rozhlasu. Je nesprávné takové osoby nutit finančně se podílet na daném vysílání. Aby byla zajištěna vážnost úmyslu náhradního plnění, je toto plnění stanoveno na 1,2 násobek výše příslušného původního poplatku. Toto navýšení zabrání i případnému spekulativnímu chování, kdy by někdo měl v úmyslu takto činit pro získání daňové výhody v rámci daně z příjmů za poskytnutí daru na daňově uznatelné účely.

Náhradní plnění musí být poskytnuto na kulturní účely nebo televizní a rozhlasové vysílání (např. Radio Proglas, Televize Noe). Příjemcem mohou být jen příspěvkové organizace státu (Moravské galérie), kraje nebo obce (Městské divadlo Brno, Národní divadlo Brno, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Filharmonie Brno) nebo právnické osoby s veřejnou prospěšností. To náhradní plnění divadlu či filharmonii v Brně je jenom příklad, stejně tak to může být v Ostravě, Plzni a jinde. Návrh senátora Veleby dále umožňuje nově platit televizní či rozhlasový poplatek ve prospěch příslušného studia České televize či Českého rozhlasu. Nemění se tím příjem této částky pro Český rozhlas či Českou televizi, ale zohledňuje se spojení obyvatel s konkrétním regionem, kde žijí a kde příslušné studio působí. To umožní poplatníkům, aby podporovaly především to vysílání, které sledují a poslouchají v rámci České televize či Českého rozhlasu.

Setkali jsme se na neutrální nesenátní půdě i netelevizní půdě, o to lépe mi vyprávěl o svých představách; jaké má konkrétní výhrady k práci ČT? Není toho málo, zvláště, když reaguje na níže uvedené odkazy na záměrně jednostranné a nepravdivé vysílání ČT, včetně nedávného zasedání vedení České televize: “Zasedání vedení ČT a Rady ČT dne 5. února 2015, radní Michal Janovec: „Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků, nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Česká televize se na to nesmí dívat tak, jakoby byla součástí současného Ruska, které nikdy žádné humanistické tradice v evropském slova smyslu nemělo. To bychom museli vystoupit z Evropské unie…” Mají redaktoři ČT důkaz o pozitivní krevní zkoušce Zemana…?

Následují Velebovy výhrady – 24. listopad .2014 odvysílala ČT 1 od 20.55 pořad Pečený sněhulák. Pořad došel k závěru, že prezident Zeman projde procesem odstranění penisu a varlat a následné změny pohlaví – takže se ptám – toto jsou ony tradice evropského humanismu a kritického myšlení? Na tyto pořady skutečně musíme my všichni platit? Senátor dále říká: “Ptám se dále – jak to, že ČT sahá k přímé cenzuře? Viz široce publikovaná „úprava“ prezidentova žofínského vystoupení k našemu vývoji po listopadu 1989, kdy z jeho věty, ve které označil problematické osoby bylo editorem ČT vyjmuto jméno Bakala. A příklad poslední otázky – je korektní a normální, aby tiskovou mluvčí generálního ředitele ČT byla paní Alžběta Plívová, která před touto pozicí byla tiskovou mluvčí vyhraněně angažované TOP 09 z dob prezidentských voleb? A kameňák na konec – 18.9.2014 ve Studiu 6 zaznělo, že 2. světová válka v Evropě začala 17. září 1939 napadením Polska Sovětským svazem…”

Jaký tedy konkrétně je senátní návrh zákona senátora Jana Veleby, dle kterého by se změnil zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů? Návrh vychází z toho, že je nesprávné, aby televizní a rozhlasový poplatek platily osoby, které byly vysíláním České televize či Českého rozhlasu postiženi. Dále zákon umožňuje lidem, který nechtějí podporovat z jakýchkoli důvodů Český rozhlas a Českou televizi, náhradní plnění za poplatek ve prospěch kulturní činnosti či jiného televizního nebo rozhlasového vysílání, pokud je příjemcem příspěvková organizace, kterou může zřídit jen stát, kraj a obec, či veřejně prospěšná právnická osoba.

Vše je nyní na rozpravě Senátu ČR. Snad projde výše navrhovaný zákon, aby nedocházelo např. k tomu, že z veřejnoprávních televizních poplatků a našich daní si odletěla redaktorka ČT Tvarůžková do Londýna, aby natáčela rozhovor se dvěma odlehčenými děvami a vydávala je za vzdělané umělkyně věhlasné punkové skupiny Pussy Riot… Pussy Riot v podstatě neútočí jen na Putina, ale na vše, co má vůbec nějaký řád, tedy i na náboženství a rodinu. Anarchistky jako vyšité… V západních zemích by za znesvěcení chrámu a nejvyššího kněze dostaly ne dva, ale pět a víc roků v base nepodmíněně, ani by nemrkly… A v mešitě Islámského státu by skončily podřezáním svých krčků dřív, než by svoji produkci začaly… Zde…

Miloš Zeman prý lže o Ukrajině, zatímco ukrajinští poslanci jen podvádějí a lžou o své zemi celému světu… https://www.youtube.com/watch?v=UILnrXS8o2E&list=UUt3bpcEkpibEqITN8RuGkEw&index=5

A těch nepravostí v podání ČT není málo. Média zkrátka lžou jako když tiskne, ne že tak činí prezident Miloš Zeman. Tak třeba vysílala česká VEŘEJNOPRÁVNÍ televize na programu ČT1 v hlavních zprávách 20. května 2014. “Lidé zaplnili stadion Shakhtaru Donetsk” uváděla moderátorka Aneta Savarová. Až příště od ČT uslyšíte o zaplněném stadionu, nepodléhejte iluzím. Ve skutečnosti mohla být zaplněná autobusová zastávka blízko stadionu nebo přímo na stadionu mohly být narvané k prasknutí toalety. Originály videí http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani…

Z těch statisíců zaměstnanců tam moc lidí nedošlo, kapacita Donbas arény je 52 187 míst. Je zbytečné cokoliv počítat. Pro ČT, jež otevřeně podporuje fašistické bojůvky, si to stejně znásobí vyhovujícím koeficientem. http://www.youtube.com/watch?v=b3Z9tK…

Prakticky totéž platí i pro pořad Horizont speciál, odvysílaný na programu ČT24. Ani zde obsažený rozhovor exredaktora ČT Veselovského s poslancem Milanem Šarapatkou nejevil známky porušení zákona. Poslanec, který se referenda na Krymu zúčastnil jako pozorovatel, se nejprve vyjádřil k formálnímu provedení referenda, jež dle něj proběhlo zcela v pořádku. Následně moderátor začal klást otázky týkající se složení skupiny pozorovatelů, či zda si Milan Šarapatka nemyslí, že svou účastí posvěcuje z hlediska mezinárodního práva problematický krok.

Následovala jiná sugestivní otázka: „Dobře, a není stejně jednoznačné, že snad poprvé po 2. světové válce minimálně v Evropě dochází k obsazení části suverénního území jiného státu, že je to jasná invaze, souhlasíte s tím?“ Na nesouhlasnou odpověď reagoval: „Není to invaze, není to podle Vás invaze toto?“ Nakonec moderátor položil ještě sugestivnější otázku: „Je to podle Vás svátek přímé demokracie, co jste viděl?“ Zeptal se, aniž by tušil, co se dělo na Majdanu… http://www.youtube.com/watch?v=ie0rj0l85Q4 Motto morálky Rady ČT je tedy zcela zřejmé: “Tato skutečnost sice není v souladu s novinářskou etikou, ovšem sama o sobě nezakládá podezření na porušení zákona…”

Další “faux pas” ČT přišlo právě ve chvíli, kdy začátkem března 2014 Vladimír Putin mluvil o pozadí celého kyjevského puče a o složení tzv. opozice, která byla vycvičena na západě, aby provedla „revoluci“, překlad náhle vypadl. Čeští diváci tak mohli dlouhé minuty sledovat pouze řeč Vladimíra Putina bez překladu. Slyšet bylo jen šustění papírů překladatele, takže spojení evidentně přerušeno nebylo. To se opakovalo během celého brífinku ještě několikrát. Máme věřit tomu, že šlo jen o náhodu? Každopádně před výpadkem překladu diváci zaslechli náhlý vstup hlasatelky. Jako kdyby někdo přepojil zvukový kanál. Kdo je zodpovědný za tento bezprecedentní cenzurní zásah, který několikrát znemožnil, aby se český divák mohl dozvědět pravdu o pozadí „ukrajinské revoluce“ z úst ruského prezidenta?

Nyní pár cvičných otázek dnes už pro “vyhořelého” redaktora ČT Veselovského:

Pane Veselovský, je to podle vás svátek přímé demokracie, co jste právě viděl, nebo jde zase jen o  falšování videí?“ http://www.youtube.com/watch?v=DlQDczz80XE

Mohl by odpřisáhnout, že nikdy neviděl ani toto video? http://www.youtube.com/watch?v=ie0rj0l85Q4

Proč nikdy nic neudělal o těchto hlasovacích podvodech v ukrajinském parlamentu? https://www.youtube.com/watch?v=UILnrXS8o2E&list=UUt3bpcEkpibEqITN8RuGkEw&index=5

Co by řekl na toto mírumilovné chování vzorné mládeže z Majdanu? http://www.youtube.com/watch?v=qtqQeJ315nw

Že by jim jen někdo podstrčil portrét Bandery a uniformy jeho armády? https://www.youtube.com/watch?v=DxB6LLjkFrc

Stejně ale „tvoří“ i ČT, když třeba hovoří o Hongkongu, bohužel bez Hongkongu. Že to lze? Na ČT 24 určitě. Byl to skandální pořad Interview o ničem, což si daňoví poplatníci nezaslouží, včetně těch, co za televizní vysílání platí nemalý obolus. Hostem Světlany Witowské byl Joseph Čcheng, lidskoprávní aktivista, profesor na univerzitě v Hongkongu. Jeden z pořadů k výročí “sametové revoluce”. Na první otázku, čím to, že sametovou a deštníkovou revoluci rozpoutali studenti, zvládl host svoji odpověď logicky v rámci frází a klišé; jsou citlivější a cílevědomější než starší občané, kteří byli zvyklí na vládu Británie… Byl z toho jen plk o „rozšiřujících se nůžkách mezi bohatými a chudými”. Žádná otázka, žádná odpověď na to, kde pan profesor Joseph v Hongkongu vyučuje a jaký obor… http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/214411058041029

“Milujeme Hongkong a podporujeme policii, studenti se teď jen snaží ovládnout hongkongské vedení. Kdyby nepokoje vypukly na Wall Street v Americe, též by to místní šerifové netolerovali,” stěžovali si místní podnikatelé a  živnostníci, tedy většina obyvatel, jejichž obchody přichází kvůli nepokojům v ulicích o zisk. Proč nepadl dotaz na to, jak se mohou mít obyvatelé Hongkongu špatně, když jde o nejvýznamnější světové centrum obchodu a bankovnictví, bez nezaměstnanosti, s nejvyššímu platy…?

Byla by na místě i otázka, jak je to v Hongkongu s měřením „indexu ekonomické svobody“? To by musel pan Joseph s pravdou ven a říct, že Hongkong obdržel opět první místo s 90 body ze 100; nejlepších výsledků dosáhl v případě svobody při obchodování. Ekonomická svoboda je nejvyšší v zemích, kde jsou minimální obchodní překážky, regulace a korupce, vysoká vymahatelnost práva a ochrana vlastnictví, jednoduchá administrativa a daně, komunikace s veřejnou správou je rychlá a efektivní, stát provádí zodpovědnou fiskální politiku, Hongkong má jedny z nejnižších daní na světě; město má rovněž přes 42 tisíc USD na obyvatele, zatímco třeba Ukrajina jen 6 900 USD… Hongkong dnes prakticky nemá nezaměstnanost, 1,3%, dokonce zde pracují statisíce přistěhovalců z celé jihovýchodní Asie.

Hongkong… Snímek Tomáš Olšer

A přes slova redaktora ČT Karase o krymském střílení a násilí, kde nic tu nic, jen jeden transportér, který se zastavuje u brány kasáren. A slyšíme dramatická slova: Vojáci právě dostali rozkaz zaujmout pozice, aby se bránili. Napětí se dá krájet… Ovšem ouha, my vidíme jen houf ukrajinských vojáků, jak se loudají s rukama v kapsách někam pryč, mezi nimi courají civilisté… Fakt, hustá atmosféra před krvelačným bojem. Přitom pana Karase ani nenapadne, aby informoval, že ukrajinští vojáci nadávají na své velitele z Majdanu, kteří se na ně vykašlali a nechali je napospas osudu; jen rafinovaně vybraná silná slova: vtrhnout, napadnout, zmocnit se, střílet, dobýt, ovládnout… …a důstojníci ukrajinské armády dál za velkého aplausu dezertují k Rusům… https://www.youtube.com/watch?v=HSFa8nXjMMQ

A viděli jste snad v ČT reportáž o tom, jak poslanec ukrajinské vládní strany Svoboda Igor Myrošnyčenko napadl s několika straníky ředitele ukrajinské státní televize? Poslanci nacionalistické strany se totiž demokraticky nelíbilo, že televize odvysílala projev Vladimira Putina po podpisu zákona o připojení Krymu k Rusku. http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/331026-nacionalisticti-poslanci-zmlatili-reditele-ukrajinske-televize-a-donutili-ho-rezignovat.html

Nebo jste snad viděli reportáž, kdy po kyjevském Majdanu jdou tisíce příznivců nacisty Stepana Bandery, křičí nenávistná hesla: “Rusko – vrahové”, “Hrdina Bandera!”. Mají nacistické uniformy, přes tváře kukly, v rukách fotografie Bandery, oslavující ho transparenty, a pochodně, stovky pochodní; hrůzný obraz, jako kdysi nacistické pochody v Norimberku pod dohledem samotného Hitlera. To by přece byl matroš, pane Karasi; kde jste byl, že jste to propásl…? https://www.youtube.com/watch?v=DxB6LLjkFrc

A co super záběry, který byste pro ČT natočil během masakrování policistů Banderovci, když je lynčovali, házeli po nich dlažebními kostkami a stříleli z pušek s dalekohledy? Že by opozicí najímaní snipeři za pár stovek hřiven týdně? Že jste byl v té chvíli zrovna zatčen ruskými vojáky, co vám vzali kameru a zničili záběry? Faktem je, že Karas není jediným žurnalistou, který rád šíří poplašné zprávy a hledí si víc svých chlebodárců a titulků, než obsahu svých článků. Třeba: “Seznam Rusů potrestaných sankcemi USA se dá číst i jako přehled nejbližších spolupracovníků Vladimira Putina.” http://www.liveleak.com/view?i=34e_1392746107

Navíc ještě neototalitní Vladimír Kučera – moderátor pořadu Historie.cs na ČT 2. Když za minulé totality bylo všechno o strýčku Samovi a černochy vraždícím imperialismu, Kučera má dnes vybraný vkus, když zve třeba jen hosty jako je prof. Putna s jeho novou knížkou o zrůdnostech Ruské říše. Ode zdi ke zdi, objektivita nežádoucí. Pokud ovšem katolická buzna Putna nechystá historický epos o dvou stech letech amerického terorismu… 200 let terorismu

Inu, návrh Velebova zákona by mohl patřit k tomu nejlepšímu, co by Senát ČR kdy vyplodil. Nebo snad nemá logiku, aby byl nucen měsíčně platit veřejnoprávní poplatek ve výši 135 Kč, dříve 120 Kč, a rozhlasový poplatek 45 Kč, dříve 37 Kč, i ten, proti kterému veřejnoprávně lže? (Rozpočet ČT na rok 2015 z našich daní je 6, 956 miliard Kč.) Není to náhodou jednání v rozporu s dobrými mravy; proč by lidé měli financovat protiprávní činnost vůči sobě..?

PS: Byla tato bitva v Bruselu stejná jako masakr na Národní třídě před čtvrt stoletím…? Odpovídá to vše v následujících odkazech Havlovu heslu o pravdě a lásce, co zvítězí nad lží a nenávistí…?