Rusku podle Putina nevyhovuje světový pořádek po rozpadu SSSR – ale nám mnohým taky ne!

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop
7. 2. 2015
Ruský prezident prohlásil, že jeho země čelí snaze zablokovat její rozvoj a zakonzervovat jednopolární svět v čele se Spojenými státy. Vladimir Putin zároveň podle agentury TASS zdůraznil, že taková situace Moskvě naprosto nevyhovuje. Podle jeho slov ale Rusko kvůli tomu nechystá válku.


Dlužno dodat, že válku chystají jiní než Putin a taky, že taková situace naprosto nevyhovuje nejen Moskvě, ale krajně nevyhovuje ani naprosté většině lidí, kteří nechtějí válku. Nicméně lze věřit tomu, že Rusko nechystá válku ale USA s EU a přisluhovači konají tak, jako by si válku přáli.

Ptejme se sami sebe, vyhovuje nám snad světový pořádek po rozpadu SSSR? Může snad někomu z řadových občanů vyhovovat skutečnost, že zároveň s rozpuštěním obranného vojenského paktu, Varšavské smlouvy, mírového obranného paktu vzniklého na základě a teprve po vzniku NATO, nebyl zároveň rozpuštěn dnes již „zločinný“ pakt – ( viz slova přímých svědků akcí, účastníků, vyznamenaných důstojníků NATO) – ale naopak, na místo jeho rozpuštění, se rozšiřuje a rozpíná směrem k Rusku? 

Může snad komukoli vyhovovat bezostyšnost s jakou bez jakýchkoli zábran administrativa USA, pod falešnými, vylhanými záminkami, kdykoli je to nějak ku prospěchu Spojených států, rozpoutává válečné konflikty v cizích zemích, (konflikty se zabíjením civilistů, včetně zabíjení a mrzačení dětí, za přímé účasti armády USA a armád NATO, při tomto vraždění)? Vyhovuje nám snad světový pořádek, v němž po rozpuštění obranného vojenského paktu, neexistuje žádné obranné seskupení typu Varšavské smlouvy, které by se mohlo adekvátně postavit proti takové vražedné svévoli a zabránit svévoli „humanitárního“ bombardování, zabíjení civilistů, zabíjení a mrzačení dětí, a to všechno hlavně pro zájmy administrativy USA? 
Vyhovuje a líbí se snad nový světový pořádek po rozpadu SSSR v té podobě, v jaké dnes panuje v ČR? V podobě zlodějských tunelů, v podobě bezpráví a neuvěřitelných nespravedlností, v podobě zoufale neutuchajících, permanentních, sprostých a nízkých urážek symbolu státu – hlavy státu? Zamlouvá se nám snad nový světový pořádek v podobě manipulací a lhaní veřejnoprávních médií s povinností za ty lži a manipulace platit? A hlavně a především, vyhovuje snad nový světový pořádek, ve kterém západní společenství vehementně podporuje ukrajinský fašismus? 
Je jasné, že za této situace se rýsuje zjevné nebezpečí, že další vývoj nového světového pořádku směřuje k světovládě fašistického typu. Takže ani Moskvě, ani nám mnohým, tohle vyhovovat nemůže. Cožpak si lidé neuvědomují rostoucí hrozbu vzniku světovlády ryze fašistického typu? Tato hrozba se stala reálnou v okamžiku absolutní tolerance fašistických projevů na Ukrajině ze strany reprezentantů a vedoucích činitelů EU, včetně reprezentantů a vedoucích činitelů ČR. Ještě do nedávna, něco takového bylo naprosto nepředstavitelné a neuvěřitelné. Aby toho nebylo málo, tak na místo ostrého odsouzení ze strany reprezentantů a vedoucích činitelů EU, včetně reprezentantů a vedoucích činitelů ČR, již v zárodku jasných projevů fašismu, na místo ostrého odsouzení a přijetí velice rázných, adekvátních kroků, vedoucích k totálnímu odstavení a potření vůdců fašistických projevů na Ukrajině, na místo toho vedle tolerance, přichází ještě i vydatná, evidentně zrůdná podpora fašismu, s voláním po ještě větší podpoře.

Závěrem již jen tolik. Není záměrem mého psaní strašit, ani se vytáčet, že vlastně ovčané jsou vinni sami svým osudem a dokonce i tím, že si zvolili sami ty, kteří je nyní povedou na porážku. Není. Nechci tímto psaním vést k další plánované frustraci domorodců, kteří bez reálného návrhu na řešení by mne mohli zařadit mezi ty, kdo vlastně o žádné řešení zájem nemá.

Mou snahou je, proklestit se džunglí lží a manipulací k reálnému popisu stávající situace i jejího možného vývoje při naši nečinnosti, s cílem, malým dílem přispět k všeobecnému pochopení, že s fašismem není radno si jakkoli zahrávat, natož jej jakkoli podporovat. Přispět k všeobecnému pochopení, že jakákoli podpora fašismu, byť pouze ignorováním a trestuhodným přehlížením a tolerancí jeho projevů, směřuje k válce, kterou si nikdo, nikdo, dokonce snad ani ti váleční štváči, typu Štětiny a Zaorálka, nikdo nemůže přát. Teprve až tohle nebezpečí naprostá většina lidí bude skutečně vnímat i s tou hrozbou pramenící z viditelných úspěchů fašismu na Ukrajině, teprve až potom se snad zjeví a může přijít na pořad dne, nějaké řešení. Už jenom pro jediné společné přání, přání spokojeného života, života v míru – pro naše potomky.