Rozhovor MfDNES s iniciativou Ne základnám, který však nevyšel

Avatar
Původní autoři

24.3.2015 Iniciativa Ne základnám

Hlavní zbraní v boji proti nacismu v jeho raných etapách je pravda.

Iniciativa Ne základnám byla požádána Mf Dnes o rozhovor formou odpovědí na zaslané otázky. V dnešním čísle MF Dnes rozhovor nevyšel a nemohl tak demokraticky vyvážit článek “Nemají právo napadat průjezd sil NATO”. Varující v tomto článku je nový výklad historie XX. století.

Co Iniciativa Ne základnám odpověděla redaktoru Mf Dnes panu Martinu Bibenovi:

1.Proč vaší organizaci průjezd amerického konvoje vadí?

Každý myslící člověk i některý novinář při pohledu na mapu ČR může dojít k závěru, že 320 km a při delší trase 550 km, projede obrněný transportér za 6 hodin, nejdéle za 10 hodin. Každý novinář si může najít informaci, že obrněný transportér Stryker bez problémů jede po silnici rychlostí 100km/h. Jeho dojezd je 531 km. Organizačně jednoduší by bylo použít železnici. Takže, žádný průjezd, ale demonstrace síly. Válečná propaganda se vším všudy, vyhlášena ministrem války Martinem Stropnickým k rozpoutání občanských a jiných nepokojů. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (z 16.prosince 1966 ) v článku 20 říká, “jakákoliv válečná propaganda je zákonem zakázána“.

2. Pokud ho nepovažujete za průjezd, co to podle Vás je?

Iniciativa Ne základnám vznikla v roce 2006 a její název jednoznačně sděluje její poslání. Nikdy žádná cizí vojenská základna na území ČR. Žádný dočasný pobyt. 4 dny americké armády na území ČR jsou pobytem a pan Stropnický může do sdělovacích prostředků vykládat své pohádky. Myslící lidé mu těžko uvěří. Je to provokace.

A to co se děje v současnosti ve společnosti to potvrzuje. Odvolávat se na bratrství, solidaritu, příslušnost k paktu, který mu nic takového neukládá, to je opravdu pro malé děti. Kromě jiného se to dostává do kolize s Ústavou ČR, zákonem č.310/1999 Sb. o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.

3. Vadí Vám jakýkoli pobyt jakéhokoli cizího vojska v zemi nebo jste ochotni ho za určitých podmínek a ve vyhrocené situaci (např. nebezpečí napadení státu) tolerovat?

Takové okolnosti určuje zákon č. 222/1999 Sb. o zajištění obrany České republiky a zákon 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování. Není co tolerovat. Pobyt jakékoliv cizí vojenské armády na území ČR nemá logiku a opodstatnění, pokud nemáme sloužit jako nárazníkové pásmo. Zamezit vzniku nárazníkového pásma lze přesně tím, že tu žádná cizí vojska nebudou.

4. Jste proti členství ČR v NATO?

O členství v NATO rozhodlo několik stovek lidí i proti slibu, ,”již nikdy nebudeme v žádném vojenském paktu”. Lidé byli opět oklamáni. Z dodatků alianční smlouvy jasně vyplývá, že se již nejedná o obranný pakt, ale útočný, který bez mandátu OSN zabíjí civilisty de facto po celém světě. Tato skutečnost evidentně uniká politickým strukturám i novinářům. Asi je logické, že být v takovém paktu je proti zdravému rozumu a elementární trošce morálních hodnot.

5. Kdo vaše hnutí financuje?
Nejsme hnutí, jsme iniciativa. Aktivisté se skládají po stokorunách. (Už delší dobu nám vrtá hlavou, kdo ovládá a platí novináře. Ona se totiž bez pomoci medií nedá válka rozpoutat – např. Irák). Máme transparentní účet.

6. Popíráte spojení s ruskými vlivovými silami, případně ruskými financemi?

Otázka je urážlivá, nelogická a zavádějící. Vypovídá víc o tazateli, než o tom, kdo odpovídá. Iniciativa Ne základnám není napojena na žádné vlivové ruské skupiny. Pro analyzování situace nejen v České republice všestranně komunikuje s ostatními. Je to základ pro vytváření objektivního pohledu. Ve své činnosti vychází z 1. článku Charty OSN, 1. článku Washingtonské smlouvy a k jejich naplňování vyzývá i ostatní. Pokud máte nějaké poznatky o výše zmíněném spojení, podělte se o ně s námi. Není v našich silách lustrovat každého příchozího.

Neustále omílaný dotaz o financování vidíme jako snahu hledat prostor pro dehonestaci iniciativy, místo poznání, že v demokratickém státě má svoje místo, a pokud by opačné názory lidí a iniciativ neexistovaly (nejen k dočasnému pobytu americké armády v ČR), tak jsme zpátky v totalitě. Zastrašování, ubíjení lidí fobiemi, to je také cesta k totalitě a nejen k ní:

Temná historie XX. století nám dala několik lekcí:

– Přepisování historie – přímá cesta k nacismu

– Hledání „viníků“ – typický projev nacismu

– Když se nacismus dostane k moci v jedné zemi, mor se rozšíří po celém světě

– Nacismus nelze ignorovat, s nacismem je možné jen bojovat

– Hlavní zbraní v boji proti nacismu v jeho raných etapách je pravda