Zastavme Babiše

Emil Strach
30. 3. 2015   Czechfreepress
Putinovskou strategii pana Andreje Babiše lze vnímat jako největší novodobou hrozbu pro další směřování naší země.Vlastní skupinu Agrofert posouvá do výšin absolutní nedotknutelnosti, ale mezi ostatní podnikatele a zbývající populaci vkládá naprosto bezprecedentně klín nenávisti. On sám tak paradoxně vytváří prostředí, v němž je synonymem pro slovo podnikatel dnes více než kdykoli předtím darebák a zloděj. A ví, proč to dělá.

Své voliče a příznivce pak Andrej Babiš sbírá jako plody zaseté sociální nesnášenlivosti. Tito lidé navíc jako nejlepší možnou alternativu vedoucí z pomyslného sociálního, morálního a ekonomického úpadku, vidí dnes už jen v osvíceném vládci. Takovéto řízení společnosti jedním osvíceným vládcem je jistě jednou z možných variant. Nicméně tímto osvíceným vládcem rozhodně není a nemůže být pan Babiš.

Zeptejme se našich sousedů na Slovensku, proč pan Babiš nikdy nedostane negativní lustrační osvědčení a proč by ho slovenská veřejnost jen stěží byla ochotna do vrcholové politiky pustit. Pro Andreje Babiše je vstup na naší politickou scénu jen dobře promyšlenou obchodní a mocenskou strategií jak s legální podporou svých příznivců dosáhnout nepředstavitelných výhod pro generování dalších zisků, které by standardním způsobem nebylo možné nikdy dosáhnout. A jeho strategie mu doposud skvěle vychází. Předkládá vlastní návrhy zákonů, které zajišťují dotační příspěvky v oblastech, kde mají jeho společnosti dominantní postavení, skupuje konkurenční společnosti a vytváří struktury s monopolním postavením na trhu, to vše s přezíravým dohledem antimonopolního úřadu, jeho společnosti vyhrávají miliardové státní zakázky, do kterých už se obávají zapojovat jiné společnosti, pokud zjistí, že soupeřem v tendru jim bude Agrofert. Tyto společnosti jsou systematicky zastrašovány a šikanovány stejně tak jako ostatní podnikatelé v této těžké době, kdy se přemotivovaní úředníci finanční správy dle metodiky pana Babiše snaží nalézt cokoli, aby se alespoň minimálně zavděčili. Druhým plánem je pro pana Babiše vytvoření prostředí, ve kterém si každý podnikatel, každá společnost dvakrát ověří, zda při svém počínání nemohou nějakým způsobem zkřížit cestu Babišovu impériu. Neustále se opakující kontroly, jejich záměrné, systematické prodlužování ze strany finančních úřadů, mají dále naprosto destruktivní vliv na ekonomiku jako takovou. Podnikatelé nemají čas na to podnikat a značná část z nich je rozhodnuta pod tíhou frustrace, znechucení a strachu s podnikáním v ČR skoncovat popř. podnikání radikálně omezit.

Konsekvence toho všeho budou vyšší nezaměstnanost, vyšší výplaty sociálních dávek a samozřejmě nižší výběry daní. Ochraňuj nás Bůh, jestliže pan Babiš jako lék naordinuje přitvrzení při finančních kontrolách, popř. jestliže by se i vláda v reakci na tento vývoj rozhodla pro zvýšení daní.

Ale možná si už sám Andrej Babiš v této chvíli uvědomuje, že se mu situace poněkud vymyká z rukou, když se šikana podnikatelů již nyní projevuje nižším výběrem daní. A výběr daní je přece lakmusový papírek, který určuje politický úspěch či neúspěch pana Babiše tak, jak si sám určil.

Je však třeba panu Babišovi složit poklonu za dokonalou přípravu prostředí, když před vstupem do vrcholové politiky pro jistotu skoupil téměř veškerá média, která disponovala kvalitními investigativními žurnalisty.

Další nespornou zásluhou, kterou nelze panu Babišovi odepřít, je bezpochyby snaha o primární vymýcení korupce jako takové a to především z těch míst a institucí, kde by mohl korupčně ovlivnitelný úředník rozhodovat tím nesprávným směrem a okrádat tak Babišovo impérium. Sekundárně dnes v přímém přenosu sledujeme snahu o ovládnutí veřejných prostředků jednou finanční skupinou v režii pana Babiše. Tohle už přece není ani korupce, to je snaha o nastolení absolutismu a diktatury jedné ovládající skupiny (popř. strany).

Nenechme se zmást rádoby rozumným, plíživým krokem pana Babiše. S přibývajícím pocitem moci se tento krok postupně změní v rychlý sprint, před kterým uteče málokdo z nás.

Můžeme tak očekávat, že dalším krokem v tomto Babišově plánu je a bude získání křesla předsedy vlády a následné změny v ústavě vedoucí k upevnění absolutní moci premiéra. Dnes už se Babiše bojí podnikatelé, možná novináři, zítra se budou muset bát všichni, kteří nebudou sdílet názor vůdce a dostatečně poklonkovat.

Přátelé, kamarádi, rozumní lidé, zatím je to všechno jen na nás. Zatím…