Kurgan – tip kulturního referenta

Avatar
Původní autoři
Matka Vlast volající, Kurgan Mamaev, Volgograd, RF

22. 4. 2015, Petr Ďoubalík, video – hudba – text – překlad (procvičení ruštiny)

Proč potřebuje “Matka Vlast” tak velký meč a proč ho drží co nejvýš? Odpověď je ukryta v písničce Igora Rastěrjajeva “Kurgan”.

A možná patříte k pokolení, které už nezná “Matku Vlast volající” ani “Kurgan Mamajeva” a plete se vám Stalingrad, Leningrad, Petrohrad a Volgograd.

Igor Rastěrjajev (autor a interpret písničky)

Elene Gvritišvili (pomáhá Igorovi zpěvem hlavně v konci písničky)

Přiznávám, i já jsem teď díky harmonikáři Igorovi o kousek chytřejší. Proto přidávám pro zvídavé k písničce i zajímavé dokumenty o Kurganu. Snad někoho z vás písnička osloví a pomůže lépe vnímat blížící se výročí konce poslední světové války. A zbývá doufat, že “Matka Vlast” drží meč opravdu dost vysoko, aby poslední světová válka tou poslední i zůstala.

Kurgan – Igor Rastěrjajev

Январь сорок третьего года.
Бомбёжка. Метель. Сталинград.
Несутся в Германию письма
Замёрзших немецких солдат.
Читают в далёких квартирах:
«Пришлите кальсонов и гетр.

Leden třiačtyřicátého roku.Bombardování. Metelice. Stalingrad.
Putují do Německa dopisy zamrzlých německých vojáků.
Čtou si v dalekých bytech: “Pošlete spodky a návleky”

Мы прошагали полмира,
Но здесь не пройти километр.
Мы загнанные, как волки.
Едва стоим на ногах.
На тракторном, Красном, у Волги
Нас бьют в подвалах, в цехах.
Они сумасшедшие просто!
Такого нету нигде!

Pochodovali jsme půl světa, ale tady neprojdem ani kilometr.
Jsme zahnaní, jak vlci. Sotva stojíme na nohách.
Na Traktornom, Krasnom, u Volhy, bijí nás v sklepeních, v továrnách.
Jsou prostě šílení! Takoví nejsou nikde jinde!

Стреляешь – а он, как апостол,
В атаку идёт по воде.
Приказ их подобен бреду,
И это страшный приказ.
За Волгой земли для них нету,
Но нету её и для нас.

Střílíš – ale on, jako apoštol,do útoku jde po vodě.
Jejich rozkaz podoben blouznění, a je to hrozný rozkaz.
Za Volhou pro ně země neexistuje, ale není tu ani pro nás.

Мы помним, как с бравурным пением
Втоптали Европу в грязь,
Как жгли города и селения –
По ходу, с брони, веселясь…
Как ползали все, будто стадо…
И вот наказал нас за то
Обычный солдат Сталинграда,
Расстрелянный в решето».

Pamatujeme, jak jsme s vítězným zpěvem zašlapali Evropu do bláta,
Spálili města a vesnice – za pochodu, obrněni, veselíc se…
Jak se plazili všichni jako stádo…
A teď nás za to potrestal obyčejný voják Stalingradu,
Rozstřílený jak řešeto.

А пекло, раки, пиво. Волгоград .
Двадцать первый век – на поле боя
До сих пор защитники стоят
В виде гордых каменных героев.
Часто думаю я почему-то,
Приходя на Мамаев Курган,
Очень скоро настанет минута,
И последний придёт ветеран.
И эпоха в руке у него
В одноразовом мятом стаканчике
Завершится. И встретят его
Сослуживцы – седые мальчики.

A horko, raci, pivo. Volgograd. Dvacáté první století – v místě bojů
Do dnešních časů obránci stojí v podobě hrdých kamenných hrdinů.
Často přemýšlím, přicházeje na Mamaev Kurgan,
Velmi brzy nastane chvíle, kdy přijde poslední veterán.
A se zmačkaným kelímkem v jeho ruce se uzavře epocha.
A přivítají ho spolubojovníci – šedí chlapci.

Они все его выйдут встречать
На своём небесном параде
И дыры в груди – как клеймо, как печать:
«Я был в Сталинграде!», «Я был в Сталинграде!»

Všichni ho vyjdou přivítat na své nebeské slavnostní přehlídce
A díry v hrudi – jako značky, jako potvrzení:
“Byl jsem ve Stalingradu!”, “Byl jsem v Stalingradu!”

Вместе с ними – лёгкий, словно пух,-
Полетит он, сверху наблюдая.
Не святой, а просто русский дух
Над Курганом имени Мамая,
Как внизу идёт земной парад,
Как цветы к подножьям возлагают,
Про Мать – Родину всё верно говорят,
Только одного не понимая:
То, что меч огромный нужен ей
Не за тем, чтоб где-то люди ужаснулись,
А держать повыше от людей –
Чтобы никогда не дотянулись.

Spolu s nimi – lehoučký, jako pírko – poletí on, shora pozorujíc.
Ne svatý, ale jednoduše ruský duch nad mohylou jménem Mamajeva,
Jak dole jde pozemský průvod, jak pokládají květiny k podstavci,
O Matce – Vlasti vážně mluví, ale jedno nechápou:
To, že ona meč obrovský potřebuje ne proto, aby někde lidi děsila,
Ale drží ho od lidí výš – aby na něj nikdy nedosáhli.

И невыносимо ей стоять.
Гаснет вера с поколением каждым,
Что не будут больше убивать,
Может быть, когда-нибудь однажды…

Stojí se jí tam přetěžko.
S každým pokolením pohasíná víra, že nebudou více zabíjet,
Možná, že někdy, jednoho dne…
překlad: Ď.

 

Kurgan – základní info (zdroj: advisor, na Wikipedii zde matka vlast wikip)

Matka vlast volá (rusky Родина-мать зовёт) je monumentální socha, stojící nad Volgogradem. Je součástí Památníku Bitvy o Stalingrad na Mamajevově návrší, tento památník je všeobecně znám pod názvem Mamajevova mohyla. Zpodobněna je jako antická Niké – dívka ve vlajícím rouchu, která v pravé ruce svírá zdvižený meč. Postava na výšku měří 52 metrů a dalších 33 metrů měří její meč. Celková výška sochy činí tedy 85 metrů. Od paty kopce až k samotné soše vede přesně 200 schodů, které mají symbolizovat počet dní Bitvy o Stalingrad.
Celý Památník byl budován od roku 1959, na jeho vybudování měl svůj podíl i legendární velitel obrany Stalingradu maršál SSSR Vasilij Ivanovič Čujkov, který je zde (jako jediný ze všech maršálů Sovětského svazu) i pohřben. Památník byl slavnostně otevřen 15. října 1967. Celé toto místo je velmi symbolické z hlediska průběhu druhé světové války, protože o Mamajevovo návrší ve Stalingradu byly v průběhu Stalingradské bitvy sváděny velmi urputné pouliční boje, jedny z nejtěžších pouličních bojů v celé lidské historii vůbec. Navíc právě toto návrší, jako jedno z míst nejurputnějších bojů celé bitvy, je považováno za jedno ze symbolických míst, kde došlo k zásadnímu obratu v průběhu Velké vlastenecké války a druhé světové války vůbec.
Kurgan – Mamajevova mohyla – Matka Vlast volající – Volgograd, město hrdina:

Pro zvídavé ještě video, kde je zdokumentován vznik památníku. Jaké byly alternativní návrhy pro monument na vrchol Mamajevova návrší, jak se podařilo Matku Vlast zvětšit, aby se mohla poměřovat se Sochou svobody, jaké nastaly problémy po instalaci…