Na Den vítězství budou do Oděsy sváženi ozbrojenci různých formací

Avatar
Původní autoři

22. 4. 2015    zdroj
Údajně pod záminkou ochrany veřejného pořádku bude na květnové svátky přesunuto do Oděsy zhruba tisíc osob z bezpečnostních složek z jiných regionů – jsou to i milicionáři i členové dobrovolnických formací.


Oznámil to náčelník krajské správy Oděské milice, Ivan Katerinčuk.

Pokud máme věřit jeho slovům, pak během květnových svátků bude v Oděse “udržovat pořádek” asi 3500 pracovníků silových struktur. Z toho 1000 osob je z jiných regionů včetně 450 “hostujících”, kteří jsou členy různých bojůvek. Chránit klid Oděsanů bude pomáhat prapor námořní pěchoty a 15 obrněných KrAZů.

Dále také vešlo ve známost, že v Kyjevě je již v plném proudu nábor studentů a všech těch, kteří chtějí o svátcích pracovat v terénu.
3500 hřiven je nabízeno občanům, kteří si chtějí přivydělat peníze za údajnou účast při nějakých shromážděních/pouličních představeních/hlídkách, ale ve skutečnosti, jak se ukázalo, se mají stát součástí další represivní operace “proti separatistickým živlům”.

Kromě toho je třeba poznamenat, že v Oděse pokračuje společná akce ministerstva vnitra a SBU. Bylo uvedeno, že “v odsouhlaseném seznamu “vytřiďují” osoby, které by mohly připravovat “destabilizující akce” během květnových svátků.” “Vytřídění” má být dokončeno k 2. květnu … Symbolické, ne?

Zde je několik úryvků z e-mailové korespondence k náborové akci (podrobněji viz zdroj):

… budete se účastnit vlastenecké akce. Dostanete státní symboliku, evropskou symboliku památky obětím války, vlajku nebo plakát…dostanete speciální oděv…vaší povinností bude i pomoc pořádkovým silám proti separatistickým živlům. Ale to jen v případě potřeby.


…Kam přesně pojedeme, to bude známo v předvečer akce. Nejspíš to bude Charkov, Oděsa nebo Mariupol…

…možná vám dají historickou uniformu ukrajinských vojáků-nacionalistů…za toto je příplatek. A určitě obdržíte prostředky osobní ochrany a sebeobrany. Určitě chápete, že tam, kam jedeme, je hodně separatistických živlů a sympatizujících. Proto bude nutno pomoci milici v případě potřeby při jejich neutralizaci…Pracovat budou speciálně školení lidé. Vaším úkolem je pouhá účast, plnění povelů (pohybovat se udaným směrem, skandování hesel)…pro jistotu budou vydávány nákoleníky, náloketníky…Ohledně zákonnosti nemějte obavy. Naši akci má na starosti ministerstvo informační politiky a ministerstvo vnitra. Takže justiční orgány jsou na naší straně.…mezi účastníky akce budou osoby s neletálními zbraněmi…když bude někdo zraněn, počítá se v našem rozpočtu s kompenzací 1500 hřiven a bezplatnou lékařskou pomocí. Myslím, že 5000 hřiven za jeden den práce není špatné.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová