Skandální přepisování historie

Avatar
Původní autoři

Ivan Hrůza
25. 4. 2015
Skupina 7 občanů, většinou členové TOP 09 požaduje po MČ Praha 6 odstranění sochy maršála Koněva.Svůj podnět signatáři odvodňují snůškou účelových a tendenčních tvrzení, které s objektivním historickým hodnocením nemá nic společného.
Je velmi smutné, že v době oslav 70.výročí je třeba zvedat hlas proti takové nestoudnosti.
Připojujeme pro Vás interpelaci JUDr. Ivana Hrůzy na zastupitelstvu.

Vážený pane starosto, dámy a pánové,

před několika dny spustila skupina 7 občanů, kteří vystupují pod hlavičkou Konzervativního klubu Prahy 6, organizovanou akci. Ještě loni byla většina z nich prokazatelně členy TOP 09 a 4 z nich byli zdejší zastupitelé. Oněch 7 osob požaduje na MČ, aby byla odstraněna socha maršála Koněva na ul. Jugoslávských partyzánů v Praze 6. Do doby odstranění žádají, aby byla na tento pomník umístěna informační tabule mimo jiné s textem, že maršál Koněv nebyl nositelem svobody, ale jejím dlouhodobým utlačovatelem. Oč je skupina menší, o to více halasně křičí a nikoli náhodou je jí poskytován veřejný mediální prostor.

Svůj podnět signatáři odvodňují snůškou účelových a tendenčních tvrzení, které s objektivním historickým hodnocením nemá nic společného. Jsou hulvátskou urážkou a skandálním znevažováním všech rudoarmějců, kteří se podíleli při osvobozování Československa. Jádrem tohoto útoku na roli Rudé armády při osvobozování Československa, je záměr zkreslit historická fakta a přepsat dějiny. Připomínám, že více jak 140 tisíc sovětských vojáků v bojích za naše osvobození položilo své životy, proto, abychom my mohli žít. Nemáme právo zapomenout na 360 tisíc československých obětí nacistického teroru ani na plány německé okupační moci k likvidaci nejen českého národa. Pomník v Praze 6 vznikl jako výraz poděkování Koněvovi a 1. ukrajinskému frontu, je připomínkou Sovětského svazu, který nesl během 2. světové války hlavní tíhu boje s fašismem. A to je ona podstata, která je všem antikomunistům trnem v oku.

Co všechno má být ještě z naší historie odstraněno, politicky účelově přepsáno a přejmenováno? Co má být ještě zakázáno anebo povoleno? Proč je do komunální politiky místo věcného řešení naléhavých problémů vnášeno napětí? Komu to slouží? Kam nás to chtějí členové konzervativního klubu zatahovat? To nejsou otázky jen pro Radu MČ, ale pro nás všechny.

Výroky některých radních MČ P6 jsou přinejmenším zarážející. Naznačují, že v době 70. výročí osvobození od fašismu jsou připraveni vyhovět těmto 7 signatářům zavěšením informační tabule na pomník maršála Koněva. Zdá se, že noví radní v Praze 6 nic neví o tisícovkách petentů, kteří požadovali zachování tohoto pomníku a odmítli jakoukoli manipulaci s ním. Stejně jako velké množství spoluobčanů si nepřeji žádnou změnu tohoto památníku, odmítám jakékoli politicky účelové, tendenční znevažování role Rudé armády při osvobozování Československa a Prahy. A osvoboditelům, těm, co již nejsou mezi námi, ale i těm žijícím, se veřejně omlouvám a vzkazuji, že komunisté, kteří působí v zastupitelstvu MČ Prahy 6, jakož i tisíce zdejších spoluobčanů k hulvátům nepatří.

JUDr. Ivan Hrůza, interpelace ZMČ P6, 24. dubna 2015