Válečný zločinec Tomáš Halík ?

Avatar
Původní autoři

Pavel Křivka
29.4.2015  Czech Free Press


Ve své knize „Srbsko a Západ“ (Servië en het Westen) si Milo Anstadt, nizozemský novinář s polskými kořeny, položil otázku, zda by mezi válečné zločince neměli být řazeni také někteří novináři. Anstadt touto otázkou reagoval na konkrétní texty v tradičně protisrbských a slavjanofobních novinách Frankfurter Allgemeine Zeitung z doby války v Bosně (1992-1995). Tehdejší válečná propaganda v zemích NATO totiž překonala veškeré myslitelné meze a krmila stamiliony diváků a čtenářů naprostými výmysly, počínaje neexistujícími srbskými koncentráky a konče smyšlenou „selektivní“ genocidou (spáchanou po evakuaci žen a dětí!!) ve Srebrenici.


Dobové výplody páně Urbana, Marjanoviče a dalších našich pudlů „nového světového pořádku“ byly jen slabým odvarem toho, co denně chrlily noviny jako Süddeutsche nebo Frankfurter Allgemeine. Dnešní štvaní proti Rusku se s tehdejší protisrbskou hysterií v Německu zatím – naštěstí – nemůže měřit.

Možná právě to přišlo líto jednomu z našich předních nositelů ideologie havlismu-atlantismu Tomáši Halíkovi a rozhodl se přiložit své polínko pod kotel. Ve zdravici určené účastníkům shromáždění na podporu členství v NATO nazval Vladimíra Putina válečným zločincem. Toho Putina, který před dvěma lety jednu velkou válku odvrátil. Lodě válečného námořnictva USA tehdy už stály u syrských břehů v palebných pozicích a americká propaganda jela naplno kafemlejnek o nebezpečných chemických zbraních Assadova režimu. Díky diplomatické iniciativě Ruska se tuto záminku k válce podařilo odstranit. Podařilo se vyjednat dohodu o likvidaci těchto zbraní. Putin je tedy válečný zločinec zřejmě proto, že vypuknutí války zabránil. Podle esoterické logiky Tomáše Halíka je pak mír vlastně válečný zločin. Nositel Tempeltonovy ceny je v tomto přístupu důsledný, protože společně s Danielem Hermanem, dnešním ministrem kultury (!), nadšeně vítali v roce 1999 agresi NATO proti Jugoslávii, známou též pod pracovními názvy „humanitární bombardování“ nebo „lidská práva s plochou dráhou letu“.

Tomáš Halík možná ještě bude mít šanci povýšit z pouhého válečného štváče na skutečného válečného zločince. Jestliže bude kandidovat v presidentské volbě a občané jej hlavou státu zvolí, pak tento páter (možná ale jen pseudopáter, mají-li pravdu ti, kdo zpochybňují jeho kněžské svěcení) jistě nepromarní žádnou příležitost, aby Českou republiku do nějaké války zavlekl.

(http://svobodneforum.cz/tomas-halik-pozdrav-ucastnikum-shromazdeni-na-podporu-clenstvi-v-nato/)