Jediné řešení pro ČT – parita levice a pravice

Avatar
Původní autoři

Lubomír Man

31. 5. 2015                              
Výnos ČT z našich poplatků činí přibližně 10 miliard kč ročně. Je to závratná sumička, ale máme za ni kvalitní, ověřené, vyvážené a nestranné informace, poznamenal kdosi ironicky na internetu a přiměl mě, abych usedl k napsání těchto řádků. 

Protože 10 miliard kč, to je deset tisíc milionů kč se z našich rukou v pokladně ČT tedy každoročně schází, ale kvalitních, ověřených a hlavně pak vyvážených a nestranných informací se nám za ně nedostává. Namísto nich nám oči i uši zavaluje p hrubozrnná, primitivní a jednostranná propaganda, z níž do všech koutů republiky řičí tyto jedině platné pravdy, které si máme dobře zapsat za uši. Že totiž spravedlivá je vždy vláda ve Washingtonu a vláda v Moskvě je vládou zločinců, že pravice dobře a prospěšně slouží lidu i republice, zatímco levice jim škodí, že Majdan byl pro Evropu i svět požehnáním, při jehož připomenutí bychom se měli snad i pokřižovat, a sudetské hnutí a katolická církev jsou tím nejcennějším, co na půdě českých zemí kdy vzniklo.

Tak tedy chápou vyváženost a nestrannost dnešní pracovníci zpravodajské redakce ČT, a jsou ve svém vyjadřování se k veřejnosti tak neuvěřitelně jednotní, že vzniká dojem, že jakýkoli odklon od této jediné v ČT uznávané pravdy by pro jejich postavení v redakci neměl dobré následky. A tak se skutečnost usilovně i jednotně přetváří, aby jednotnému světonázorovému názoru ČT vyhovovala, manipuluje se s ní tak, že to, co tomuto názoru neodpovídá, se goebbelsovsky zakryje, a to, co mu odpovídá, se rozkošatí a přikrášlí, zkrátka a dobře se lže, až se za Kavčimi horami práší. Že se tím porušuje zákon, nařizující ČT poskytovat veřejnosti ony shora už zmíněné vyvážené a nestranné informace, nikomu v republice – kromě prostých posluchačů – zřejmě nevadí. Ani vládě, ani parlamentu a ani soudům. Že ovšem na nás, pokud bychom odmítili vysolit za tuto lživou a zákonu se vzpírající službu vyžadovaný poplatek, by si soud jistojistě vyšlápl, nemusím podotýkat.

Ale dost stesků a zkusme vymyslet, jak by se popsaná situace v ČT dala změnit tak, aby smyslu zákona, podle něhož vznikla, skutečně odpovídala

Vidím následující řešení: Naše veřejnost je, jak známo, rozdělena do dvou přibližně stejně silných táborů, z nichž jeden, kterému dosavadní ČT obětavě slouží, by se dal nazvat jako protisocialistický a proamerický, zatímco ten druhý jako socialistický a proruský. ČT by tedy – aby dosáhla oné vyváženosti a nestrannosti, jež jsou od ní zákonem vyžadovány – by měla napříště sloužit oběma táborům, a nikoliv jen jednomu, jak je tomu dnes.

Jak toho dosáhnout?

Paritou v zastoupení obou těchto táborů ve zpravodajské redakci ČT.

Dnes je v jejím vedení 12 vedoucích redaktorů, z nichž jsou všichni – soudě podle jejich vystupování – zastánci protisocalistického a proamerického směru. Nápravy by se tedy dalo dosáhnout tím, že by se vedení redakce přetransformovalo tak, aby v něm zůstalo šest původních zástupců tohoto směru a nově by se sem najmenovalo šest zástupců směru opačného – tedy socialistického a proruského. Tutéž paritu by bylo nutné uplatnit i mezi řadovými redaktory – i zde by se tedy šlo půl na půl.

V čele zpravodajské redakce stojí dva lidé – její ředitel a její šéfredaktor coby lidé, pro směřování redakce nejdůležitější. Zde se nabízí dvojí řešení: Buď vybrat pro obě funkce prověřené neutrály, anebo nasadit paritu i zde. Tzn., že šéfredaktorem by byl jmenován představitel pravice a ředitelem představitel levice – anebo naopak.

Mám za to, že jedině tato parita, jak jsem ji popsal, by za stávající situace, mohla splnit ony požadavky vyváženosti a nestrannosti, jež byla ČT dána do jejího vínku ve formě zákona ČR. Až dosud ovšem hrubě přehlíženého i nenaplňovaného.