Květnová revoluce 1945 z uhláku – 10. 5. 1945 a dál (dokončení)

Avatar
Původní autoři
10. 5. 1945 a dál

11. 5. 2015, Petr Ďoubalík, zdroj: Květnová revoluce  – obrazový památník hrdinství a slávy z velkých dnů lidového povstání, za redakce Vladimíra Peroutky vydalo nakladatelství Melantrich v Praze, grafická úprava V. Michal, vytiskla tiskárna Melantrich, cena 12 K.

Přidávám zbývající fotografie. Zachycují první dny po osvobození, ale také vzpomínku na Lidice.Vítězslav Nezval: LIDICE, My, my česká města, my, my české vesnice, žalujeme, i když není soudné stolice, i když není trestu, jenž by pomstil Lidice! Lidská odveta je málo. Pomsta hvězd je větší. Německo, ty víš, proč zajdeš v smrtonosné křeči! Aviony vzlétají. Slyš sirénu! Už ječí. Osmdesát milionů nechť se zodpovídá za ten zločin Němců, v němž je všechny lidská bída, zločin, jenž se nedá smazat z dějin jako křída. Berlín rozpadl se v trosky. Z měst jsou trosečnice. Německo, tvé kostely se vzňaly jako svíce. Je to pomsta za Lidice, pomsta za Lidice! Hamburk lehl popelem. Sta měst se zalko v síře. Vyzývavé Německo, jak se ti bydlí v díře! Je to pomsta za Lidice, pomsta za havíře. Je to pomsta za Lidice, pomsta za horníky, je to pomsta dějin za nevinné mučedníky… Slavná Rudá armádo, měj naše věčné díky! (Rudé právo 10.6. 1945)Pozdravována jásajícími davy, projíždí československá obrněná brigáda ze západní fronty Prahou.