Květnová revoluce 1945 z uhláku – 9. 5. 1945

Avatar
Původní autoři
9. 5. 1945

9. 5. 2015, Petr Ďoubalík, zdroj: Květnová revoluce  – obrazový památník hrdinství a slávy z velkých dnů lidového povstání, za redakce Vladimíra Peroutky vydalo nakladatelství Melantrich v Praze, grafická úprava V. Michal, vytiskla tiskárna Melantrich, cena 12 K.

Přidávám fotografie z posledního dne povstání, staré 70 let, naskenované z brožury, kterou jsem zachránil kdysi dávno z uhláku. Zítra tento seriál zakončím fotografiemi, které zachycují první významné události ve dnech po osvobození.

Přišli včas jak legendární vojska z dávných kronik. Zvítězili! Nyní sedí v hloučcích u harmonik. Mají kouzlo ruských písní, jejich zvláštních tonik. Jejich světlé oči září nad osmahlou pletí. Jsou tak lidští, chovajíce malé pražské děti. Vybojovali nám mír a teď jej s námi světí. Vítězslav Nezval (Rudé právo, 17. 5. 1945)

Slavná Rudá armádo, jsme šťastni, přijmi naše díky. Už zas smíme žíti. Tys nás osvobodila. Děkujem ti za Prahu, za všechna města republiky, jež se dnes v svém hlavním městě znovuzrodila. Vítězslav Nezval