Světu je třeba vrátit stabilitu a řád rozvrácený vinou USA!

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka

1. 6. 2015   blog idnes
Svět se v současné době zmítá v chaosu válek, regionálních konfliktů a přistěhovaleckého exodu z rozvrácených arabských zemí, ve kterých vinou amerického vměšování a vojenských invazí mnohdy nezůstal “kámen na kameni”!

Zpupnost a arogance amerických politiků a jejich evropských spojenců a následovníků nezná hranic a to ani těch virtuálních, ani těch skutečných! Něco jako suverenita, nebo právo na samostatnou volbu zřízení a vládců v jiných zemích, pokud to nejsou vlády vyloženě proamerické (rozuměj takové, co skáčou, jak guru z Washingtonu píská), nemají vůbec žádnou šanci na přežití a realizaci!
Organizování převratů a „revolucí“ v zemích se zřízením, které se nelíbí politikům z USA, je denním chlebíčkem CIA již po několik desítek let. Americkým vládcům přitom nikdy nešlo o nic jiného, než o ekonomický prospěch své země za každou cenu, pokud možno bez práce a na úkor druhých a především o obrovské zisky průmyslových korporací, jejichž majitelé jim platí volební kampaně a jsou skutečnými vládci USA!

Díky této agresivní politice je svět v současnosti na pokraji propasti hned dvou možných velkých válek (USA – Rusko, nebo USA – Čína) a probíhá nebývalý vzestup islámského radikalismu, který vzešel z organizací, které vycvičil a financoval Washington! Jedná se o bojovníky tzv. islámského státu, tedy IS, kteří se neobjevili ve světě zničehonic z vzduchoprázdna, nýbrž vzešli z uskupení, která vycvičila CIA na rozkaz politiků z USA!

Podpora tzv. revolučních skupin (složených především právě z islámských radikálů a pašeráků zbraní a drog) proti podle americké propagandy „arabským diktátorům“ vedla k destabilizaci daného regionu, světového řádu a pořádku v celém světě! Jediným skutečným cílem amerických válečných jestřábů, nebo možná lépe řečeno supů, přitom bylo a je zničit každou zemi, která by se mohla stát jejich ekonomickým konkurentem a nemá dost silnou armádu na to, aby se americké invazi mohla ubránit!

Díky této absolutní aroganci moci a absenci humanity a úcty k druhým zemím, je v současnosti Evropa doslova zaplavována muslimskými přistěhovalci, kteří přibývají v řádech až desítek tisíc týdně a doslova s prominutím obsazují a vyžírají evropské země! Tito proti Evropanům mentálně úplně jiní, našemu způsobu života úplně cizí lidé už začínají především v jihoevropských zemích dokonce vytlačovat místní obyvatelstvo a obsazovat domy původních obyvatel těchto zemí!

Tito přistěhovalci, mezi nimiž se skrývá i velké množství islámských radikálů se nechtějí vzdávat svých zvyklostí a své víry, ale naopak hlásají to, že Evropané se musí přizpůsobit jim a někteří jdou tak daleko, že vykřikují, že Evropané jim budou za 15 – 20 let sloužit! Je třeba to všechno zastavit, dokud je čas! Je třeba se postavit americké domýšlivosti a aroganci a sesadit tuto zemi z pomyslného trůnu, na kterém sedí! Je třeba, se postavit také Bruselu, který diktuje České republice a ostatním zemím, že musí uprchlíky přijímat a určuje i v jakém počtu!

Východiskem z tohoto pekla, které Evropu a celý svět čeká, pokud se nic nezmění, je rozpuštění EU, odmítnutí smlouvy o volném obchodu TTIP s Amerikou, spolupráce svobodných a nezávislých evropských zemí s BRICS (nebo přímo vstup do této čistě hospodářské aliance) a uzavření hranic pro uprchlíky ze zemí rozvrácených Amerikou (ať si je živí ti, kteří zničili jejich domovy a stanou se občany USA)!

V celé Evropě, by se stejně jako v Británii mělo konat referendum, na jehož základě si občané sami rozhodnou, zda zůstat v EU, která politicky diktuje svým členským zemím zákony, které jim škodí a které je omezují a určuje jim, že musí přijímat uprchlíky, jejichž cílem je ovládnout a nakonec zotročit původní obyvatelstvo, nebo EU opustit a stát se opět těmi, kdo si sami rozhodují o své budoucnosti a svém osudu!

Stejně tak by se mělo vyhlásit referendum o členství v NATO, které není obrannou aliancí, jak nám naši politici tvrdí, nýbrž agresorem v mnoha zemích světa a viníkem neuvěřitelného utrpení milionů nevinných lidí, kteří se provinili pouze tím, že žili v zemích, která se stali cílem americké agrese (ač je to neuvěřitelné USA vedli během své, proti Evropě velice krátké historie více než 200 dobyvačných válek)!