Ach ta xenofobie!

Avatar
Původní autoři

Ivan David
1. 7. 2015
Někteří lidé jsou velmi chytří a vynalézají to, co přírodní výběr zavrhl. Není to první recidiva ideologické “originality”. Xenofobie (ze starořečtiny) je “obava z cízího”. Je nám vnucováno, že sám pojem zaslouží negativní konotaci. V “moderním” originálním pojetí je obava z cizího zavrženíhodná. Měli bychom se stydět. Jenže, kdo nerozeznává příznivé od nepříznivého, těžko přežije. Nemyslící živá hmota si v přírodním výběru prosadila předběžnou opatrnost a cizí zavrhuje. Nástrojem zavrhování je třeba imunita- rozpoznává cizí, aby umožnila jeho zničení. Občas se to nehodí. Nedovolí přihojení tkáně nepříbuzného dárce.

Imunita rozpozná mikroorganismus, nádor, cizí tkáň. Když to nedokáže, organismus podlehne. Parazit by nemohl parazitovat, kdyby byl rozpoznán. Organismus, který živí parazita nebyl schopen ho rozpoznat a nebo se ho zbavit. Penicilium (druh plísně) “vynalezlo” antibiotikum proti bakteriím, proto může žít. Penicilium nemá mozek, nemůže se učit. Vyšší živočichové se učit mohou. Aby přežili musejí být předběžně opatrní, xenofobní. Vyzbrojeni inteligencí se naučí v cizím rozpoznávat nebezpečí. Anebo mít z cizího prospěch. Ale musejí být opatrní. Bez inteligence nerozpoznají nebezpečí ani nedosáhnou prospěchu.

Ideologie je účinnou překážkou uplatnění inteligence. Má se věřit, opustit předběžnou opatrnost a rozhodovat se podle shůry daných pravidel. Přijetí ideologie vylučuje samostatnost myšlení a zbavuje břemena vlastního myšlení, té námahy, zbavuje nejistoty, obav, úzkosti a strachu, dává jistotu přesných pravidel.

Jedním z nástrojů ideologické manipulace jsou pravidla bránící rozpoznat příznivé od nepříznivého.

Někteří ruští bolševici odmítali střílet na útočící německá vojska: “Jsou to přece dělníci a rolníci jako my. Necháme je přijít blíž a domluvíme se s nimi! Mají přece také své rodiny a starosti jako my! V každém člověku je dobro!” Jenže útočící byli vybaveni ideologií pro útok, ne pro solidaritu s méněcennými rasami…

Ideologie může vytvářet “předsudky” a jiné odmítat. Britský psychiatr Theodor Dalrymple popisuje, že některé zdravotní sestry v nemocnici, kde pracuje, občas přijdou do práce posety modřinami. “Proč jste si vzala kriminálního recidivistu?” “Nemohu přece mít předsudky proti někomu jenom proto, že byl ve vězení…” Jsou to předsudky, když jsme předem “věděli”, že je to násilník a jen to nedovedeme správně vyhodnotit a vyhnout se nebezpečí? Nejsme přece “xenofobní”! Musíme trpět, protože jsme přijali blbou ideologii. Budeme znevýhodnění a možná ani nepřežijeme.

Ti, kteří dosáhli svého zvolení, by se měli starat o veřejné blaho. Předpokládá se to, i když se v to nedoufá. Jestliže však podporují ideologii nebezpečnou přežití nebo slouží cizím zájmům, je třeba se jich zbavit, použít inteligence, rozpoznat je jako “cizí” a zneškodnit je. Nebo je nutné se smířit s koncem vlastních perspektiv.

Hranice

Inteligentní živočichové mají obvykle teritoriální chování. Teritoria zajišťují obživu, ať už to jsou pastviny nebo loviště. Mají své hranice, které je třeba bránit a ostatní donutit, aby je respektovali. Tolerovat “cizí” ve vlastním teritoriu znamená snížení vyhlídek na vlastní přežití ať už omezením zdrojů nebo v důsledku podlehnutí vetřelcům.

Lidé mají ještě “lidství”, ale to je ideologie, která zvyšuje vyhlídky na přežití je-li uplatňována uvnitř vlastní komunity a snižuje výhlídky pokud se uplatňuje jako tolerance netolerantních. Přijímáme-li z cizí komunity jen ty, kteří jsou pro cizí komunitu nejprospěšnější, škodíme cizí komunitě.

Evropská unie je postavena na ideologii. Podle ní má existovat volný pohyb zboží, kapitálu a “lidských zdrojů”. A to se daří. Cizí zboží vytlačuje vlastní produkci. Jedním směrem plyne kapitál a nejlepší “lidské zdroje”, na druhé straně vymírá dekapitovaná komunita s nenaplňovanými potřebami (bída). Podařilo se najít způsob, jak urychlit přibližování hrozící perspektivy. Nemáme se starat o vlastní komunitu, nemáme rozeznávat vlastní od cizího, nemáme bránit teritorium.

Ale také je možno uplatnit inteligenci, rozpoznat nebezpečí a zbavit se těch, kteří jednají za nás a hájí cizí zájmy. Musíme odmítnout blbou ideologii. Pokud ovšem chceme jako komunita přežít…
Lidstvo je také komunita. Přežije, ale bez nás, pokud jsme blbou ideologii přijali. Pokud se bude o teritoria bojovat vysoce účinnými sebevražednými zbraněmi, nemusí přežít ani lidstvo.