Otevřený dopis Ing. Bradávky předsedovi strany vládní koalice KDU-ČSL

Avatar
Původní autoři

22. 7. 2015
Pane Pavle Bělobrádku,
dne 20.7. 2015 uvedla Česká televize ve zpravodajské relaci Události krátkou reportáž o Vašem pobytu v Bavorsku, kde jste se mimo jiné poklonil památce Němců odsunutých z Československa po II. světové válce.


V současné době jste předsedou strany, která má ve svém názvu slova „křesťanská“, „demokratická“ a „lidová“, což zajisté charakterizuje její politiku. Jako vzdělaný člověk jistě také víte, jak a proč došlo po 2. světové válce k odsunu Němců z Československa, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Francie, Belgie a dalších států a jak se měnily hranice některých států (Německa, Polska, Sovětského svazu).

Pro čtenáře připomenu: K výše uvedeným odsunům a změnám hranic došlo na základě dohody vítězných mocností na Postupimské konferenci konané v létě 1945. Jako vzdělaný člověk jistě také víte, co znamená pojem reciprocita – opět pro čtenáře: vzájemnost, vyrovnanost vztahů, adekvátní reakce na každý krok protistrany. Je tedy načase, aby Vaše strana, kterou jste v Bavorsku zastupoval, i Vy osobně jste tuto reciprocitu naplnili, nejlépe tím, že pozvete své bavorské hostitele a přátele, aby se přijeli do českého pohraničí poklonit památce statisíců českých (československých) občanů, kteří zde byli v letech 1937 – 1945 zabiti, umučeni či vyhnáni ze svých domovů henleinovci, SS-many a gestapem. Velmi rád se podívám na další reportáž v ČT, v níž Vy osobně, s panem kardinálem Dukou po pravici a za přítomnosti významných činitelů Sudetoněmeckého krajanského sdružení a Svazu vyhnanců, které jste pozvali do České republiky k této příležitosti, společně odhalujete někde na Liberecku, Náchodsku nebo Jesenicku památník místním československým občanům umučeným gestapem. Teprve potom můžete začít mluvit o napravování křivd, narovnávání vztahů a časem možná i jakémsi usmíření.

Ing. Jaromír Bradávka, Uhřice, okres Blansko