Peking vyzval média Ruska a Číny, aby odbourala monopol Západu

Avatar
Původní autoři

31. 8. 2015     zdroj

Ruská a čínská média musí “odbourat neměnný monopol Západu na hlas v mezinárodních záležitostech,” řekl čínský velvyslanec v Rusku Li Hui. Podle něj by média “obou zemí měla se strategickým nadhledem plánovat budoucnost, napomáhat obohacení obsahu spolupráce,” informovala agentura TASS.

Zároveň musí masmédia Ruska a Číny “rozvíjet v různých formátech dialog a výměnu zpravodajských produktů, podporovat výměnu odborníků, podělit se o technické vymoženosti, provádět společné besedy, uskutečňovat přípravu a šíření společných materiálů,” domnívá se velvyslanec.

Čínský velvyslanec poznamenal, že diskusní fórum čínských a ruských médií, které se konalo letos v červnu v Petrohradě, “položilo dobrý základ pro uskutečnění v příštích dvou letech výměny mezi čínskými a ruskými médii.”

“Posílení spolupráce a výměny médií mezi oběma zeměmi je velmi nutné a důležité, je důležitou součástí čínsko-ruské humanitární spolupráce”, řekl Li Hui.

Velvyslanec poznamenal, že ruské a čínské sdělovací prostředky mohou společně “poskytovat svou interpretaci významných světových událostí a aktuálních regionálních problémů”, což pomůže “odbourat monopol Západu na právo hlasu v mezinárodních záležitostech.”

Řekl, že “Čína a Sovětský svaz sehrály rozhodující úlohu ve druhé světové válce, vnesly mimořádný nesmrtelný historický vklad ke konečnému vítězství.”

Diplomat také zdůraznil, že “je nepřijatelné falšovat historii, překrucovat spravedlnost, zpronevěřovat se hrdinům zapomenutím.” Čína, řekl Li Hui, je rozhodně proti “jakýmkoli pokusům falšovat historii druhé světové války, jejichž cílem je výzva poválečnému světovému řádu.”

Diplomat zdůraznil, že “některé státy … se marně snaží smazat hranici mezi pravdou a lží, černá je nazývána bílou, agrese je vydávána za boj za spravedlnost a váleční zločinci se stávají hrdiny.”

“Vítězství ve druhé světové válce bylo vítězstvím spravedlnosti nad zlem, světla nad tmou, pokroku nad reakcí, a proto lze nazvat válku velkou,” dodal Li Hui.

“Čína má v úmyslu společně se všemi stranami ukázat světu odhodlání hájit výsledky druhé světové války a mezinárodní spravedlnost”, řekl diplomat a měl na mysli uskutečnění přehlídky v Pekingu u příležitosti 70. výročí vítězství.

Podle něj je “přehlídka povolána demonstrovat odhodlání a možnosti čínského lidu za obranu míru a vůbec není demonstrací “pouhé” vojenské síly.”

“Tím spíš nemůže být řeč o nějakém ohrožení Asie nebo míru ve světě,” dodal diplomat.

Li Hui zdůraznil, že účelem přehlídky na náměstí Nebeského klidu je “ještě jedna vzpomínka na padlé hrdiny, kteří obětovali své životy během války odporu čínského lidu proti japonským uchvatitelům, a také mít na paměti všechny, kteří přispěli k vítězství v této válce.”

Uskutečnění pamětních akcí umožní “vyjádřit pevný postoj čínského lidu k rozhodné obraně státní suverenity, územní celistvosti a míru na celém světě.”

“Po 70 letech si čínský lid ještě více váží míru a stability, které nebyly získány snadno, spolu s mezinárodním společenstvím důsledně obhajuje poválečné uspořádání světa,” řekl velvyslanec a dodal, že světový řád je založen na “ústřední roli OSN, na cílech a zásadách Charty” této organizace.

“Čínská strana, která se řídí upřímnými city, zaslala pozvání mezinárodním organizacím a představitelům příslušných zemí, řekl Li Hui. Ve výsledku obdržela kladnou odpověď mnohých vedoucích představitelů zemí a mezinárodních organizací.”…

…Zástupce ministra zahraničí Číny Cheng Guoping prohlásil, že nejčestnějším a nejváženějším hostem na oslavách v Pekingu bude ruský prezident Vladimír Putin.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová